Home >Pro budoucí prvňáčky >Přípravka pro budoucí prvňáčky >Lekce 1 - Zraková paměť 19. 10. 2023
Pro budoucí prvňáčky

Lekce 1 - Zraková paměť 19. 10. 2023

Lekce 1 - Zraková paměť 19. 10. 2023

Ve čtvrtek 19. října 2023 odpoledne se rozběhl nový cyklus lekcí naší tradiční PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY.

Do kurzu se přihlásilo více jak 30 dětí a téměř všechny se za doprovodu rodičů zúčastnily první lekce.

Po zahájení a sdělení důležitých organizačních pokynů se děti ve třídě s paní učitelkou věnovaly procvičování zrakové paměti a rovným čarám jako prvnímu grafomotorickému prvku. Všechny činnosti byly motivovány podzimem a oblíbeným zvířátkem - ježkem.

Pracovní list je ke stažení níže, také je možné si ho vyzvednout v zelené krabici v zádveří školy.

Těšíme se na druhou lekci!