Mateřská škola

Ranní úkol

Ranní úkol

Po příchodu do mateřské školy čeká děti a jejich rodiče časově nenáročný „Ranní úkol“ (asi 2 -5 min).  Vytváří příležitost ke spolupráci dítěte s rodičem, ulehčuje vstup dítěte do třídy, je jakýmsi ritulem, při němž se rodič s dítětem loučí. 

Ranní úkol vytváří také prostor pro komunikaci rodiny a školky, možnost získávat rodiče pro spolupráci. Děti si v ranním úkolu procvičují různé dovednosti – poznávání, počítání, grafomotoriku, jazykové dovednosti apod. Úkoly jsou provázané s tématem týdne a jsou tak motivací pro další práci během dne.