Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Lyžařský výcvikový kurz

V týdnu od 17. do 22. února 2019 se zúčastnilo 46 žáků naší školy lyžařského kurzu v Javorníkách ve Ski areálu Kohútka. Celý týden vládly ideální sněhové podmínky, a proto jsme si lyžování opravdu užili.

Žáci byli rozděleni do družstev a každý den probíhal výcvik na lyžích za vzorného dohledu instruktorů a pomoci zdravotníka. Týden výcviku byl završen závody ve slalomu, který všichni účastníci kurzu zvládli na jedničku.

Děkuji všem za bezproblémový a povedený lyžařský kurz!!!

Mgr. Eva Vomelová

 

více info

KARNEVAL

V sobotu 9. února 2019 ožila školní jídelna karnevalovým rejem, který připravily vychovatelky ze školní družiny a školního klubu při naší základní škole. Ve 14.00 hodin proběhlo přivítání a představení masek, první krátký tanec a následovalo kouzelnické vystoupení. Po kouzelném vystoupení následoval tanec a rozmanité soutěže, například koštětová, chytání rybek, slalom s míčkem ,tanec s míčkem a potom se tančilo a tančilo. Sladké odměny i pěkné dárky nikoho neminuly. O výborné občerstvení se opět zasloužily paní kuchařky z naší kuchyně.


více info

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Ve středu 20. února 2019 se konalo okresní kolo zeměpisné olympiády, která je rozdělena do tří částí (práce s atlasem, bez atlasu a praktické úkoly).

Do okresního kola jsou zváni nejlepší řešitelé školních kol. Naši školu úspěšně reprezentovala v kategorii A (6. ročník) Veronika Bartošová, která v okresním kole obsadila 17. místo v konkurenci 28 soutěžících.

 

Mgr. Hana Komendová

více info

Presidents´ Day – Projekt AJ

Žáci 9. tříd se v rámci výuky anglického jazyka dne 18. 2. zúčastnili projektu Presidents´Day - Den amerických prezidentů, kdy se seznámili s historií vzniku tohoto svátku a s tradicemi s nimi spojeného. Podívali se na video, zasoutěžili si a pomocí pracovních listů si osvojili odpovídající slovní zásobu. Žáci si projekt moc užili a těší se na další.

Mgr. Michaela Komendová

více info

Projekt AJ – St. Valentine´s Day

Dne 14. 2. se v šestých třídách uskutečnil projekt AJ – St. Valentine´s Day. Děti si řekly základní informace o tomto svátku, naučily se, kdo to byl sv. Valentýn a připomněly si různé symboly, které k tomuto svátku zamilovaných patří. Formou her, pracovních listů a písniček se naučily plno nových frází a slovíček, která jistě využijí i nadále.

Mgr. Michaela Komendová a Mgr. Eva Vomelová

více info

Okrskové kolo ve vybíjené

Dne 13. 2. 2019 se konalo Okrskové kolo ve vybíjené na ZŠ Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou. Žákyně z naší školy se umístily na krásném 2. místě. Bojovaly ze všech sil, ale chybělo jim trochu štěstí k celkové výhře. Měly úžasné zákroky a soupeřům nedaly výhru zadarmo. Z turnaje odcházela děvčata spokojená a už teď se těší na další vybíjenou.

Libuše Voznicová

 

více info

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

11. a 12. února se žáci 7. ročníku Miloš Svoboda, Jindřich Zedníček a žáci 9. ročníku Eliška Veškrnová a Lukáš Dokulil zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, které pořádal Dům dětí a mládeže v Třebíči. V soutěži prokázali své znalosti a dovednosti v poslechu, popisování obrázku a také v řešení situace v anglickém jazyce. Naši žáci se v náročném klání žáků základních škol z celého okresu neztratili, proto jim děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme mnoho nadšení při dalším studiu angličtiny.

Mgr. Ivona Špačková

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Ve čtvrtek 7.2. 2019 se uskutečnilo šesté setkání PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Tentokrát se děti společně s učitelkami naší mateřské školy věnovaly orientaci v čase. Plnily úkoly týkající se ročních období, měsíců a dnů v týdnu. Rodičům, kteří byli lekci přítomni,  byla vysvětlena důležitost chápání časových vztahů, mohli také vidět, jak s touto oblastí dále pracovat. V závěru si děti procvičily spirálu jako další grafomotorický prvek. Celé setkání proběhlo v přátelské a hravé atmosféře.

více info

Biologická olympiáda

Ve čtvrtek 7. února proběhlo v učebně přírodopisu školní kolo biologické olympiády. Téma letošního ročníku byl příjem a výdej látek v organismech. Zabývali jsme se transportem látek na úrovni buňky i v tělech rostlin a živočichů, dýcháním, trávením a vylučováním živočichů.

Školního kola se v kategorii C zúčastnilo 10 žáků. První místo získala Veronika Brátková z 9.A, 2. místo obsadil Matěj Fiala z 8.A a 3. místo Meggi Jablonci z 8.B. Kategorii D zastupovala Tereza Stehlíková ze 7. A, která se tedy umístila na 1. místě.

Všem se zajímavá práce líbila.

PaedDr. Jana Ženíšková

více info

Chemická olympiáda

V úterý 5. února proběhlo v chemické laboratoři školní kolo chemické olympiády. Zúčastnil se pouze Lukáš Dokulil z 9. B. V tomto ročníku ChO jsme se seznámili s různými plyny a jejich vlastnostmi. Protože chemických látek, které jsou při normálních podmínek plynné, je příliš mnoho, zabývali jsme se pouze těmi plyny, které se vyskytují v atmosférách planet Sluneční soustavy. Zaměřili jsme se na jejich fyzikální a chemické vlastnosti, způsoby jejich přípravy a jejich reakce. Práce byla velmi různorodá a zajímavá.

 PaedDr. Jana Ženíšková

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  |  další >>
strana: 26 / 44   celkem: 435 záznamů