Projekty školy

Základní škola
  • Jednorázová intervence v roce 2022 nebo v roce 2023 pro školy MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře. V roce 2022 určeno přednostně pro ZŠ a gymnázia, které deklarovaly výuku podle revidov. RVP.
  • Cílem je vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.
  • Účelem je pořízení pokročilých digitálních učebních pomůcek pro žáky ZŠ a SŠ, avšak pro MŠ se jedná o pořízení základních učebních pomůcek (digitální nebo unplugged aktivity). Podmínky, kritéria a účel jsou zveřejněny ve Věstníku (školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí) a ve Výzvě (školy soukromé a církevní).
  • Určeno pro žáka, který pokročilou digitální učební pomůcku používá ve výuce pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí napříč vzdělávacími oblastmi podle revid. RVP.

          

           Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

 

 

 

 

 

 

přečíst celé
Základní škola

Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízení učebních pomůcek

využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

 

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

 

 

 

 

 

 

 

přečíst celé
Základní škola

Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízení mobilních digitálních

technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je škola bude zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci
měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

 

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

 

 

 

přečíst celé
Základní škola

Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Na Kopcích II, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017208

přečíst celé
Základní škola

Od roku 2003 je naše škola členem celostátní sítě škol podporujících zdraví.

přečíst celé
Základní škola

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci základních škol, včetně žáků z přípravných tříd.

přečíst celé
Základní škola

Nárok na dotované mléko a mléčné výrobky mají všichni žáci základních škol, včetně přípravných ročníků.
Pro šk. rok 2020/2021 byl stanoven limit na žáka SZIF 324,10 Kč / šk. rok / žák).

přečíst celé