Přípravka pro budoucí prvňáčky

Pro budoucí prvňáčky

Devátá lekce naší přípravky pro předškoláky proběhla ve čtvrtek 23. března 2023 od 16 hodin. Pro budoucí prvňáčky bylo připravené procvičování sluchové analýzy a syntézy s horními oblouky jako dalším grafomotorickým prvkem. Rodiče se mohli zúčastnit besedy, kde se dozvěděli, jak bude probíhat zápis do první třídy na naší škole. Rodiče byli podrobně seznámeni s formalitami ohledně právě probíhajícího online zápisu a následným doručením povinných dokumentů do školy ve dnech 14. - 15. dubna 2023. Poté se dozvěděli, co všechno čeká budoucí prvňáčky při zápisu u nás ve škole. Zajímaly je hlavně konkrétní úkoly související se školní zralostí. Rodiče, kteří se nezúčastnili besedy, se vše důležité dozví na našem webu.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 2. března se sešla naše PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY již poosmé. Děti měly za úkol procvičit matematické představy a lomenou čáru, vše motivované tématem pirátů a různých početních úkolů na jejich palubách. List je možné stáhnout níže nebo vytištěný vyzvednout v zádveří školy. Druhou polovinu lekce strávili naši předškoláci v keramické dílně výrobou sluníčka, na kterém budou ještě v dubnu pokračovat, aby si mohli na konci našeho cyklu odnést hotový výrobek. Těšíme se na další setkání 23. března, kde bude připraven program nejen pro děti, ale i rodiče, a to beseda na téma - Zápis do první třídy na naší škole.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 9. února 2023 od 16 hodin proběhla sedmá lekce cyklu PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Pro děti byl připraven program, který měl za úkol procvičit zrakovou difernciaci a vlnovku jako další grafomotorický prvek. Všechny činnosti byly motivovány tématem indiánů a pirátů, což se líbilo hlavně dětem. Rodiče se mohli zúčastnit druhé besedy o programu Začít spolu, dle kterého u nás na prvním stupni vyučujeme. 

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 26. ledna 2023 se konala 6. lekce naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY, která měla za úkol procvičit časovou orientaci. Děti si zopakovaly roční období, měsíce a dny v týdnu hravými formami v kruhu, prostoru i lavicích. Z grafomotoriky naši předškoláci zvládli spirálu. Program lekce byl vhodně doplněn písničkami a říkadly, což přispívá k lepší pozornosti dětí i pohodové atmosféře. Rodiče tentokrát byli lekci přítomni, a tak mohli načerpat inspiraci pro domácí procvičování.

Rodiče byli také pozváni na Den otevřených dveří 7. února 2023, kde mohou vidět výuku v našich třídách Začít spolu.

Příští lekce proběhne 9. února, čeká nás zraková diferenciace a grafomotorický prvek – vlnovka. Pro rodiče bude ještě jednou připravena beseda o programu Začít spolu, podle kterého u nás vyučujeme.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Zveme rodiče i veřejnost na Den otevřených dveří 7. února 2023.

Přijďte se podívat, jak u nás funguje běžný den ve třídách Začít spolu, ve sportovní třídě a ve výuce eduScrum.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 12. ledna 2023 se popáté sešla naše PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY. Děti měly za úkol procvičit zrakovou analýzu a syntézu, z grafomotorických prvků ovál a tečky. Lekce připravená učitelkami naší mateřské školy byla celá motivovaná zimním obdobím, hlavně sněhulákem, proto děti bavila a snad přispěla k procvičení potřebných dovedností. 

Pro rodiče byla tentokrát připravena prezentace programu Začít spolu, dle kterého u nás vyučujeme. Snad beseda přispěla k bližšímu poznání a pochopení hlavních principů tohoto přístupu.  Přednáška s totožným obsahem se uskuteční ještě jednou, a to v rámci sedmého setkání 9. února 2023. 

