Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Školní družina a školní klub

Drakiáda 2018

Drakiáda 2018

V sobotu 13. října 2018 pořádala Školní družina při ZŠ Na Kopcích DRAKIÁDU. Letošní počasí nám opravdu přálo. Bylo slunečno, foukal vítr, přímo ideální počasí. Nebe bylo plné nádherných draků (jeden drak se dokonce vznášel ve výšce 160 metrů)! I ve škole bylo rušno, probíhaly zde další doprovodné akce - v atriu ohnivá show, malování na obličej, výroba draků a děti se mohly vyřádit na skákacím hradu. Během celého odpoledne si všichni zúčastnění mohli zakoupit občerstvení v naší školní jídelně. Dračí odpoledne se vydařilo. Velký dík patří všem, kteří tuto akci připravili.

více info

Provoz a kontakty školní družiny

Provoz školní družiny: 6,00 - 17,00 hodin

Relaxovna - kontakt: 568 606 155

 

Školní družina - kontakty
Oddělení Jméno E-mail Telefon
1. Zdena Zimolová zimolova@zskopce.cz 568 606 130
2. Miluše Němcová nemcova@zskopce.cz 568 606 130
3. Jitka Dudášová dudasova@zskopce.cz 568 606 130
4. Ivana Pažourková pazourkova@zskopce.cz 568 606 130
5. Ivana Táborská taborska@zskopce.cz 568 606 132
       

 

Společné akce

Řijen                 13.10.

 

Drakiáda

Listopad             9.11.

 

Dlouhá noc v knihovně  Ententiky do muziky

Týden boje proti z…  vystoupení

 

Prosinec             4.12.

                          12.12.

                          15.12.

                    Od   3.12.

Mikuláš

Vystoupení v domově důchodců

Vánoční dílničky

Výstava v knihovně

 

Únor                    9.2.

 

Karneval

Duben                27.4.

 

Čarodějné tvoření

Květen               23.5.

 

Vystoupení pro rodiče

Červen                 4.6.

 

Malování na chodníku

více info

Platba za ŠD a ŠK

Číslo běžného účtu školy: 237667620/0300

Měsíční poplatek za školní družinu činí 150 Kč, pololetní platba 750 Kč, celoroční platba 1500 Kč.

Měsíční poplatek za školní klub činí 80 Kč (v září a červnu 40Kč) pololetní platba 360 Kč, celoroční platba 720 Kč.

Při každé bezhotovostní platbě na účet školy vždy bezpodmínečně uvádějte variabilní symbol přidělený Vašemu dítěti, ten obdržíte od třídního učitele, případně od účetní školy. Pokud budete nadále platit poplatky v hotovosti, žádný variabilní symbol nepotřebujete a vše probíhá jako v minulém školním roce.

Pozn.: Pokud zvolíte bezhotovostní platbu, bude zvolena na celý školní rok a nebude možné ji kombinovat s hotovostní platbou. Pokud zaplatíte dítěti poplatek za družinu za první pololetí bezhotovostně na účet školy, zaplatíte tento poplatek bezhotovostně i na druhé pololetí.

více info

Zájmové kroužky ŠD

Žáci ZŠ Na Kopcích mají možnost vybrat si z velkého množství zájmových kroužků, které jsou určeny pro děti z obou stupňů ZŠ, pro začátečníky i pokročilé. Kompletní seznam kroužků bude sestaven na základě zájmu žáků školy během měsíce září.

více info
strana: 1 / 1   celkem: 7 záznamů