Home >Pro budoucí prvňáčky >Přípravka pro budoucí prvňáčky >Lekce 3 - Prostorová orientace, beseda s logopedkou 23.11. 2023
Pro budoucí prvňáčky

Lekce 3 - Prostorová orientace, beseda s logopedkou 23.11. 2023

Lekce 3 - Prostorová orientace, beseda s logopedkou 23.11. 2023

Třetí lekce naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY se uskutečnila ve čtvrtek 23. listopadu od 16h. Děti rozdělené na dvě skupiny si ve třídách naší školy procvičily prostorovou orientaci jako další důležitou dílčí funkci. Nejdříve se v kruhu seznámily, poté si povídaly o zvířátkách z lesa, naučily se básničku a také procvičily pohyb do různých směrů. Ve skupinách postavily zvířecí obydlí a umísťováním obrázků zvířat procvičily pojmy vpravo, vlevo, dole, nahoře a jejich kombinace.  Závěr lekce patřil grafomotorice, a to procvičení šikmých čar se spojováním bodů.

Pro zájemce o logopedii z řad rodičů by připravena beseda s logopedku Mgr. Janou Chloupkovou, která dokázala velmi atraktivně přiblížit problematiku řečových vad ve všech souvislostech vývoje dětí.

List z lekce lze stáhnout níže nebo vyzvednout v zelené krabici v zádveří školy.