Pracovní list určený dětem naleznete níže nebo v tištěné podobě v zádveří školy jako obvykle.

Další lekce nás čeká 26. ledna, bude procvičovat orientaci v čase a z grafomotoriky ovál.

Těšíme se na vás!

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 15. prosince 2022 proběhla čtvrtá lekce naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY laděná vzhledem k aktuálnímu datu vánočně. Děti si procvičily řeč různými způsoby a rodiče snad dostatečně pochopili důležitost této dílčí funkce. Při kreslení stromečku byl procvičen další grafomotorický prvek – tzv. houpačka. List i doprovodná prezentace jsou k dispozici ke stažení níže.

Těšíme se další setkání 12. ledna v novém roce, kde bude kromě lekce pro děti připraven i program pro rodiče - prezentace programu Začít spolu, dle kterého u nás vyučujeme.

 

 

 

 

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 proběhlo třetí setkání našeho cyklu PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Tentokrát byl připraven program i pro rodiče, tudíž do tříd šly děti s učitelkami 1. stupně většinou samy.

V prostorách našeho Studia Kopce proběhla pro rodiče velmi interaktivní přednáška speciální pedagožky Mgr. Hany Otevřelové. Ta se snažila o to, aby si rodiče na vlastní kůži vyzkoušeli vše, co mají zvládnout před nástupem do školy jejich děti. A věřte, že to chvílemi nebylo vůbec jednoduché, všichni si užili si spoustu legracea navíc pochopili, co je školní zralost.

Zatímco se rodiče vzdělávali o dvě patra výše, jejich děti procvičovaly prostorovou orientaci a z grafomotoriky šikmou čáru spolu se spojováním bodů. Šikovné paní učitelky využily k motivaci říši čertů, která zafungovala velmi dobře vzhledem k tomu, že jejich pondělní návštěva ještě neupadla v zapomnění.

Pracovní list naleznete níže.

Těšíme se hned příští čtvrtek 15. prosince na čtvrtou lekci s vánoční tematikou.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 24. listopadu jsme se sešli na druhé lekci naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Cílem lekce bylo procvičit sluchovou analýzu a syntézu, děti poznávaly první hlásku slov a také tleskáním určovaly počet slabik ve slovech. Aby je učení bavilo, byly všechny činnosti motivované zvířecí říší, děti se navíc naučily zvířecí říkanku. Závěr lekce byl věnován grafomotorice, a to kruhu spolu s horním a dolním obloukem, samozřejmě spojenými se zvířátky. Dětem lekce uběhla jako voda a rodiče si snad odnesli zajímavé nápady, jak sluchovou analýzu a syntézu procvičovat v běžném životě dětí.

Těšíme se na další lekci, tentokrát budou děti samy ve třídě s paní učitelkou, pro rodiče je připravena beseda o školní zralosti s Hanou Otevřelovou, speciálním pedagogem.

Pracovní list lze stáhnout níže, popř. je možné si ho vyzvednout v zádveří školy v zelené krabici.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 3. listopadu se uskutečnilo první setkání našeho cyklu PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Děti si pod vedením paní učitelky Moltašové a Válalové procvičily zrakovou paměť jako velmi důležitý předpoklad výuky trivia v první třídě. Taktéž si zopakovaly jak dobře držet tužku a procvičily přímou svislou i vodorovnou čáru jako první grafomotorický prvek. Část lekce strávily děti procházkou po škole, aby měly představu, jak vypadají nejdůležitější místa pro současné prvňáčky. Celé lekci byli přítomni rodiče, kteří mohli pozorovat svoje děti při rozličných činnostech a také se dozvědět různé možnosti domácí přípravy. Pracovní list z této lekce naleznete níže, popř. v tištěné podobě v zelené krabici v zádveří naší školy.

Těšíme se na další setkání ve čtvrtek 24. listopadu 2022.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

PRVNÍ SETKÁNÍ NAŠÍ PŘÍPRAVKY  V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE SE USKUTEČNÍ ve čtvrtek 3. listopadu 2022 od 16h.

