Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Školní žákovský parlament

Školní žákovský parlament

Vede: Mgr. Denisa Hudková

 

Logo ŠP

Členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně. Jedná se o zástupce tříd od 3. – 9. ročníku, kteří pravidelně navštěvují také 1. a 2. třídy a předávají jim informace o dění v ŠP. V čele školního parlamentu stojí předseda, který je volen na první schůzce. Dále je také volen jeden místopředseda.

 

PŘEDSEDA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU ve školním roce 2018/2019

Tomáš Vomela, 4. A

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU ve školním roce 2018/2019

Petra Krčálová, 8. B

 

Jednání školního parlamentu svolává předseda parlamentu, koordinátor z řad pedagogů nebo vedení školy. Datum jednání parlamentu je vždy uvedeno s dostatečným časovým předstihem na nástěnce parlamentu. Jednání ŠP je přítomen koordinátor, který je určen ředitelem školy (Mgr. Denisa Hudková).

Členství v parlamentu: Členem parlamentu může být každý žák 3. – 9. ročníku, který byl zvolen třídním kolektivem. Členství trvá jeden rok a může se každoročně opakovat. Členství je dobrovolné.

Schůzky školního parlamentu: 1x měsíčně (případně dle důležitosti) ve „sluchátkové učebně“ (čas je vždy upřesněn na nástěnce parlamentu).

více info

Akce školního parlamentu

Zde budou průběžně vkládány akce, které zaštiťuje školní parlament.

Jmenný seznam akcí:

  • Logo školního parlamentu
  • Husovy stopy
  • Ukliďme Česko
  • Výročí vzniku republiky - vyvěsme nejvíce vlajek ČR
  • Zprovoznění FB a webu parlamentu
  • Mikuláš pro děti z MŠ a 1. třídy
více info

VOLBY DO ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 2018/2019

VOLBY DO ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 2018/2019

Volby v týdnu od 1. do 5. 10. 2018:

Prvním říjnem na naší základní škole odstartovaly volby do školního parlamentu. Volby jsou dobrovolné a volit může každý žák či zaměstnanec školy. O místo předsedy se v letošním školním roce ucházelo celkem šest kandidátů. Každý kandidát poctivě vyplnil listinu, na které uvedl nejen své zájmy, ale i vize. 

Výsledky voleb:

Výsledky voleb naleznete na nástěnce školního parlamentu.

 

Mgr. Denisa Hudková

více info
strana: 1 / 1   celkem: 3 záznamů