Home >Mateřská škola >Program Začít spolu >Typický denní režim
Mateřská škola

Typický denní režim

Typický denní režim:

  • ranní úkol
  • volné hry a činnosti dle zájmu a potřeb dětí
  • ranní kruh
  • centra aktivit
  • hodnotící kruh
  • pobyt venku

Rozpis celého dne obvyklý pro všechny mateřské školy najdete zde.

Důležitou úlohu hrají pravidla dětí ve třídě, která přispívají k pohodovému a bezpečnému prostředí pro vzdělávání dětí.