Home >Mateřská škola >Aktuálně >Den otevřených dveří pro nově zapsané děti
Mateřská škola

Den otevřených dveří pro nově zapsané děti

Ve středu 17. května 2023 v 15h se uskuteční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro nově zapsané děti.

Děti s rodiči se sejdou ve třídě Sluníček, kde pro ně budou připraveny činnosti v kruhu a centrech aktivit. 

Cílem této akce je seznámení dětí i rodičů s učitelkami, prostředím i vedením naší MŠ, určitě se najde prostor k diskusi nebo zodpovězení dotazů.

Akce je dobrovolná.

Těšíme se na Vás a Vaše děti!

 

Schůzka určená pro rodiče nově zapsaných dětí se uskuteční 20. června 2023 v 16:30, tam budou rodičům předány důležité informace ohledně nástupu jejich dětí do naší MŠ, zařazení do konkrétní třídy a další užitečná doporučení.