Školní žákovský parlament

Základní škola
21.1.2021

Vedoucí školního parlamentu: Veronika Jakubcová, učitelka 2. stupně ZŠ

Členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně. Jedná se o zástupce tříd od 3. – 9. ročníku, kteří pravidelně navštěvují také 1. a 2. třídy a předávají jim informace o dění v ŠP. V čele školního parlamentu stojí předseda, který je volen na první schůzce. Dále je také volen jeden místopředseda.

přečíst celé
Základní škola

Zde budou průběžně vkládány akce, které zaštiťuje školní parlament.

přečíst celé