Začít spolu a eduscrum

Hodnotící kruh

Hodnotící kruh

Nedílnou součástí dne je hodnocení práce každé skupiny a prezentace výsledků činnosti dětí v kruhu. Tam se také děti před odchodem loučí.