Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Preventivní program 1.A - „Bezpečně do školy“

Dne 17.10. se za prvňáčky přišla podívat pracovnice oddělení Městské policie Třebíč, aby s nimi probrala možná rizika při jejich cestě do školy a ze školy domů a nebo při hrách venku. Děti si připomněly základní pravidla pro přecházení silnice vybavené světelnou signalizací, jak se mají zachovat, kdyby potkaly problémového psa nebo člověka. Zkouška uniforem a vybavení strážníků byla zábavným zpestřením přednášky.

Mgr. Ivona Špačková

více info

Tradiční podzimní Drakiáda

V sobotu 13. října 2018 pořádala Školní družina při ZŠ Na Kopcích ve spolupráci s DDM Třebíč DRAKIÁDU. Letošní počasí nám opravdu přálo. Bylo slunečno, foukal vítr, přímo ideální počasí. Nebe bylo plné nádherných draků (jeden drak se dokonce vznášel ve výšce 160 metrů)! I ve škole bylo rušno, probíhaly zde další doprovodné akce - v atriu ohnivá show, malování na obličej, výroba draků a děti se mohly vyřádit na skákacím hradu. Během celého odpoledne si všichni zúčastnění mohli zakoupit občerstvení v naší školní jídelně. Dračí odpoledne se vydařilo. Velký dík patří všem, kteří tuto akci připravili.

Z. Zimolová

více info

Návštěva Informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Třebíči

Dne 12. 10. 2018 navštívili žáci 9. B Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) při Úřadu práce v Třebíči. Pracovnice IPS Ing. Ilona Vybíralová se ve svém programu zaměřila zejména na profesní orientaci a volbu povolání, seznámila deváťáky s potřebnými informacemi o možnostech a podmínkách studia v regionu i s podrobnými popisy jednotlivých profesí. V neposlední řadě seznámila deváťáky s termíny jednotné přijímací zkoušky (písemného testu ze vzdělávacích oborů Český jazyk a Matematika).

Mgr. Zuzana Dočekalová

více info

Testování Scio – 6. ročníky

Testování znalostí, dovedností, klíčových kompetencí a obecných studijních předpokladů umožňuje testování Scio, které naše škola pro vybrané ročníky využívá. Jedná se o dlouhodobé sledování výsledků vzdělávání.

Prostřednictvím tohoto testování je možné porovnávat výsledky žáků naší školy i s ostatními školami v republice.

Testování probíhá on-line. Předběžné výsledky jsou umístěny v aplikaci ScioDatu. Výstupem je Závěrečná zpráva pro každého žáka /součástí zprávy jsou kompletní výsledky s grafy a tabulkami/.

Testování 6. ročníků probíhalo 2. a 8. října 2018. Jednalo se o testy z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. Každý test trval 45 min.

 Mgr. Zuzana Dreslerová

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02715.0001

více info

Turnaj v kuželkách

Kuželky jsou sportovní disciplína, která má svá mistrovství světa, a ze kterých třebíčští kuželkáři a kuželkářky přivezli nejeden cenný kov.

Kuželky patří mezi sporty senzorické. U sportovců vyžadují emoční stabilitu, rozhodnost, svědomitost, odhad vzdálenosti, rychlosti a směru, senzomotorickou koordinaci. Při hře jsou namáhány jiné svalové skupiny než u běžně známých sportů.

Kuželky se dají hrát závodně, ale mohou být i dobrým doplňkovým sportem ostatních typů sportů. Rozvíjejí výše zmíněné osobnostní vlastnosti, schopnosti a dovednosti. A to si vyzkoušeli žáci 4. A i 4. B v základním (postupujícím) kole turnaje třebíčských škol. V první části proběhly cvičné hody a v druhé části odehráli všichni žáci ostrý start na 20 hodů. Z každé třídy se započítává 6 nejlepších výsledků, které budou sečteny do soutěže družstev.

 

Mgr. Ivana Válalová a Iveta Petráňková

více info

Přijímací řízení na střední školu ve školním roce 2018/2019

Přihlášky

  • stále platí možnost podat 2 přihlášky v rámci prvního kola pro denní studium
  • obě přihlášky jsou vyplněny stejně /růžový podtisk/
  • na přihlášku žáci uvádějí dvě školy a dva obory vzdělávání, pokud se na ně hlásí
  • pokud se hlásí na jednu školu, druhou neuvádí
  • pořadí škol na přihláškách není závazné – o volbě školy a oboru rozhodne uchazeč uplatněním zápisového lístku
  • přihlášky musí být odevzdány na střední školu do 1. března 2019v případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2018

 

více info

Mezinárodní den kuchařů

Žáci z 3. A se ve čtvrtek 11. října rozhodli oslavit "Mezinárodní den kuchařů". Paní učitelka pouze nakoupila suroviny a děti měly všechny pokyny a úkoly napsané na tabuli. Cílem bylo vytvořit nejen chutnou, ale i krásně naservírovanou pomazánku. Ve třídě se utvořily tři skupinky - každá měla svého šéfkuchaře. A jak to celé dopadlo? Podívejte se na fotografie. Třeťáci sami vymysleli skvělé pomazánky včetně receptů a ještě si i pochutnali. Vzkaz pro děti od paní učitelky: "Jsem na Vás moc moc moc pyšná!"

Mgr. Denisa Hudková

více info

Týden pro zdraví v 2. A

V rámci Týdne pro zdraví se třída 2. A dala do pohybu. Každý den ráno společně cvičíme, vedeme si přehled pohybových aktivit a doby strávené u počítače, tabletu, televize, mobilu… Žáci se pustili i do přípravy zdravé svačiny. Pevně doufáme, že nadšení a elán vydrží co nejdéle.

Mgr. Božena Moltašová

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Ve čtvrtek 4. října 2018 se uskutečnilo první setkání PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Bylo zahájeno v prostorech ŠKOLNÍHO KLUBU, kde byli rodiče seznámeni se strukturou jednotlivých lekcí. Byl vysvětlen význam grafomotorické části, procvičování dílčích funkcí a dalších činností, které se budou pravidelně opakovat. Děti byly zaujaty programem motivovaným podzimním obdobím, který připravily paní učitelky 1. stupně. Procvičily si zrakovou paměť a zkoušely kreslit vodorovné a svislé čáry. V závěru setkání byli děti s rodiči provedeni po budově školy, kde si zahráli jednoduché hry nebo vyzkoušeli rozmanité činnosti. Celá lekce probíhala v příjemné a přátelské atmosféře. Příští setkání 8.11.

       Mgr. Vladimíra Otisková                                      

více info

Týden pro zdraví ve 4. B

V úterý 9. října si žáci 4.B vyrobili ovocné saláty. Důvodem výroby salátů byl dostatečný přísun vitamínů. Nejprve omyli a nakrájeli různé druhy ovoce a pak salát zamíchali. Poté naservírovali do připravených misek, talířků či hrnků. A nakonec si ovocný salát snědli.

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  |  další >>
strana: 34 / 45   celkem: 450 záznamů