Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Jak jsme spali ve škole - 3. A, 3. B, 5. B

Měsíc knihy - březen jsme završili pro žáky velmi atraktivní a oblíbenou akcí "Noc s Andersenem". Školu máme projitou křížem krážem, ale atmosféra v noční škole, to je panečku něco jiného.

Pro děti bylo nachystáno spoustu aktivit. Každá třída měla od své paní učitelky program šitý na míru. Příprava večeře ve školní kuchyňce, šipkovaná, stezka noční školou, pyžamová párty, promítání filmu, nechybělo ani dětské šampíčko a popcorn. Děti se také dozvěděly o životě H. CH. Andersena a o jeho nejznámějších dílech.

Akce se velice vydařila.

Mgr. Denisa Hudková, Mgr. Dana Konečná, Mgr. Olga Jandová

více info

Jak předcházet nebezpečným situacím

9. ročníky se zúčastnily programu s názvem Jak předcházet nebezpečným situacím. V 1. části byla žákům představena práce MP v Třebíči, žáci se seznámili s pojmy jako trestný čin, přestupek, jaké jsou kompetence Městské policie, jak funguje kamerový systém nebo jaké jsou nejčastější přestupky mladistvých 2. část se stala pro žáky atraktivnější a hlavně aktivnější. Žáci nacvičovali prvky sebeobrany a hlavně to, jak se nestát obětí. Celý program byl pro žáky velmi zajímavý a hlavně přínosný.

 

Mgr. Vendula Pavlíková

více info

Okresní kolo recitační soutěže pro 1. stupeň

28. březen byl nejenom dnem, kdy slaví svátek učitelé, ale také dnem konání okresního kola recitační soutěže pro žáky 1. stupně základních škol. Přehlídka nejlepších recitátorů se konala v Městské knihovně Třebíč na Hasskově ulici. Šestice nejlepších recitátorů z naší školy slavila velké úspěchy - žákyně 3. B získala za svůj výkon od poroty čestné uznání a další dva žáci z 1.A a 3.A získali diplom za nejlepší umístění ve své kategorii. Jedna z třeťaček nás bude zastupovat i v krajském kole. Gratulujeme!

Mgr. Ivona Špačková

více info

Pohodová třída 6. A a 6. B

ČLÁNEK Z 6. A

Dne 20. března si třída 6. A pod vedením zkušených lektorek hrála. Tři hodiny zábavy umožnily dětem objevit nové poznatky o svých spolužácích. Také se musely zachránit z hořícího ostrova a přejít přes rozbouřenou řeku. Únikovou cestu dokázaly vymyslet a všichni se dostali ve zdraví na druhý břeh. V závěru každý z nich dokázal říct něco pěkného svým spolužákům. Tato společně strávená chvilka utekla jako ta rozbouřená řeka. Děti se bavily, vládla pohodová atmosféra.

Ing. Lenka Auerová

 

ČLÁNEK Z 6. B

Dne 21. března si třída 6.B hrála pod vedením zkušených lektorek z Charity Třebíč. Preventivní program s názvem Pohodová třída skutečně pohodový byl. Prostřednictvím her si žáci vyzkoušeli vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi sebou. Společně strávený čas ale pomalu utíkal, přicházela únava a tak jsme si všichni na závěr museli nabít naši baterku – vzájemně jsme si napsali něco pozitivního, milého, něco co potěší. Děti se bavily, po celou dobu vládla mezi nimi správná pohodová atmosféra.

Mgr. Zuzana Dreslerová

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02715.0001

více info

Festival Jeden svět

V pátek 22. března se žáci 2. stupně zúčastnili promítání dokumentu v rámci festivalu Jeden svět, který je věnován zajímavým tématům z oblasti lidských práv. Pro letošní rok bylo zvoleno heslo „Bezpečná blízkost“. Pro všechny žáky byl vybrán film, jehož téma se dnes dotýká většiny mladých lidí, a to je bezpečnost na sociálních sítích. Dokument #FollowMe vypráví příběh holandského reportéra, který si založí instagramový účet a snaží se nasbírat co nejvíce followerů. Postupně proniká do „zákulisí“ Instagramu a odhaluje systém podvodů, které se na této sociální síti dějí. Film zvítězil u studentské poroty. A není divu. Po filmu následovala beseda, při které bylo vidět, že žáci o problémech na sociálních sítích nevědí a pokud vědí, tak si je často nechtějí připustit. Je tedy možné na Instagramu všemu věřit?