Děti přijdou za doprovodu rodičů či prarodičů, kteří mohou být lekci přítomni. Vstup hlavní vchodem do školy, podle šipek se dostanete do 1. patra, kde cyklus zahájíme. 

Pro budoucí prvňáčky máme připraveno 12 čtvrtečních lekcí, které obsahují grafomotoriku a přípravu na školu zábavnou formou. Program bude připraven a veden pedagogy prvního stupně naší školy, vychovatelkami školní družiny a učitelkami naší mateřské školy. Náplň lekcí bude zpestřena besedou o školní zralosti pro rodiče a dvěma termíny prezentací programu Začít spolu, dle kterého u nás vyučujeme.

Zájemci se mohou hlásit na emailu otiskova@zskopce.cz nebo na telefonu 568 606 102.

Níže je možné stáhnout přihlášku s naplánovanými termíny (lze naskenovanou zaslat emaillem, odevzdat v naší MŠ nebo přinést na první lekci).

Těšíme se na budoucí školáky!

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

V druhé polovině května byl ukončen cyklus naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY, který byl zahájen na začátku listopadu. Děti si ve 12 lekcích za přítomnosti rodičů procvičily všechny dílčí funkce včetně základních grafomotorických prvků, rodiče si odnesli nápady, jak s dětmi pracovat doma. 

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Dvanáctá lekce se uskutečnila ve čtvrtek 19. května 2022 v 16h v prostorách školy.

Naším hlavním úkolem bylo procvičit prostorovou orientaci a dolní kličku jako další grafomotorický prvek.

Druhou polovinu lekce děti strávily v tělocvičně, která nabízí větší možnosti k procvičení orientace v prostoru.

Stejně tak se nám větší prostor hodil k ukončení celého cyklu a rozdání pamětního listu spolu se sladkou odměnou.

Rodiče i děti odcházeli viditelně spokojeni s průběhem celéhu kurzu, který měl děti připravit na školní práci.

Přejeme všem dětem i rodičům pěkné léto a úspěšné zahájení školní docházky.

 

Pracovní list je k dispozici ke stažení níže nebo je možné si ho vyzvednout v zádveří školy v zelené krabici stejně jako ty z předchozích lekcí.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Jedenáctá lekce se u skutečnila ve čtvrtek 5. května 2022 od 16h dle původního plánu.

Pro děti jsme měli přichystanou lekci procvičující sluchovou diferenciaci a horní kličku jako další grafomotorický prvek.

Děti dostaly keramický výrobek, který si zhotovily v předchozích lekcích.

Pracovní list k dnešní lekci lze stáhnout níže nebo vyzvednout vytištěný v zádveří školy. 

Těšíme se na Vás na poslední lekci 19. května!

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Desáté setkání proběhlo ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 16h.

Pro děti byla připravena lekce procvičující prostorovou orientaci a dolní oblouk jako další grafomotorický prvek.

Druhou polovinu času strávili děti s rodiči dokončením výrobku v keramické dílně.

Ze setkání odcházeli rodiče i děti viditelně spokojeni těšící se na další lekci za dva týdny (5. května), ze které si odnesou již hotový výrobek.

Pracovní list k desáté lekci je možno stáhnout níže nebo vytištěný vyzvednout v zádveří školy v zelené krabici stejně jako ty z předchozích lekcí.

 

 

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Devátá lekce se uskutečnila ve čtvrtek 24. března 2022, dvě skupiny dětí se dvěma učitelkami měly za úkol procvičit sluchovou analýzu a syntézu, z grafomotoriky horní oblouk. Lekce motivovaná zvířátky se dětem líbila, tak si ani nevšimly, že dochází k učení. Rodiče se zúčastnili besedy, kde se dozvěděli podbrobné informace ohledně zápisu do první třídy, mohli se ptát a diskutovat související věci.

