Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Školní družina a školní klub

Provoz a kontakty školní družiny

Provoz školní družiny: 6,00 - 17,00 hodin

Relaxovna - kontakt: 568 606 155

 

Školní družina - kontakty
Třída Jméno E-mail Telefon
2. B + 3. B Zdeňka Zimolová zimolova@zskopce.cz 568 606 130
2. A + 3. B Miluše Němcová nemcova@zskopce.cz 568 606 130
1. B + 3. A Jitka Dudášová dudasova@zskopce.cz 568 606 130
1. A + 3. A Ivana Pažourková pazourkova@zskopce.cz 568 606 130
4. A + 4. B Libuše Voznicová voznicova@zskopce.cz 568 606 130
5. A + 5. B Ivana Táborská taborska@zskopce.cz 568 606 132
       
více info

Platba za ŠD a ŠK

Číslo běžného účtu školy: 237667620/0300

Měsíční poplatek za školní družinu činí 150 Kč, pololetní platba 750 Kč, celoroční platba 1500 Kč.

Měsíční poplatek za školní klub činí 80 Kč (v září a červnu 40Kč) pololetní platba 360 Kč, celoroční platba 720 Kč.

Při každé bezhotovostní platbě na účet školy vždy bezpodmínečně uvádějte variabilní symbol přidělený Vašemu dítěti, ten obdržíte od třídního učitele, případně od účetní školy. Pokud budete nadále platit poplatky v hotovosti, žádný variabilní symbol nepotřebujete a vše probíhá jako v minulém školním roce.

Pozn.: Pokud zvolíte bezhotovostní platbu, bude zvolena na celý školní rok a nebude možné ji kombinovat s hotovostní platbou. Pokud zaplatíte dítěti poplatek za družinu za první pololetí bezhotovostně na účet školy, zaplatíte tento poplatek bezhotovostně i na druhé pololetí.

více info

Zájmové kroužky

Žáci ZŠ Na Kopcích mají možnost vybrat si z velkého množství zájmových kroužků, které jsou určeny pro děti z obou stupňů ZŠ, pro začátečníky i pokročilé. Kompletní seznam kroužků bude sestaven na základě zájmu žáků školy během měsíce září.

více info

Školní klub

Školní klub je určen pro žáky 6. - 9. ročníku. Součástí klubu je také Studio Kopce.

více info
strana: 1 / 1   celkem: 4 záznamů