Home >Pro budoucí prvňáčky >Přípravka pro budoucí prvňáčky >Lekce 6 - Orientace v čase 18.1. 2024
Pro budoucí prvňáčky

Lekce 6 - Orientace v čase 18.1. 2024

Lekce 6 - Orientace v čase 18.1. 2024

Ve čtvrtek 18. ledna 2024 proběhla 6. lekce PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY, kde si děti procvičily orientaci v čase a z grafomotoriky spirálu. Celou lekci děti pracovaly s časovými pojmy (dny v týdnu, průběh dne, měsíce, roční období) a snažily se je propojit s konkrétními běžnými činnostmi. Dobrou atmosféru a motivaci podpořily písničky a říkadla s pohybovým doprovodem. 

Pro rodiče dětí a všechny další zájemci z řad veřejnosti se uskutečnila beseda o programu Začít spolu, kde se zúčastnění dozvěděli  nejen jeho základní principy a východiska, ale hlavně aktivity a koncept naší školy. Ve třídě, kde beseda proběhla, bylo možné si prakticky všechny hlavní principy ukázat a vysvětlit na konkrétních příkladech, které jsou již nedílnou součástí všech našich tříd prvního stupně. Na konci besedy nezbylo mnoho času na diskusi, proto se na další otázky a názory rodičů těšíme na druhé besedě 22. února 2024 na 8. lekci. 

Pracovní list k lekci pro děti je možné stáhnout níže.

Naleznete zde i text prezentující program Začít spolu vytvořený se souhlasem autorky D. Hrudové.