Mateřská škola

Ranní kruh

Ranní kruh

Po svačině se scházíme v „Ranním kruhu“ – následují třídní rituály – přivítání, kalendář, motivace k denním činnostem, prostor pro sdílení, tělovýchovná chvilka …

Ranní kruh je příležitostí k budování společenství, místem pro rituály - vzájemné pozdravení, sdílení zážitků, oslavy, pohybovou chvilku a seznámení se s programem. Děti se v něm učí komunikovat i naslouchat druhým, rozvíjejí sociální a komunikační kompetence. Je také prostorem k osvojování si vědomostí o tématu, kterým se v daném období zabýváme. Učitelka zde také děti seznámí s nabídkou činností v centrech aktivit.