Home >Základní škola >Projekty školy >Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ
Základní škola

Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ

Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Na Kopcích II, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017208

Od 1. 9. 2020 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 712.100,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

- Projektový den ve výuce ZŠ

- Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  - 48 hodin/48 týdnů

- Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

- Projektový den ve výuce MŠ