Home >Základní škola >Projekty školy >Projekt Šablony IV - Operační program Jan Amos Komenský
Základní škola

Projekt Šablony IV - Operační program Jan Amos Komenský

 

Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu dle MS2021+: Šablony IV

 

Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001462

Celkové způsobilé výdaje projektu (Dotace): 2 939 705,00 Kč