Aktuálně

Mateřská škola
Vážení rodiče,
 
sdělujeme Vám, že rada města na své 2. schůzi konané dne 26.01.2022 svým usnesením
č. 30/2/RM/2022 souhlasí s přerušením provozu mateřské školy, součásti příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342, se sídlem Na
Kopcích 342, 674 01 Třebíč, IČ 67008381, a to v termínu od 01.07. do 08.07.2022 a v termínu
od 29.08. do 31.08.2022 z technických a organizačních důvodů.
 
Mgr. Vítězslav Bártl
ředitel školy
přečíst celé
Mateřská škola
Naplánované aktivity

6.10. - Fotbalová školička 
6.10. - Sběr starého papíru (kontejner před ZŠ)
18.10. - Dentální hygiena pro přihlášené děti
26.10. - Fotbalová školička
27.-29.10. - Podzimní prázdniny
1.11. - Dentální hygiena
8.11. - Logopedie (pro děti, které nenavštěvují logopeda - proběhne přihlašení)
9.11. - Vyšetření zraku - pro předem přihlášené děti
10.11. - Divadlo v MŠ - "Pohádková zima" 
15.11. - Dentální hygiena
23.11. - Městská policie - prevence bezpečnosti
29.11. - Dentální hygiena
13.12. - Dentální hygiena
16.12. - Návštěva knihovny - Hvězdičky

 

 

přečíst celé