Přípravka pro budoucí prvňáčky

Pro budoucí prvňáčky

Minulý týden byl ukončen cyklus naší online PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY, který si dal za úkol i v této nelehké době přispět k lepší připravenosti předškoláků na školu. Každé ze dvanácti setkání mělo za úkol procvičit jednu dílčí funkci a jeden grafomotorický prvek, které jsou předpokladem úspěšného fungování ve škole. Dětem byl vždy předem k dispozici pracovní list a následně rodičům prezentace a další užitečné materiály. Náplní některých setkání byly navíc besedy o školní zralosti nebo programu Začít spolu. Věřte, že i tato netradiční forma setkávání měla zdravě zvídavou a aktivní atmosféru, na kterou se pravidelně přihlašovalo kolem dvou desítek budoucích školáků.

Ještě možná na některé čekají drobné dárky v naší zelené krabici u vchodu školy, nezapomeňte na ně!

Přejeme všem účastníkům pohodový start první třídy a hodně úspěchů ve škole!

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Odkaz k přihlášení do PŘÍPRAVKY přes Micosoft TEAMS najdete níže. 

Doporučujeme pro přihlášení použít volbu "Pokračovat v tomto prohlížeči" a zadat jen jméno pro vstup do přípravky.  


Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

 

Je možné se připojit kdykoliv v průběhu cyklu našich lekcí, není třeba se emailem přihlašovat.

 

Z důvodu pandemie bude letos PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY zahájena později, a to 18. února 2021. Mimořádná opatření nedovolí tradiční průběh, kdy budoucí prvňáčci spolu s rodiči docházeli na jednotlivé lekce k nám do školy. Z tohoto důvodu jsme letos zvolili online formu všech dvanácti setkání. Každý čtvrtek od 16 hodin bude připravena jedna on-line instruktáž vedená pedagogy našeho 1. stupně, kam se budou moci rodiče předškoláků přihlásit a vyslechnout si doporučení a návody postupů přípravy jejich dětí na školní docházku. 

Program jednotlivých lekcí bude koncipován tak, aby byly postupně procvičeny všechny oblasti, které předpokládají úspěšné fungování ve škole. Taktéž bude každá instruktáž doplněna jedním důležitým grafomotorickým prvkem, což je předpoklad úspěšného psaní ve škole. Přípravu dětí bychom rodičům rádi usnadnili vhodně sestavenými pracovními listy, které budou každý týden ke stažení na našem webu a k dispozici v zádveří u vchodu školy v zelené označené krabici vždy od rána den před lekcí, tzn. ve středu 6 - 17 hodin. Děti navštěvující naši mateřskou školu mají listy k dispozici ve své třídě.

V průběhu naší přípravky si budete moci vyslechnout přednášku speciálního pedagoga Mgr. Lenky Bínové, která pohovoří na téma školní zralosti.

Jeden online vstup bude také zaměřen na představení programu Začít spolu, který na naší škole již druhým rokem úspěšně funguje.

