Pro budoucí prvňáčky

Lekce 4 - Řeč 7.12. 2023

Lekce 4 - Řeč 7.12. 2023

Ve čtvrtek 7. prosince 2023 proběhla čtvrtá lekce naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY laděná vzhledem k aktuálnímu datu vánočně. Děti si procvičily řeč různými způsoby, přihlížející rodiče snad dostatečně pochopili důležitost této dílčí funkce. Při kreslení stromečku byl procvičen další grafomotorický prvek – tzv. houpačka.

List i doprovodná prezentace jsou k dispozici ke stažení níže.

Pro zájemce z řad rodičů byla připravena beseda s Mgr. Pavlínou Sedlářovou, naší speciální pedagožkou. Snažila se stručně rodičům vysvětlit pojmy, které se vážou ke školní zralosti a které jsou často obsahem našich lekcí.

Těšíme se další setkání 4. ledna v novém roce, kde bude kromě lekce pro děti připraven i dvouhodinový program pro rodiče s Mgr. Hanou Otevřelovou (speciální pedagog hanaotevrelova.cz). Ta se bude opět zabývat aktuálním tématem školní zralosti, tentokrát velmi prakticky, rodiče si budou moci některé činnosti sami zkusit a prožít, aby lépe danou problematiku pochopili.