Mgr. Lenka Zvěřinová

více info

Ponožkový den

Nezapomeňme si 21. 3. vzít každou ponožku jinou a podpořit tak děti i dospělé s Downovým syndromem. 

V úterý proběhly ve škole přednášky na toto téma, které si pro všechny děti připravila naše školní speciální pedagožka Mgr. Lenka Hlaváčová. Tímto jí moc děkuji za spolupráci.

Celou akci organizuje Školní parlament a Mgr. Denisa Hudková

více info

St. Patrick´s Day - Projekt AJ 7. třída

Dne 19. 3 se žáci sedmého ročníku seznámili se svátkem St. Patrick´s Day, který pochází z Irska a každoročně se slaví 17. 3. především v Irsku, Británii, USA, ale i v mnoha evropských zemích. Žáci si během projektu připomněli některé tradice a zvyky, které se s tímto svátkem pojí, shlédli video a díky hrám a dalším aktivitám si prohloubili slovní zásobu o slovíčka, která se tohoto svátku týkají. Žáci si tento projekt moc užili a těší se na další.

Mgr. Michaela Komendová a Mgr. Eva Vomelová

více info

Pohodová třída - preventivní program pro 3. ročníky

Ve dnech 13. a 14. března žáci 3. ročníku absolvovali první část preventivního programu, který pro ně připravily lektorky Oblastní charity Třebíč. Děti si prostřednictvím zábavných her ověřovaly důležitost a účinnost vhodné komunikace a spolupráce v kolektivu, kde má každý své místo. Nakonec všichni společně vytvořili „třídní zahrádku“ pro pěstování vztahů. Teď záleží jen na nich samotných, jak o ni budou pečovat.

Mgr. Olga Jandová

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02715.0001

více info

Okresní kolo vybíjené

Dne 15. 3. 2019 se konalo okresní kolo vybíjené v kategorii dívky ročník 2007, 2008 ZŠ Horka – Domky. Celkem se zúčastnilo 5 družstev ze základních škol ZŠ Vác. náměstí, ZŠ Bartuškova, ZŠ Havlíčkova z Mor. Budějovic, ZŠ Husova z Nám. n. Oslavou a naše škola.

Družstvo dívek se umístilo na krásném 2. místě, které nám nebylo uznáno, z důvodu chyby v propozicích. Dívky měly pěkné dopoledne plné pohybu, které si opravdu užily a získaly další cenné zkušenosti pro život. Děkuji dívkám za jejich bojovnost a vzornou reprezentaci školy.

 

Mgr. Eva Vomelová

více info

PANCAKE DAY v 5. B

V úterý 12. 3. 2019 jsme s 5. B oslavili Pancake day – Palačinkový den. Vysvětlili jsme si, kdy, kde a jak se palačinkový svátek slaví a co je jeho součástí. Palačinkový den totiž předchází postní době před Velikonocemi, je to poslední den, kdy si dopřejeme právě například sladká jídla…

Poté děti pracovaly ve skupinkách, a to na přípravě těsta a smažení palačinek. Další aktivitou byl palačinkový běh, který je pro tuto slavnost typický. Děti běhaly s palačinkou předem určenou trasu a na závěr běhu musely obrátit palačinku ve vzduchu. Vše se měřilo stopkami a vítězové byli odměněni.

Na závěr si děti palačinky nazdobily a snědly, no prostě se měly moc dobře!

Mgr. Dana Konečná

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  |  další >>
strana: 23 / 43   celkem: 421 záznamů