Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Školní žákovský parlament

Školní žákovský parlament

Vede: Mgr. Denisa Hudková

 

Členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně. Jedná se o zástupce tříd od 3. – 9. ročníku, kteří pravidelně navštěvují také 1. a 2. třídy a předávají jim informace o dění v ŠP. V čele školního parlamentu stojí předseda, který je volen na první schůzce. Dále je také volen jeden místopředseda.

 

PŘEDSEDKYNĚ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

Petra Krčálová, 7. B

MÍSTOPŘEDSEDA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

Filip Yao, 5. B

 

Jednání školního parlamentu svolává předseda parlamentu, koordinátor z řad pedagogů nebo vedení školy. Datum jednání parlamentu je vždy uvedeno s dostatečným časovým předstihem na nástěnce parlamentu. Jednání ŠP je přítomen koordinátor, který je určen ředitelem školy (Mgr. Denisa Hudková).

Členství v parlamentu: Členem parlamentu může být každý žák 3. – 9. ročníku, který byl zvolen třídním kolektivem. Členství trvá jeden rok a může se každoročně opakovat. Členství je dobrovolné.

Schůzky školního parlamentu: 1x měsíčně (případně dle důležitosti) ve „sluchátkové učebně“ (čas je vždy upřesněn na nástěnce parlamentu).

více info

Akce školního parlamentu

Zde budou průběžně vkládány akce, které zaštiťuje školní parlament.

více info
strana: 1 / 1   celkem: 2 záznamů