Začít spolu a eduscrum

Ranní kruh

Ranní kruh

Den ve třídě Začít spolu začíná ranním kruhem na koberci, kde se žáci pozdraví, učí se vyjadřovat své myšlenky, naslouchat ostatním, dozví se zde program dne apod.