Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Školní žákovský parlament

Školní žákovský parlament

Vede: Mgr. Denisa Hudková

 

Logo ŠP

Členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně. Jedná se o zástupce tříd od 3. – 9. ročníku, kteří pravidelně navštěvují také 1. a 2. třídy a předávají jim informace o dění v ŠP. V čele školního parlamentu stojí předseda, který je volen na první schůzce. Dále je také volen jeden místopředseda.

 

PŘEDSEDKYNĚ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU ve školním roce 2017/2018

Petra Krčálová, 7. B

MÍSTOPŘEDSEDA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU ve školním roce 2017/2018

Filip Yao, 5. B

 

Jednání školního parlamentu svolává předseda parlamentu, koordinátor z řad pedagogů nebo vedení školy. Datum jednání parlamentu je vždy uvedeno s dostatečným časovým předstihem na nástěnce parlamentu. Jednání ŠP je přítomen koordinátor, který je určen ředitelem školy (Mgr. Denisa Hudková).

Členství v parlamentu: Členem parlamentu může být každý žák 3. – 9. ročníku, který byl zvolen třídním kolektivem. Členství trvá jeden rok a může se každoročně opakovat. Členství je dobrovolné.

Schůzky školního parlamentu: 1x měsíčně (případně dle důležitosti) ve „sluchátkové učebně“ (čas je vždy upřesněn na nástěnce parlamentu).

více info

VOLBY DO ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 2018/2019

VOLBY DO ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 2018/2019

Volby v týdnu od 1. do 5. 10. 2018:

Dnešním dnem na naší základní škole odstartovaly volby do školního parlamentu. Volby jsou dobrovolné a volit může každý žák či zaměstnanec školy. O místo předsedy se v letošním školním roce uchází celkem šest kandidátů. Každý kandidát poctivě vyplnil listinu, na které uvedl nejen své zájmy, ale i vize. Kdo usedne na místo předsedy? Na post předsedy kandiduje i bývalá předsedkyně. Dokáže si se svým volebním programem obhájit místo, nebo ji vystřídá někdo jiný? Necháme se překvapit. Vyhlášení voleb proběhne v úterý 9. 10. 2018 na druhém setkání členů parlamentu.

 

Výsledky voleb:

Výsledky voleb naleznete na nástěnce školního parlamentu nejpozději do druhého pracovního dne od ukončení voleb.

Druhé setkání:

Druhé setkání všech členů školního parlamentu včetně nového předsedy a místopředsedy ŠP proběhne 9. 10. 2018 v 7:20 ve sluchátkové učebně.

 

Děkuji za spolupráci a těším se na všechny budoucí členy našeho školního parlamentu!

Mgr. Denisa Hudková

více info

Akce školního parlamentu

Zde budou průběžně vkládány akce, které zaštiťuje školní parlament.

více info
strana: 1 / 1   celkem: 3 záznamů