Mateřská škola

Hodnotící kruh

Po ukončení činností v centrech aktivit přichází reflexe. Nejčastěji se odehrává v kruhu, kde děti svoji práci prezentují (někdy může probíhat přímo v koutcích center za účasti všech dětí). Mají prostor ostatním říci, ve kterém centru pracovaly, ukázat své postupy, výtvory, vyhodnotit, poradit ostatním, doporučit. Jsou zde vedeny k sebereflexi a oceňování práce i pomoci druhých.