Home >Začít spolu a eduscrum >Začít spolu >Triády - konzultace žák-rodič-učitel
Začít spolu a eduscrum

Triády - konzultace žák-rodič-učitel

Triády - konzultace žák-rodič-učitel

Triády jsou konzultace za účasti žáka, učitele i rodiče. Všechny tři strany se sejdou ve škole zpravidla dvakrát za rok, hlavní úlohu by měl sehrát žák, který hodnotí svoje vzdělávání ve škole.