Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Školní žákovský parlament

Školní žákovský parlament

Vede: Mgr. Denisa Hudková

 

Čeká nás nový školní rok 2018/2019 a žákovský parlament se pomalu připravuje k novým volbám.

Kdo zasedne na místo předsedy a místopředsedy? Kdo bude na tyto důležité pozice kandidovat a vyhraje volby?

Průběh bude zveřejněn během září.

Těšíme se na všechny účastníky!

Logo ŠP

Členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně. Jedná se o zástupce tříd od 3. – 9. ročníku, kteří pravidelně navštěvují také 1. a 2. třídy a předávají jim informace o dění v ŠP. V čele školního parlamentu stojí předseda, který je volen na první schůzce. Dále je také volen jeden místopředseda.

 

PŘEDSEDKYNĚ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU ve školním roce 2017/2018

Petra Krčálová, 7. B

MÍSTOPŘEDSEDA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU ve školním roce 2017/2018

Filip Yao, 5. B

 

Jednání školního parlamentu svolává předseda parlamentu, koordinátor z řad pedagogů nebo vedení školy. Datum jednání parlamentu je vždy uvedeno s dostatečným časovým předstihem na nástěnce parlamentu. Jednání ŠP je přítomen koordinátor, který je určen ředitelem školy (Mgr. Denisa Hudková).

Členství v parlamentu: Členem parlamentu může být každý žák 3. – 9. ročníku, který byl zvolen třídním kolektivem. Členství trvá jeden rok a může se každoročně opakovat. Členství je dobrovolné.

Schůzky školního parlamentu: 1x měsíčně (případně dle důležitosti) ve „sluchátkové učebně“ (čas je vždy upřesněn na nástěnce parlamentu).

více info

VOLBY DO ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 2018/2019

Úvod (září 2018):

Třídní učitel (3. – 9. ročník) určí 4 žáky, ze kterých poté děti vyberou 2 zástupce, kteří budou pravidelně navštěvovat setkání ŠP. Tito zástupci musí být spolehliví, aktivní, neměli by se bát mluvit. Mohou to být i zástupci, kteří již v minulých letech parlament navštěvovali. Jména zástupců třídní učitelé nahlásí paní učitelce D. Hudkové nejpozději do 18. 9. 2018.

První setkání:

První setkání s novými členy školního parlamentu proběhne v úterý 25. 9. 2018 v 7:20 ve sluchátkové učebně. Zde si probereme strategii voleb a vybereme vhodné kandidáty na místo předsedy a místopředsedy ŠP. Proběhne také rozdělení rolí, jako je například role webmastera, tiskového mluvčího, atd.

Volby v týdnu od 1. do 5. 10. 2018:

Vybraní kandidáti si připraví svůj volební program. Do voleb (hlasování) se zapojí každý žák i učitel naší školy – volby jsou samozřejmě dobrovolné. Jméno svého oblíbeného kandidáta budete moci vhodit do volební schránky, která bude umístěna pod nástěnkou školního parlamentu (přehled kandidátů naleznete na nástěnce u šaten). Každý volič má pouze JEDEN hlas.

Výsledky voleb:

Výsledky voleb naleznete na nástěnce školního parlamentu nejpozději do druhého pracovního dne od ukončení voleb.

Druhé setkání:

Druhé setkání všech členů školního parlamentu včetně nového předsedy a místopředsedy ŠP proběhne 9. 10. 2018 v 7:20 ve sluchátkové učebně.

 

Děkuji za spolupráci a těším se na všechny budoucí členy našeho školního parlamentu!

Mgr. Denisa Hudková

více info

Akce školního parlamentu

Zde budou průběžně vkládány akce, které zaštiťuje školní parlament.

více info
strana: 1 / 1   celkem: 3 záznamů