Home >Pro budoucí prvňáčky >Přípravka pro budoucí prvňáčky >Lekce 6 - Orientace v čase 26.1. 2023
Pro budoucí prvňáčky

Lekce 6 - Orientace v čase 26.1. 2023

Lekce 6 - Orientace v čase 26.1. 2023

Ve čtvrtek 26. ledna 2023 se konala 6. lekce naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY, která měla za úkol procvičit časovou orientaci. Děti si zopakovaly roční období, měsíce a dny v týdnu hravými formami v kruhu, prostoru i lavicích. Z grafomotoriky naši předškoláci zvládli spirálu. Program lekce byl vhodně doplněn písničkami a říkadly, což přispívá k lepší pozornosti dětí i pohodové atmosféře. Rodiče tentokrát byli lekci přítomni, a tak mohli načerpat inspiraci pro domácí procvičování.

Rodiče byli také pozváni na Den otevřených dveří 7. února 2023, kde mohou vidět výuku v našich třídách Začít spolu.

Příští lekce proběhne 9. února, čeká nás zraková diferenciace a grafomotorický prvek – vlnovka. Pro rodiče bude ještě jednou připravena beseda o programu Začít spolu, podle kterého u nás vyučujeme.