Projekty školy

Základní škola

Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Na Kopcích II, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017208

přečíst celé
Základní škola

Od roku 2003 je naše škola členem celostátní sítě škol podporujících zdraví.

přečíst celé
Základní škola

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci základních škol, včetně žáků z přípravných tříd.

přečíst celé
Základní škola

Nárok na dotované mléko a mléčné výrobky mají všichni žáci základních škol, včetně přípravných ročníků.
Pro šk. rok 2020/2021 byl stanoven limit na žáka SZIF 324,10 Kč / šk. rok / žák).

přečíst celé