Přípravka pro budoucí prvňáčky

Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 24. listopadu jsme se sešli na druhé lekci naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Cílem lekce bylo procvičit sluchovou analýzu a syntézu, děti poznávaly první hlásku slov a také tleskáním určovaly počet slabik ve slovech. Aby je učení bavilo, byly všechny činnosti motivované zvířecí říší, děti se navíc naučily zvířecí říkanku. Závěr lekce byl věnován grafomotorice, a to kruhu spolu s horním a dolním obloukem, samozřejmě spojenými se zvířátky. Dětem lekce uběhla jako voda a rodiče si snad odnesli zajímavé nápady, jak sluchovou analýzu a syntézu procvičovat v běžném životě dětí.

Těšíme se na další lekci, tentokrát budou děti samy ve třídě s paní učitelkou, pro rodiče je připravena beseda o školní zralosti s Hanou Otevřelovou, speciálním pedagogem.

Pracovní list lze stáhnout níže, popř. je možné si ho vyzvednout v zádveří školy v zelené krabici.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 3. listopadu se uskutečnilo první setkání našeho cyklu PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Děti si pod vedením paní učitelky Moltašové a Válalové procvičily zrakovou paměť jako velmi důležitý předpoklad výuky trivia v první třídě. Taktéž si zopakovaly jak dobře držet tužku a procvičily přímou svislou i vodorovnou čáru jako první grafomotorický prvek. Část lekce strávily děti procházkou po škole, aby měly představu, jak vypadají nejdůležitější místa pro současné prvňáčky. Celé lekci byli přítomni rodiče, kteří mohli pozorovat svoje děti při rozličných činnostech a také se dozvědět různé možnosti domácí přípravy. Pracovní list z této lekce naleznete níže, popř. v tištěné podobě v zelené krabici v zádveří naší školy.

Těšíme se na další setkání ve čtvrtek 24. listopadu 2022.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

PRVNÍ SETKÁNÍ NAŠÍ PŘÍPRAVKY  V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE SE USKUTEČNÍ ve čtvrtek 3. listopadu 2022 od 16h.

Děti přijdou za doprovodu rodičů či prarodičů, kteří mohou být lekci přítomni. Vstup hlavní vchodem do školy, podle šipek se dostanete do 1. patra, kde cyklus zahájíme. 

Pro budoucí prvňáčky máme připraveno 12 čtvrtečních lekcí, které obsahují grafomotoriku a přípravu na školu zábavnou formou. Program bude připraven a veden pedagogy prvního stupně naší školy, vychovatelkami školní družiny a učitelkami naší mateřské školy. Náplň lekcí bude zpestřena besedou o školní zralosti pro rodiče a dvěma termíny prezentací programu Začít spolu, dle kterého u nás vyučujeme.

Zájemci se mohou hlásit na emailu otiskova@zskopce.cz nebo na telefonu 568 606 102.

Níže je možné stáhnout přihlášku s naplánovanými termíny (lze naskenovanou zaslat emaillem, odevzdat v naší MŠ nebo přinést na první lekci).

Těšíme se na budoucí školáky!

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V druhé polovině května byl ukončen cyklus naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY, který byl zahájen na začátku listopadu. Děti si ve 12 lekcích za přítomnosti rodičů procvičily všechny dílčí funkce včetně základních grafomotorických prvků, rodiče si odnesli nápady, jak s dětmi pracovat doma. 

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Dvanáctá lekce se uskutečnila ve čtvrtek 19. května 2022 v 16h v prostorách školy.

Naším hlavním úkolem bylo procvičit prostorovou orientaci a dolní kličku jako další grafomotorický prvek.

Druhou polovinu lekce děti strávily v tělocvičně, která nabízí větší možnosti k procvičení orientace v prostoru.

Stejně tak se nám větší prostor hodil k ukončení celého cyklu a rozdání pamětního listu spolu se sladkou odměnou.

Rodiče i děti odcházeli viditelně spokojeni s průběhem celéhu kurzu, který měl děti připravit na školní práci.

Přejeme všem dětem i rodičům pěkné léto a úspěšné zahájení školní docházky.

 

Pracovní list je k dispozici ke stažení níže nebo je možné si ho vyzvednout v zádveří školy v zelené krabici stejně jako ty z předchozích lekcí.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Jedenáctá lekce se u skutečnila ve čtvrtek 5. května 2022 od 16h dle původního plánu.

Pro děti jsme měli přichystanou lekci procvičující sluchovou diferenciaci a horní kličku jako další grafomotorický prvek.

Děti dostaly keramický výrobek, který si zhotovily v předchozích lekcích.

Pracovní list k dnešní lekci lze stáhnout níže nebo vyzvednout vytištěný v zádveří školy. 

Těšíme se na Vás na poslední lekci 19. května!

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Desáté setkání proběhlo ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 16h.

Pro děti byla připravena lekce procvičující prostorovou orientaci a dolní oblouk jako další grafomotorický prvek.

Druhou polovinu času strávili děti s rodiči dokončením výrobku v keramické dílně.

Ze setkání odcházeli rodiče i děti viditelně spokojeni těšící se na další lekci za dva týdny (5. května), ze které si odnesou již hotový výrobek.

Pracovní list k desáté lekci je možno stáhnout níže nebo vytištěný vyzvednout v zádveří školy v zelené krabici stejně jako ty z předchozích lekcí.

 

 

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Devátá lekce se uskutečnila ve čtvrtek 24. března 2022, dvě skupiny dětí se dvěma učitelkami měly za úkol procvičit sluchovou analýzu a syntézu, z grafomotoriky horní oblouk. Lekce motivovaná zvířátky se dětem líbila, tak si ani nevšimly, že dochází k učení. Rodiče se zúčastnili besedy, kde se dozvěděli podbrobné informace ohledně zápisu do první třídy, mohli se ptát a diskutovat související věci.

Pracovní list k dnešní lekci je ke stažení níže nebo v zádveří školy v zelené krabici v tištěné podobě. Stejným způsobem lze získat i pracovní listy z předchozích lekcí. 

Těšíme se na Vás u zápisu 8. nebo 9. dubna 2022.

Další lekce PŘÍPRAVKY bude 21. dubna, dokončíte si keramický výrobek!

přečíst celé