Základní škola

Ročníkové práce

Ročníková práce je založena na dlouhodobé práci žáka a na komunikaci s konzultantem. Důraz je kladen na vlastní způsob zpracování, schopnost prezentace a vyjádření vlastního názoru k dané problematice.

 

Formální úprava:

text – Times New Roman, vel. 12

nadpis – Times New Roman, vel. 16, tučně

levý a pravý okraj stránky – 2,5 cm

řádkování – 1,5 cm, zarovnání do bloku

obrázky – v textu nebo jako příloha

 

Práce se odevzdávají v daném termínu ve Wordu i PowerPointu!

(jméno souboru: nazev_prijmeni_jmeno_trida)

Př.: rodina_novak_josef_6b

U víceslovných názvů prací (s podtržítkem): moje_rodina_novak_josef_