Home >Mateřská škola >Provoz mateřské školy
Mateřská škola

Organizace dne

Denní program je přizpůsoben věkově smíšené skupině dětí od 3 do 7 let a v mnohých ohledech vychází z programu Začít spolu. Nejmladší děti si zvykají na odloučení od rodičů, učí se sebeobsluze a soužití mezi ostatními vrstevníky, starší děti získávají nové vědomosti a dovednosti, rozšiřují a zdokonalují si slovní zásobu a nejstarší děti jsou vedeny k více úkolům a zodpovědnosti, které budou při vstupu do ZŠ muset zvládnout. Mladší děti se učí od starších, ale i starší děti si uvědomují, jak důležité je vzájemně si pomáhat, a jsou mladším dětem dobrými kamarády. Organizace dne je sice stanovena různými časovými úseky, ale ty jsou jen orientační. Program je připraven s ohledem na individuální potřeby dětí, umožňuje reagovat na neplánované situace, dovoluje se přizpůsobit i počasí. Při pěkném počasí se prodlužuje délka pobytu venku, naopak při nepřízni se prodlužují ranní činnosti a jsou využity prostory, jimiž disponuje ZŠ. Celý program má u starších dětí vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivity a odpočinku. U nejmladších dětí je více prostoru pro spontánní hru, sebeobsluhu a odpočinek.

Organizace dne

6.00 – 8.30

- příchod dětí do MŠ – od 6.00 do 8.00 hod. (v 8h se MŠ zamyká)

- od 6.00 hod. přichází všechny děti do třídy Hvězdiček, dále od 7.00 hod. provoz i ve třídě Sluníček

- ranní úkol společně s rodiči

- následuje nabídka činností v námětových koutcích, výtvarné a pracovní činnosti, grafomotorická a logopedická cvičení, spontánní hravé aktivity

 

8.30 – 8.40

- krátká rozcvička

 

8.45 – 9.00

- přesnídávka

 

9.00 – 10:00

- ranní kruh

- centra aktivit

- příprava na pobyt venku

 

10.00

- pobyt venku

 

11.30 

- oběd

 

12:00 - 12:15

- vyzvedávání dětí po obědě

 

12.00 – 12:15

- příprava na odpočinek, hygiena

 

12.15 – 13.45

- odpočinek

 

14:00 - 14:15

- odpolední svačina

 

14:15 - 16:00

- odpolední činnosti dle zájmu dětí, volné hry, možnost pokračování v didakticky cílených činnostech, vyzvedávání dětí

 

liché týdny: od 15:00 se děti scházejí ve třídě Hvězdiček

sudé týdny: od 15:30 se děti scházejí ve třídě Hvězdiček