Začít spolu

Začít spolu a eduscrum

Zveme rodiče i veřejnost na Den otevřených dveří 7. února 2023.

Přijďte se podívat, jak u nás funguje běžný den ve třídách Začít spolu, ve sportovní třídě a ve výuce eduScrum.

přečíst celé
Začít spolu a eduscrum

Program Začít spolu začal pedagogy dětí předškolního a mladšího školního věku v České republice inspirovat od poloviny devadesátých let a těší se stále větší oblibě.

přečíst celé
Začít spolu a eduscrum
 • aktivita dětí převládá nad aktivitou učitelů
 • typický denní režim:
 1. ranní kruh a ranní zpráva
 2. trivium – čtení, psaní, počítání
 3. centra aktivit  
 4. hodnotící kruh
 • integrovaná tematická výuka - všechny činnosti sjednocuje jedno téma
 • děti si vytváří třídní pravidla
 • důraz na komunikaci
 • rozvoj samostatnosti i spolupráce
 • různé formy hodnocení, sebehodnocení
přečíst celé
Začít spolu a eduscrum

Den ve třídě Začít spolu začíná ranním kruhem na koberci, kde se žáci pozdraví, učí se vyjadřovat své myšlenky, naslouchat ostatním, dozví se zde program dne apod.

přečíst celé
Začít spolu a eduscrum

Nedílnou součástí ranního kruhu je ranní zpráva. Je to písemná podoba dopisu psaného učitelkou, kterou žáci společně čtou. Slouží k motivaci dalších činností daného dne.

přečíst celé
Začít spolu a eduscrum

Obyčejně po velké přestávce se těžiště práce přesouvá do tzv. center aktivit. V každém centru pracuje skupina 3-5 dětí na společném i samostatném úkolu. Každé centrum – skupina plní odlišný úkol, všechny činnosti sjednocuje jedno téma. V průběhu 1 – 2 týdnů se děti postupně v jednotlivých centrech vystřídají. 

přečíst celé
Začít spolu a eduscrum

Učivo je integrováno do tematických celků, což znamená, že všechny činnosti během určitého období spojuje jedno téma. Toto zvyšuje motivaci a přispívá k trvalosti získaných poznatků a dovedností. Děti je hned na začátku využívají při praktické činnosti a poznávají smysl, což je jedním z předpokladů efektivního učení.

přečíst celé
Začít spolu a eduscrum

Děti si vytváří svá vlastní pravidla, která jim pomáhají regulovat své vlastní chování a vytvářet pozitivní klima kolektivu.

přečíst celé
Začít spolu a eduscrum

Nedílnou součástí dne je hodnocení práce každé skupiny a prezentace výsledků činnosti dětí v kruhu. Tam se také děti před odchodem loučí.

přečíst celé
Začít spolu a eduscrum

Triády jsou konzultace za účasti žáka, učitele i rodiče. Všechny tři strany se sejdou ve škole zpravidla dvakrát za rok, hlavní úlohu by měl sehrát žák, který hodnotí svoje vzdělávání ve škole.

přečíst celé
Začít spolu a eduscrum
přečíst celé
Začít spolu a eduscrum

Více o programu Začít spolu v naší mateřské škole zde.

přečíst celé
Začít spolu a eduscrum

Zjistěte si, co se u nás ve třídách Začít spolu děje zde.

přečíst celé