Začít spolu a eduscrum

Pravidla třídy

Pravidla třídy

Děti si vytváří svá vlastní pravidla, která jim pomáhají regulovat své vlastní chování a vytvářet pozitivní klima kolektivu.