Home >Začít spolu a eduscrum >Začít spolu >Hlavní principy Programu Začít spolu
Začít spolu a eduscrum

Hlavní principy Programu Začít spolu

 • aktivita dětí převládá nad aktivitou učitelů
 • typický denní režim:
 1. ranní kruh a ranní zpráva
 2. trivium – čtení, psaní, počítání
 3. centra aktivit  
 4. hodnotící kruh
 • integrovaná tematická výuka - všechny činnosti sjednocuje jedno téma
 • děti si vytváří třídní pravidla
 • důraz na komunikaci
 • rozvoj samostatnosti i spolupráce
 • různé formy hodnocení, sebehodnocení