Home >Pro budoucí prvňáčky >Přípravka pro budoucí prvňáčky >Lekce 7 - Zraková diferenciace 8. 2. 2024
Pro budoucí prvňáčky

Lekce 7 - Zraková diferenciace 8. 2. 2024

Lekce 7 - Zraková diferenciace 8. 2. 2024

Sedmá lekce naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY se uskutečnila ve čtvrtek 8. února 2024 od 16 hodin. Děti si procvičily zrakovou diferenciaci a vlnovku jako další grafomotorický prvek, všechny činnosti byly motivované tématem zimního období, což dobře přitáhlo pozornost dětí. Po krátkém zahájení a seznámení v kruhu se děti věnovaly zvládnutí vlnky za doprovodu jednoduché řákanky, zkusily ji nakreslit ve vzduchu, na tabuli a poté na svůj pracovní list. Druhá část lekce patřila zrakové diferenciaci, děti měly za úkol poznat jiný obrázek v řadě, najít rozdíly u dvojic podobných obrázků a nakonec si zahrály stolní hru Dobble, která byla vhodně upravená pro celou skupinu dětí a prostředí koberce. Věříme, že i přihlížející rodiče našli mnoho inspirace k rozvíjení této oblasti v domácích podmínkách i při dětské hře. 

V příští lekci, která proběhne za 2 týdny, čeká rodiče druhá beseda o programu Začít spolu, kde by se měli dozvědět více praktických informací a mohli dostat odpovědi na svoje dotazy.