Pracovní list k dnešní lekci je ke stažení níže nebo v zádveří školy v zelené krabici v tištěné podobě. Stejným způsobem lze získat i pracovní listy z předchozích lekcí. 

Těšíme se na Vás u zápisu 8. nebo 9. dubna 2022.

Další lekce PŘÍPRAVKY bude 21. dubna, dokončíte si keramický výrobek!

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 10. března se uskutečnilo osmé setkání naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Děti si procvičily matematické představy a lomenou čáru jako další grafomotorický prvek. Druhou polovinu času strávili budoucí školáci spolu s rodiči v keramické dílně, kde si za pomoci vychovatelek školní družiny zhotovili krásný výrobek. Ten později dokončí a odnesou z poslední lekce jako památku na tento kurz.

Další lekce proběhne 24. března, kde se rodiče mohou dozvědět podrobnosti o průběhu zápisu do první třídy u nás ve škole. Těšíme se na vás!

Pracovní list z 8. lekce je k dispozici ke stažení níže.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 24. února se uskutečnilo sedmé setkání naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY přímo ve škole. Děti si procvičily zrakovou diferenciaci a vlnovku jako další grafomotorický prvek. Rodiče se mohli zúčastnit prezentace programu Začít spolu v jedné z prvních tříd a vidět její typické uspořádání. Mohli také nahlédnout i do dalších tříd a ocenit kreativitu našich pedagogů.

Těšíme se na další setkání ve čtvrtek 10. března 2022, lekce bude zpestřena výrobou keramiky.

Pracovní list ze 7. lekce i prezentace k programu Začít spolu je k dispozici ke stažení níže.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 10. února proběhla šestá lekce naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Z důvodu pandemie jsme byli opět nuceni ji uskutečnit online formou. Děti si procvičily orientaci v čase, která je důležitým předpokladem různých školních činností. Z grafomotorických prvků byla na programu spirála. Lekce byla doplněna vhodně připravenou prezentací, které nabízí rodičům další možnosti procvičování.

Budeme rádi za další povedené pracovní listy vašich dětí. Najdete je pod textem.

Pracovní list i prezentace ke stažení níže.

Na viděnou snad u nás ve škole 24. února!

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 20. ledna 2022 proběhla pátá lekce naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY, opět z důvodu pandemie online formou. Začátek lekce byl věnován dětem, které dostaly instrukce, jak samostatně splnit úkoly procvičující zrakovou analýzu a syntézu, z grafomotoriky elipsu a tečky. Větší část lekce byla věnována rodičům, kteří se mohli dozvědět, co obnáší program Začít spolu, podle kterého u nás už třetím rokem učíme. Dle reakcí rodičů lze usoudit, že je program zaujal. Z fotek splněných úkolů předškoláků zase spokojenost z dětské strany. Další setkání, pravděpodobně také online, uskutečníme 10. února 2022. Těšíme se na Vás!

List a prezentace pro děti i rodiče ke stažení níže.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek před vánočními prázdninami proběhla čtvrtá lekce naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Z důvodu pandemie jsme ji uskutečnili online formou, což snad příliš nenarušilo její pohodovou vánoční atmosféru. Děti si procvičily řeč a rodiče snad více pochopili důležitost této dílčí funkce. Při kreslení stromečku byl procvičen grafomotorický prvek – tzv. houpačka. List i doprovodná prezentace jsou k dispozici ke stažení níže.

Těšíme se další setkání 20. ledna, opět z pochopitelných důvodů online formou.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 2. prosince proběhla třetí lekce naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Z důvodu pandemie jsme ji uskutečnili online formou. Program zajistila Mgr. Hana Otevřelová, speciální pedagog, která si připravila podrobné povídání o školní zralosti, kde vysvětlila důležitost jednotlivých dílčích funkcí a další stránky této problematiky. Rodiče porozuměli základním pojmům a také se dozvěděli, jak mohou svým dětem pomoci a přispět tak k hladšímu průběhu jejich školní docházky.

