Home >Školní jídelna >Přihlašování obědů
Školní jídelna

Přihlašování obědů

Přihlášky a odhlášky obědů provádějte na  STRAVA.CZ, na tel.čísle 568 606 104 nebo emailu zahradnickova@zskopce.cz na daný den do 7.00 hodin ráno nebo na den předem do 13.00 hodin.

 

Oběd č. 2 je možné navolit na následující týden do čtvrtka do 13.00 hodin.

 

Každou změnu Vámi provedenou v aplikaci STRAVA.CZ je nutné potvrdit tlačítkem „ODESLAT“.

 

První den nemoci dítěte je možné vyzvednout oběd do jídlonosiče v době 10.45 – 11.30 a potom 14.00 – 14.10 hodin.

 

Žákům, kteří jsou přítomni ve škole, se oběd do jídlonosiče nevydává.