Home >Mateřská škola >Program Začít spolu >Představení programu
Mateřská škola

Představení programu

Představení programu

Začít spolu je program pro vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku. Staví na demokratických hodnotách, respektu k jedinečnosti každého dítěte, spolupráci, partnerství s rodinou a širší komunitou ve vzdělávání dětí.

Začal inspirovat pedagogy v České republice od poloviny 90. let a těší se stále větší oblibě.

Program Začít spolu propaguje výchovu a vzdělávání jako celistvý proces, jenž zasahuje celou osobnost dítěte. Usilujeme o to, abychom každé dítě vnímali s úctou a respektem a snažili se maximálně o rozvoj jeho potenciálu. V atmosféře založené na porozumění, bezpodmínečném přijetí a empatickém naslouchání vytváříme podmínky pro přirozenou činnost dětí – hru. Podnětné prostředí je uspořádáno do center aktivit, jež vytváří prostor pro prožitkové učení, kooperativní činnosti, učení se ze života a pro život a učení se navzájem. Děti vedeme k vlastnímu hodnocení, co se nám povedlo, případně nepovedlo (práce s chybou), co jsme dokázali, učíme děti pojmenovávat vlastní pocity a učíme je pocity i vyjádřit – slovně, symboly. Děti mají příležitost učit se způsobem, který vyhovuje individuálnímu stylu každého s respektováním délky, rychlosti, podílu aktivity i pasivity. Mají příležitost se učit mnoha způsoby s využitím nabídkové škály činností, podnětů, námětů, pokusů, objevů dle vlastního výběru.

Naše mateřská škola se rozhodla dle tohoto programu pracovat od začátku školního roku 2022 – 2023. Přiměla nás snaha přenést stejné fungující principy vzdělávání z 1. stupně základní školy, kde se tak vyučuje již čtvrtým rokem. Více info zde.