Pro děti byl připraven pracovní list s prezentací, které mají za úkol procvičit prostorovou orientaci, šikmé čáry a spojování bodů.

Více informací ohledně pracovních listů a prezentace pro děti zde.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 18. listopadu se sešli budoucí prvňáčci na druhou lekci naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Činnosti motivované podzimem měly za úkol procvičit sluchovou analýzu a syntézu, z grafomotoriky se nacvičoval horní a dolní oblouk. Všechny děti, které se zúčastnily, pilně pracovaly a o malý kousíček se přiblížily svému úspěšnému nástupu do školy. Ti, kteří se nemohli lekce zúčastnit, mají níže ke stažení pracovní list, popř. je vytištěný k dispozici v zádveří školy denně 6 – 17h v zelené krabici.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Účast rodičů a dětí na druhém setkání naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY je z důvodu zhoršující se epidemické situace možná pouze za podmínek, že rodič je:

  • očkovaný (nejméně 14 dní po druhé dávce)
  • absolvoval PCR test na covid-19 nejdéle před 72 hodinami
  • absolvoval antigenní test na covid-19 nejdéle před 24 hodinami
  • prodělal covid-19 nejvíce před 180 dny
  • ochoten si provést školou poskytnutý samotest s negativním výsledkem

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.

Pokud někdo nebude schopen splnit výše uvedené podmínky účasti, může si pracovní list po lekci stáhnout na webu školy v sekci PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY nebo vytištěný vyzvednout v zádveří školy následující dny 6 - 17h (v zelené krabici).

 

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 4. listopadu se uskutečnilo první setkání našeho cyklu PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Děti si pod vedením paní učitelky Lenky Červeňové procvičily zrakovou paměť jako velmi důležitý předpoklad výuky trivia v první třídě. Taktéž si zopakovaly jak dobře držet tužku a procvičily přímou svislou i vodorovnou čáru jako první grafomotorický prvek. Polovinu času děti strávily procházkou po škole, aby měly představu, jak vypadají nejdůležitější místa pro současné prvňáčky. Celé lekci byli přítomni rodiče, kteří mohli pozorovat svoje děti při různých činnostech a také se dozvědět různé možnosti domácí přípravy. Pracovní list z této lekce naleznete níže.

Těšíme se na další setkání ve čtvrtek 18. listopadu 2021.

přečíst celé
Pro budoucí prvňáčky

PRVNÍ SETKÁNÍ NAŠÍ PŘÍPRAVKY SE USKUTEČNÍ tento čtvrtek 4. listopadu 2021 od 16h PŘÍMO VE ŠKOLE ZA DORŽENÍ VŠECH PODMÍNEK DANÝCH AKTUÁLNÍ SITUACÍ V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ COVID-19.

Děti přijdou za doprovodu rodičů či prarodičů, kteří mohou být lekci přítomni. Vstup hlavní vchodem do školy, podle šipek se dostanete do 1.patra, kde cyklus zahájíme. Dospělí jsou povinni mít po celou dobu dýchací cesty zakryté respirátorem.

Rádi bychom vás seznámili s příjemným prostředím naší školy. 

Pro budoucí prvňáčky máme připraveno 12 čtvrtečních lekcí, které obsahují grafomotoriku a přípravu na školu zábavnou formou. Program bude připraven a veden pedagogy prvního stupně naší školy, vychovatelkami školní družiny a učitelkami naší mateřské školy. Náplň lekcí bude zpestřena besedou o školní zralosti pro rodiče a dvěma termíny prezentací programu Začít spolu, dle kterého u nás vyučujeme.

Zájemci se mohou hlásit na emailu otiskova@zskopce.cz nebo na telefonu 568 606 102.

Více informací na našem letáčku.

Těšíme se na budoucí školáky!

přečíst celé