Home >Základní škola >Volná pracovní místa
Základní škola

Učitel/učitelka In, F, M na 2. stupni ZŠ

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342

přijme zaměstnance na pracovní pozici:

učitel /učitelka předmětu In, případně F a M na 2. stupni ZŠ.

Předpokládaný nástup do zaměstnání od 1. 9. 2022.

Pracovní úvazek 1.

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

Požadované předpoklady pro pracovní pozici:

- VŠ, kvalifikace dle zákona

- čistý trestní rejstřík, bezúhonnost, zdravotní způsobilost

- iniciativnost a kreativita

- kladný vztah k dětem.

 

Bližší informace budou poskytnuty na vyžádání na emailové adrese bartl@zskopce.cz, případně na telefonu +420 736 514 939.

 

V Třebíči dne 17. 03. 2022