Mateřská škola

Pravidla

Pravidla

Pedagog za účasti dětí vytváří pravidla třídy, která jim pomáhají regulovat své vlastní chování a vytvářet pozitivní klima kolektivu.