Home >Základní škola >Projekty školy >IROP - Projekt Vybudování specializovaných učeben
Základní škola

IROP - Projekt Vybudování specializovaných učeben

Projekt

Vybudování specializovaných učeben v objektu Základní školy a mateřské školy Třebíč, Na Kopcích 342

je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003854

Příjemce dotace: Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342

Výzva: 47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4

Specifický cíl: SC 1.2 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení


Celkové náklady:     3 589 515,00 Kč

Dotace:                   3 230 563,50 Kč

Stručný popis projektu

V rámci projektu budou rekonstruovány a moderně vybaveny učebny fyziky, chemie a informatiky. Do učebny fyziky a chemie bude pořízen nový nábytek včetně rozvodů vody, plynu a el. energie a bude pořízena nová katedra s demonstračním stolem. Učebna PC bude vybavena 34 novými počítači a jedním učitelským PC.

Doba realizace projektu je do 9. 9. 2021