Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

DEN ZEMĚ

V úterý 16. 4. 2019 se vybrané žákyně 7. ročníku zúčastnily osvětové kampaně DEN ZEMĚ na Karlově náměstí v rámci mezinárodního Projektu Zdravé město. K dispozici měly stánek, který tradičně vyzdobily výrobky žáků ZŠ a MŠ Na Kopcích z environmentální výchovy.

Nejen slunečné počasí, ale i milé úsměvy děvčat lákaly k našemu stánku. Každý, kdo přišel nahlédnout, mohl si zasoutěžit. Zachránit rybičky ve znečištěném rybníčku, nakrmit hladovou čarodějnici nebo vyzkoušet hru s názvem „Hola-hups“. Odměnou za všechny soutěžní výkony byly výborné ovesné sušenky, které rovněž napekli žáci naší školy.

Pochvala patří nejen žákyním za skvělou reprezentaci, ale celé ZŠ a MŠ Na Kopcích.

 

Šárka Dvořáková a Jana Ženíšková

více info

Den Země v 2. A

Den Země je ekologicky motivovaný svátek, jehož historie sahá až do roku 1969. To a spoustu dalších zajímavostí se dozvěděli žáci 2.A, kteří si ve středu 17.4.2019 vyzkoušeli správné třídění odpadů, vytvořili si koláž rozkvetlé planety a vytvářeli přáníčka Zemi k svátku. Z PET lahve si udělali chobotničku, která jim má připomínat, že odpady se dají využívat a recyklace má smysl.

Mgr. Božena Moltašová

více info

Velikonoční tvoření v třebíčském FamilyPointu

Třída 3. A se v úterý 16. 4. vydala v plném počtu do města, kde pro nás maminka Terezky Dusilové připravila na svém pracovišti ve FamilyPointu skvělý program. Děti si vytvořily dřevěné velikonoční ozdoby, různá papírová přáníčka, nechybělo ani zdobení velikonočních perníčků. 

Tento den se také na třebíčském náměstí konala akce Den Země. Náměstí bylo plné stánků (včetně stánku naší školy), u nichž bylo možné za splnění úkolů získat nějakou drobnost. Děti si zopakovaly, jak se třídí odpad, co je to recyklace a další. 

Užili jsme si moc fajn dopoledne. Tímto moc děkujeme paní Dusilové za pozvání.

Mgr. Denisa Hudková a 3. A

více info

Preventivní program pro třeťáky - Pohodová třída

Dne 10. 4. se uskutečnilo druhé a závěrečné setkání s názvem "Pohodová třída". Lektorky Oblastní charity Třebíč si pro děti opět připravily skvělé aktivity na posílení pozitivního klimatu ve třídě. Umění spolupracovat, zastat se kamaráda, hra na bořitele a stavitele a různé rozhovory v kroužku - v tomto duchu se setkání neslo.

Dopoledne jsme si moc užili a tímto děkujeme za zorganizování skvělého preventivního programu.

Mgr. Denisa Hudková

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02715.0001

více info

Velikonoční laťka

V úterý 16. dubna 2019 se konala tradiční školní sportovní soutěž ve skoku vysokém – „Velikonoční laťka“.

Letošního ročníku se zúčastnilo 25 soutěžících – 8 děvčat a 17 chlapců naší školy.

Nejlepšího umístění v jednotlivých kategoriích dosáhli:

Adriana Oberreiterová (3.A) výkonem 90 cm, David Polák (3.B) výkonem 105 cm, Anna Zedníčková (5.A) výkonem 95 cm, Tomáš Vomela (4.A) výkonem 95 cm, Nicol Vrbková (7.B) výkonem 115 cm, František Bláha (7.A) výkonem 135 cm, Karolína Poláková (8.A) výkonem 125 cm a Tadeáš Munzar (9.A) výkonem 155 cm.

Všem zúčastněným patří poděkování za to, že si udělali čas a přišli si zazávodit.

 

Hana Komendová, Eva Vomelová, Denisa Hudková

více info

Biologická olympiáda - školní a okresní kolo

Školní kolo biologické olympiády

Ve čtvrtek 7. února proběhlo v učebně přírodopisu školní kolo biologické olympiády. Téma letošního ročníku byl příjem a výdej látek v organismech. Zabývali jsme se transportem látek na úrovni buňky i v tělech rostlin a živočichů, dýcháním, trávením a vylučováním živočichů.

Školního kola se v kategorii C zúčastnilo 10 žáků. První místo získala Veronika Brátková z 9.A, 2. místo obsadil Matěj Fiala z 8.A a 3. místo Meggi Jablonci z 8.B. Kategorii D zastupovala Tereza Stehlíková ze 7. A, která se tedy umístila na 1. místě.

Všem se zajímavá práce líbila.

 

Okresní kolo biologické olympiády

Ve středu 10. a 16. dubna se konalo okresní kolo biologické olympiády v Domě dětí a mládeže v Borovině. Soutěž byla rozdělena na tři části: test všeobecných biologických vědomostí, poznávání rostlin a živočichů a praktický úkol.