Doufáme, že i v této náročné době přispějeme k přípravě budoucích prvňáčků na školu a usnadníme nelehkou práci rodičům.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 18.2. se uskutečnilo první setkání naší online PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY.  Rodiče se společně se svými budoucími školáky dozvěděli, co je v následujících 12 týdnech čeká. Seznámili se se správným držením tužky a sezením na židli u psacího stolu. Rodičům byly stručně vysvětleny jednotlivé oblasti, které se budou v průběhu celého cyklu postupně procvičovat. Nechyběly ani grafomotorické prvky, které jsou předpokladem pro bezproblémové psaní ve škole. Věříme, že i tímto netradičním způsobem přispějeme k pohodovému startu i průběhu školní docházky budoucí prvňáčků.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 25. února se podruhé sešla naše online PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY.  Paní učitelka Moltašová z 1. stupně měla pro rodiče i děti připravený návod, jak procvičovat zrakovou paměť. Kromě her a činností, které tuto dílčí funkci procvičují, dostaly děti za úkol procvičovat psaní teček a rovných čar. Aby je příprava na školu bavila, mohou splnit úkoly na pracovním listu, který je možný si z našeho webu stáhnout nebo vyzvednout vytištěný v zádveří školy. I když online forma nemůže plně nahradit osobní setkání, podařilo se velmi dobře vtáhnout do činností děti i rodiče a pomoci tak s tolik potřebnou přípravou do školy.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 4. března se již potřetí sešla naše online PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY.  Paní učitelka Válalová z 1. stupně měla pro rodiče i děti připravené nápady, jak procvičovat sluchovou analýzu a syntézu. Dětem šlo velmi dobře skládat a rozkládat slova, což je nutný předpoklad pro výuku čtení i psaní. Dostaly návod, jak procvičovat horní a dolní oblouk jako důležitý grafomotorický prvek. Pracovní list, který je možné si stáhnout na webu nebo vyzvednout u vchodu školy, pomůže dětem i rodičům důležité dovednosti dobře nacvičit a připravit na školní docházku. I přesto, že jsme se viděli jen před kamery, sluch dětí byl efektivně a zábavně procvičen. 

Těšíme se na vás příští týden s naším povídáním o programu Začít spolu.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek se již počtvrté sešla PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY. Tentokrát byla hlavní náplní beseda o programu Začít spolu. Rodiče si vyslechli komentář k prezentaci plné informací a hlavně fotografií z našich tříd, které se dle tohoto programu učí. Kromě hlavních principů programu se dozvěděli podstatu genetické metody čtení, která se běžně u nás používá. Aby to budoucím školákům nebylo líto, byl pro ně připraven program, který měl imitovat práci v centrech aktivit. Téma bylo přitažlivé hned po úvodních větách ze známého příběhu o pejskovi a kočičce. Tentokrát dělali dort. Pracovní list pro děti ke stažení níže nebo k vyzvednutí v zádveří školy v zelené krabici. 

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 18. března se naše PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY sešla již popáté. Na programu bylo procvičení prostorové představivosti, která je velmi důležitá hlavně pro výuku matematiky a dalších přírodních věd. Děti si zkusily běžná cvičení, která mohou doma s rodiči procvičovat a zdokonalovat se tak v této oblasti. V závěru lekce se budoucí prvňáčci naučili jak uvolnit a připravit celé tělo na grafomotorická cvičení nebo psaní. Jeho cílem bylo zvládnutí oválu, což doprovázela jednoduchá říkanka. List společně s prezentací a videem najdete níže.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 25. března jsme šestým setkáním zakončili první polovinu našeho cyklu přípravy předškoláků. Paní učitelka Nešpůrková si pro zúčastněné děti i rodiče připravila prezentaci na téma „Řeč“. Budoucí žáčci i jejich rodiče si mohli vyzkoušet některá z mnoha cvičení, která jdou velmi dobře doma provádět. Grafomotorická část byla věnována spirále, která se za pomoci říkanky o šnekovi všem jistě povedla. Pracovní list je možné si vyzvednout u vchodu školy nebo spolu s dalšími materiály stáhnout níže.

Tento týden jsou ve čtvrtek podzimní velikonoční prázdniny, následující čtvrtek nás čeká přednáška paní Lenky Bínové o školní zralosti, bude pouze pro rodiče, na které se moc těšíme!

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 8. dubna jsme sedmým setkáním zahájili druhou polovinu našeho cyklu PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY.

Speciální pedagog Mgr. Lenka Bínová se snažila rodičům co nejkonkrétněji přiblížit problematiku školní připravenosti předškolních dětí. Vysvětlila jim podstatu všech oblastí školní zralosti a zdůraznila důležitost zvládnutí sebeobsluhy.

Pro děti byl na tento den připraven pracovní list s procvičováním dalšího grafomotorického prvku, a to tzv. „stromečku“, který je k dispozici ke stažení níže nebo vytištěný v zádveří školy.

přečíst celé