Přípravka pro budoucí prvňáčky

Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 od 16h proběhla poslední - dvanáctá lekce naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. 

Pro děti jsme si připravili lekci, kde procvičovaly prostorovou orientaci a dolní kličku jako další grafomotorický prvek. Děti za asistence rodičů pracovaly na několika stanovištích, kde lepily, stříhaly, řadily a vybarvovaly různé obrázky. 

Na konci lekce dostal každý účastník upomínkový list a sladkou odměnu, většina dětí si odnesla povedený keramický výrobek zhotovený na předešlých lekcích.

Děkujeme za účast v našem cyklu přípravy na školu, přejeme všem krásné jaro a budoucím školákům úspěšný start první třídy!

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 11. dubna proběhla předposlední (jedenáctá) lekce naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY.

Pro děti byla připravena lekce, kde si procvičily sluchovou diferenciaci a horní kličku jako další grafomotorický prvek, všechny činnosti byly motivované pohádkou "Jak pejsek s kočičkou dělali dort". Zkusili jsme pracovat v krátkých centrech aktivit, kde jsme rádi využili pomoc přihlížejících rodičů. V keramické dílně byl dokončen již dříve rozpracovaný výrobek, který si budoucí školáci odnesou z příští (poslední) lekce. 

 Pracovní list ke stažení níže, popř. vytištěný v zelené krabici v zádveří školy.

 

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 21. března 2024 se v 16 hodin uskutečnila desátá lekce naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY, kde si děti procvičily prostorovou orientaci a z grafomotoriky dolní oblouk. Pro rodiče byla připravena beseda, kde se dozvěděli podrobné informace ohledně zápisu do první třídy, který proběhne 12. - 13. dubna 2024. Probrali jsme detaily online přihlašování, popis náležitých dokumentů, odklad školní docházky a vše další, co rodiče zajímalo.

Další lekce nás čeká za tři týdny, bude z poloviny v keramické dílně, děti si dokončí výrobek z 9. lekce, který na ně budet čekat hotový na posledním setkání tohoto cyklu.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 7. března od 16h proběhla devátá lekce naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY, kde si děti procvičily sluchovou analýzu a syntézu a horní oblouk jako další grafomotorický prvek. Kromě toho se krátkou procházkou seznámily s prostory naší jídelny a tělovičny, v keramické dílně začaly pracovat na pěkném výrobku, který si na konci našeho cyklu odnesou na památku.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 22. února proběhla 8. lekce PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY, kde si děti procvičovaly matematické představy a z grafomotoriky lomenou čáru.  Všechny aktivity dětí byly motivovány zvířaty ze ZOO za pomoci velkého výběru plyšáků, což velmi zvýšilo motivaci a koncentraci předškoláků. V úvodu lekce děti třídily zvířata dle různých kritérií, poté je počítaly, porovnávaly a dopočítávaly, což je velmi přínosné pro budoucí výuku matematiky. V závěrečné části byla procvičena lomená čára jako krokodýlí zuby, coz opět sklidilo velký ohlas dětí. Budoucí předškoláci si ještě nakonec zahráli hru procvičující geometrické tvary a spokojeni odcházeli domů. 

Pro rodiče dětí a všechny další zájemci z řad veřejnosti se uskutečnila druhá beseda o programu Začít spolu, která měla za úkol co nejvíc prakticky seznámit účastníky s prostředím tříd, strukturou dne a průběhem typické formy programu - centry aktivit.

Akce byla určena nejen pro rodiče dětí naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY, ale i pro širší veřejnost, byla také zařazena do programu celorepublikové akce "Týden pro wellbeing ve škole".

Těšíme se další lekci, která částečně proběhne v keramické dílně!

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Sedmá lekce naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY se uskutečnila ve čtvrtek 8. února 2024 od 16 hodin. Děti si procvičily zrakovou diferenciaci a vlnovku jako další grafomotorický prvek, všechny činnosti byly motivované tématem zimního období, což dobře přitáhlo pozornost dětí. Po krátkém zahájení a seznámení v kruhu se děti věnovaly zvládnutí vlnky za doprovodu jednoduché řákanky, zkusily ji nakreslit ve vzduchu, na tabuli a poté na svůj pracovní list. Druhá část lekce patřila zrakové diferenciaci, děti měly za úkol poznat jiný obrázek v řadě, najít rozdíly u dvojic podobných obrázků a nakonec si zahrály stolní hru Dobble, která byla vhodně upravená pro celou skupinu dětí a prostředí koberce. Věříme, že i přihlížející rodiče našli mnoho inspirace k rozvíjení této oblasti v domácích podmínkách i při dětské hře. 

V příští lekci, která proběhne za 2 týdny, čeká rodiče druhá beseda o programu Začít spolu, kde by se měli dozvědět více praktických informací a mohli dostat odpovědi na svoje dotazy.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 18. ledna 2024 proběhla 6. lekce PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY, kde si děti procvičily orientaci v čase a z grafomotoriky spirálu. Celou lekci děti pracovaly s časovými pojmy (dny v týdnu, průběh dne, měsíce, roční období) a snažily se je propojit s konkrétními běžnými činnostmi. Dobrou atmosféru a motivaci podpořily písničky a říkadla s pohybovým doprovodem. 

