Home >Mateřská škola >Aktuálně >Prázdninový provoz MŠ
Mateřská škola

Prázdninový provoz MŠ

 

Bližší informace k prázdninovému provozu na MŠ Na Kopcích

Rodiče z MŠ Cyrilometodějská a MŠ Benešova mohou přihlásit své dítě do naší MŠ v době provozu o letních prázdninách 2024:

1. týden – 12. – 16. 8. 2024 (pro děti z jiných MŠ máme 11 míst)

2. týden – 19. – 23. 8. 2024 (pro děti z jiných MŠ máme 9 míst)

Pokud budete mít zájem přihlásit své dítě do naší MŠ, dostavte se osobně v termínu 5. a 6. 6. 2024 v době od 9:00 do 14:30 na sekretariát školy, kde můžete odevzdat žádost o přijetí (ke stažení níže) včetně čitelné kopie evidenčního listu kvůli potvrzení od lékaře.

Nevcházejte, prosím, do budovy před 9. hodinou, vyčkejte v zádveří u vchodu do ZŠ na vyzvání paní Blahové ze sekretariátu, později  zvoňte na sekretariát.

Cena školného 133,-Kč/týden, stravné zde.

Po uhrazení školného a stravného (zálohově) v jídelně školy Vám bude na uvedený email zasláno rozhodnutí o přijetí.

Kapacita naší MŠ je bohužel omezená, o přijetí rozhoduje pořadí osobního doručení žádosti.

Děkujeme za pochopení.