Do okresního kola jsou zváni nejlepší řešitelé školních kol. Naši školu úspěšně reprezentovali v kategorii D (7. ročník) Tereza Stehlíková, která v okresním kole obsadila krásné 6. místo a v kategorii C Veronika Brátková (9.A), která skončila na 24. místě, Matěj Fiala (8.A) na 26. místě a Meggi Jablonci (8.B), která obsadila krásné 31. místo.

 

PaedDr. Jana Ženíšková

více info

Projekt AJ – EASTER 2. A a 2. B

Dne 15. 4. se ve druhých třídách v rámci anglického jazyka uskutečnil projekt Easter – Velikonoce. Žáci si povídali o tom, jak se liší slavení tohoto křesťanského svátku u nás a v anglicky mluvících zemích, shlédli video a vytvořili si vlastní papírové velikonoční ozdoby, na kterých si procvičili slovíčka související s tímto svátkem. Děti si moc projekt užily a těší se na velikonoční prázdniny, které je v tomto týdnu čekají.

 

Mgr. Michaela Komendová

více info

Divadelní představení herců z 5. A

8. 4. 2019 žáci z 5.A pozvali do své třídy mladší spolužáky z 1. až 3. ročníku, aby je potěšili divadelním představením o zvířecí kapele, která vyhnala z lesa i otrlé loupežníky. Celé představení bylo skvěle připraveno včetně krásné scény, kulis a dekorací. V představení se objevily vtipné texty a písničky se známými melodiemi. Všichni páťáci se zapojili a vyzkoušeli si při třech představeních různé role.

Prvňáčkům se pohádka moc líbila a děkují za milé pozvání od svých starších kamarádů.

Třetí a nejdůležitější představení čekalo páťáky v podvečer, kdy zvědavým publikem byli jejich rodiče, kteří byli jistě výkonem svých dětí mile překvapeni.

Mgr. Ivona Špačková

více info

Máte doma předškoláka? Přijďte k nám k zápisu do první třídy!

Proběhne v pátek 5. dubna 2019 od 14 do 18 hodin a v sobotu 6. dubna 2019 od 8 do 11 hodin.

více info

Program Začít spolu

Program Začít spolu

Od příštího školního roku 2019/2020 se chystáme otevřít třídu, kde se bude vyučovat podle programu Začít spolu. Tento program klade velký důraz na osobnostní výchovu, snaží se respektovat každého jednotlivce, zároveň však učí žáky komunikaci a spolupráci ve dvojicích a větších či menších skupinách. Učivo je integrováno do tematických celků, což zvyšuje motivaci a přispívá k trvalosti získaných poznatků a dovedností. Děti je hned na začátku využívají při praktické činnosti a poznávají jeho smysl, což je jedním z předpokladů efektivního učení. 
Posláním pedagogů je vytvořit takové rozmanité a podnětné prostředí, aby mohly děti co největší množství poznatků získat svým vlastním úsilím, aby využily jejich vnitřní motivaci, aby je výuka bavila. Hodnocení učitelů je zaměřeno na posuzování pokroků jednotlivých dětí, chyba je považována za přirozený projev a východisko dalšího rozvoje a zlepšení. Velká pozornost je rovněž věnována rozvíjením kladných vztahů mezi dětmi.

Děti se každé ráno scházejí v ranním kruhu, kde jsou seznámeny s programem dne, za pomoci ranní zprávy jsou motivovány k dalším činnostem. Ty se věnují českému jazyku a matematice různými moderními formami a metodami výuky. Obyčejně po velké přestávce se těžiště práce přesouvá do tzv. center aktivit. V každém centru pracuje skupina 3-5 dětí na společném i samostatném úkolu. Každé centrum – skupina plní odlišný úkol, všechny činnosti sjednocuje jedno téma. V průběhu asi jednoho až dvou týdnů se děti postupně v jednotlivých centrech vystřídají. V podstatě jde o aplikaci poznatků, které děti získají ve výuce po ranním kruhu. Nedílnou součástí dne je hodnocení práce každé skupiny a prezentace výsledků činnosti dětí v kruhu. Na konci dne se tam děti loučí.

Úzká spolupráce s rodiči je velmi ceněna, je důležitým předpokladem efektivního vyučování, není zúžena na pouhé sdělování obtíží, ale je účinným prostředkem rozvoje každého dítěte. Rodiče jsou považováni za prvotní partnery učitele, vítají se jakékoliv podněty, připomínky a návrhy. 
Děti se učí číst tzv. GENETICKÁ METODOU, která je založena na hláskování. Vychází z velkých tiskacích písmen, která většina dětí již při nástupu do školy zná. Velmi rychle zvládnou techniku čtení slov a vět, čtou tedy hned od začátku s porozuměním i nadšením.

Informační schůzky pro případné zájemce z rodičů budoucích prvňáčků proběhnou 14. a 28. března 2019 v 16.15 hodin v prvním patře školy ve třídě 3.A.
V případě dotazů můžete kontaktovat Mgr. Vladimíru Otiskovou (zástupkyně ředitele) na emailu otiskova@zskopce.cz nebo tel. 568 606 102.

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  |  další >>
strana: 25 / 46   celkem: 453 záznamů