Pro rodiče dětí a všechny další zájemci z řad veřejnosti se uskutečnila beseda o programu Začít spolu, kde se zúčastnění dozvěděli  nejen jeho základní principy a východiska, ale hlavně aktivity a koncept naší školy. Ve třídě, kde beseda proběhla, bylo možné si prakticky všechny hlavní principy ukázat a vysvětlit na konkrétních příkladech, které jsou již nedílnou součástí všech našich tříd prvního stupně. Na konci besedy nezbylo mnoho času na diskusi, proto se na další otázky a názory rodičů těšíme na druhé besedě 22. února 2024 na 8. lekci. 

Pracovní list k lekci pro děti je možné stáhnout níže.

Naleznete zde i text prezentující program Začít spolu vytvořený se souhlasem autorky D. Hrudové.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Besedy s prezentací programu Začít spolu na naší škole proběhnou v rámci cyklu PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY 18. ledna a 22. února 2024 vždy od 16 hodin. Rodiče předškoláků a zájemci z řad veřejnost se sejdou v jedné ze tříd prvního stupně, kde je možné si hlavní principy vysvětlit a ukázat v přirozeném prostředí.

Těšíme se na Vás!

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 4. ledna po vánočních prázdninách se uskutečnila 5. lekce naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Byla výjimečně na dvě hodiny, protože jsme si pozvali paní Mgr. Hanu Otevřelovou, speciální pedagožku, která na svoji přednášku potřebuje více času. Velmi prakticky a poměrně zábavně zadávala rodičům budoucích školáků rozmanité úkoly, aby si mohli vyzkoušet a lépe pochopit hlavní oblasti školní zralosti. Pro děti byla připravena lekce, která měla za úkol procvičit zrakovou analýzu a syntézu, z grafomotoriky ovál a tečku, vše motivované zimním obdobím a hlavně sněhuláky. Druhou hodinu strávily děti relaxačními činnosti dle svého výběru (vvýtvarná činnost, stavebnice, pohybové hry).

Pracovní list ke stažení níže nebo v zelené krabici v zádveří školy.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 7. prosince 2023 proběhla čtvrtá lekce naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY laděná vzhledem k aktuálnímu datu vánočně. Děti si procvičily řeč různými způsoby, přihlížející rodiče snad dostatečně pochopili důležitost této dílčí funkce. Při kreslení stromečku byl procvičen další grafomotorický prvek – tzv. houpačka.

List i doprovodná prezentace jsou k dispozici ke stažení níže.

Pro zájemce z řad rodičů byla připravena beseda s Mgr. Pavlínou Sedlářovou, naší speciální pedagožkou. Snažila se stručně rodičům vysvětlit pojmy, které se vážou ke školní zralosti a které jsou často obsahem našich lekcí.

Těšíme se další setkání 4. ledna v novém roce, kde bude kromě lekce pro děti připraven i dvouhodinový program pro rodiče s Mgr. Hanou Otevřelovou (speciální pedagog hanaotevrelova.cz). Ta se bude opět zabývat aktuálním tématem školní zralosti, tentokrát velmi prakticky, rodiče si budou moci některé činnosti sami zkusit a prožít, aby lépe danou problematiku pochopili. 

 

 

 

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Třetí lekce naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY se uskutečnila ve čtvrtek 23. listopadu od 16h. Děti rozdělené na dvě skupiny si ve třídách naší školy procvičily prostorovou orientaci jako další důležitou dílčí funkci. Nejdříve se v kruhu seznámily, poté si povídaly o zvířátkách z lesa, naučily se básničku a také procvičily pohyb do různých směrů. Ve skupinách postavily zvířecí obydlí a umísťováním obrázků zvířat procvičily pojmy vpravo, vlevo, dole, nahoře a jejich kombinace.  Závěr lekce patřil grafomotorice, a to procvičení šikmých čar se spojováním bodů.

Pro zájemce o logopedii z řad rodičů by připravena beseda s logopedku Mgr. Janou Chloupkovou, která dokázala velmi atraktivně přiblížit problematiku řečových vad ve všech souvislostech vývoje dětí.

List z lekce lze stáhnout níže nebo vyzvednout v zelené krabici v zádveří školy.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 odpoledne proběhla druhá lekce naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Pro děti byly připravené činnosti procvičující sluchovou anylýzu a syntézu, všechny motivované zvířaty a jejich zvuky. V závěru setkání byly procvičeny i další grafomotorické prvky - horní a dolní oblouk spolu s kruhem. Rodiče či prarodiče, kteří děti přivedli, mohli lekci přihlížet a dozvědět se, jak zábavně procvičovat tyto dílčí funkce v domácím prostředí.

Pracovní list je ke stažení níže nebo vytištěný v zelené krabici v zádveří školy.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 19. října 2023 odpoledne se rozběhl nový cyklus lekcí naší tradiční PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY.

Do kurzu se přihlásilo více jak 30 dětí a téměř všechny se za doprovodu rodičů zúčastnily první lekce.

Po zahájení a sdělení důležitých organizačních pokynů se děti ve třídě s paní učitelkou věnovaly procvičování zrakové paměti a rovným čarám jako prvnímu grafomotorickému prvku. Všechny činnosti byly motivovány podzimem a oblíbeným zvířátkem - ježkem.

Pracovní list je ke stažení níže, také je možné si ho vyzvednout v zelené krabici v zádveří školy.

Těšíme se na druhou lekci!

přečíst celé