Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Čistírna odpadních vod, Heraltice

V úterý 5. června žáci 8. ročníku absolvovali prohlídku Čistírny odpadních vod a v Heraltického zdroje pitné vody. V Čistírně odpadních vod shlédli žáci celý postup čištění odpadní vody a využití kalu. Dozvěděli se, že čištění vody probíhá na bázi biologického čištění pomocí bakterií. Celý proces čištění je ukončen výrobou bioplynu, který čistička využívá pro vlastní potřebu a k vytápění. V Heralticích shlédli film o historii Heraltického vodovodu, prohlédli si odkyselovací a filtrační zařízení, sběrnou jímku i centrální šachtu. Zjistili, jak se získává pitná voda, kolik vody spotřebují obyvatelé Třebíče a další zajímavé informace. Exkurze se všem líbila, i počasí bylo ukázkové. Závěrečné opékání vuřtů uzavřelo velmi zdařilou akci.

PaedDr. Jana Ženíšková

 SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZÁSAD MA21 A ZDRAVÍ 2020 ID ZZ00015.0353

více info

Nech brouka žít

V pátek 1. června se žáci 6. tříd zúčastnili výukového programu „Nech brouka žít“ v středisku ekologické výchovy Baliny. Zde se seznámili se zástupci hmyzí říše žijící v přírodních zahradách, loukách i ve vodě. Pozorovali hmyz v jeho přirozeném prostředí, chytali různé druhy síťkami a určovali je pomocí klíčů a atlasů. Uvědomovali si provázanost prostředí a organismů a to vede k pochopení významu hmyzu v přírodě i pro člověka.  Žáci si také společně vyrobili hmyzí hotel pro školní zahradu. Díky slunečnému počasí i perfektní organizace a náplni programu se akce velmi líbila.

PaedDr. Jana Ženíšková

SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZÁSAD MA21 A ZDRAVÍ 2020 ID ZZ00015.0353

 

více info

Výukový program „Stromy“

V pátek 25. května sedmé třídy absolvovaly výukový program „Stromy“ ve Středisku ekologické výchovy Baliny. Formou badatelské činnosti se žáci seznámili s jednotlivými zástupci stromů typickými pro Vysočinu. Uviděli strom jako živý organismus, jako součást společenstva, jako domov a potravu pro živé organismy, jako významnou klimatizační jednotku. Uvědomili si jedinečnost každého jednoho stromu. Program se všem líbil.

PaedDr. Jana Ženíšková

SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZÁSAD MA21 A ZDRAVÍ 2020 ID ZZ00015.0353

více info

Bezpečně online - preventivní program

Žáci 5. ročníku se ve středu 30. 5. zúčastnili druhé části preventivního programu „Bezpečně online“, který pro ně připravily pracovnice Oblastní charity Třebíč. Během programu se žáci seznámili s nebezpečím, které na nás může číhat na internetu –  pokud se zde chováme neopatrně.  Pomocí her, scének a jiných aktivit si všichni připomněli, jak jsou důležité antivirové programy v počítači, jak na internetu nakupovat, jak se nestát závislými na mobilních aplikacích a jaká jsou nebezpečí a důsledky kyberšikany.   

Mgr. Ivona Špačková

 

SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZÁSAD MA21 A ZDRAVÍ 2020 ID ZZ00015.0353

 

více info

Výlet 1. ročníku

 Sérii letošních školních výletů zahájil první ročník 30.5.2018. Cílem cesty prvňáků byl zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde na žáky čekalo divadelní představení Sněhurka a sedm trpaslíků. Poté následovala prohlídka zámku, která umožnila dětem utvořit si představu o životě v dřívějších časech. Vyzkoušely si i dobové škrabošky, čepce, části brnění. Žáci se prošli zámeckým parkem a poté  si prohlédli  výstavu Hračky z půdy. Sladkou tečku za výletem udělala návštěva cukrárny.

Mgr. Marcela Velebová, Mgr. Božena Moltašová

SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZÁSAD MA21 A ZDRAVÍ 2020 ID ZZ00015.0353

 

více info

Preventivní program - 5. ročník

Žáci 5. ročníku se ve středu 30. 5. zúčastnili druhé části preventivního programu „Bezpečně on- line“, který pro ně připravily pracovnice Oblastní charity Třebíč. Během programu se žáci seznámili s nebezpečím, které na nás může číhat na internetu –  pokud se zde chováme neopatrně.  Pomocí her, scének a jiných aktivit si všichni připomněli, jak jsou důležité antivirové programy v počítači, jak na internetu nakupovat, jak se nestát závislými na mobilních aplikacích a jaká jsou nebezpečí a důsledky kyberšikany.   

Mgr. Ivona Špačková

více info

Finanční gramotnost, projekt 8. a 9. ročníku v matematice

Minulý týden proběhl v 8.a 9. ročníku v hodinách matematiky projekt nazvaný finanční gramotnost.

Projekt se snažil  přiblížit žákům správu osobních – rodinných financí.

V 8.ročníku se žáci stručně seznámili co jsou peníze, hotovostní peníze, bezhotovostní peníze, hotovostní placení, bezhotovostní placení, měna, cena inflace. Sestavili různé druhy rozpočtů

Diskutovali nad vhodností půjček, své úvahy dokládali výpočty.

V 9.ročníku projektu předcházela exkurze do České spořitelny, která se uskutečnila dne 17. 5. 2018.Žáci se dozvěděli, jak fungují banky a jaké nabízí produkty svým klientům.. Získali základní informace o spoření a investování. Bylo jim vysvětleno, na co si musí při investování dávat pozor.

V matematice žáci řešili příklady na jednoduché úrokování. Seznámili se s termínovanými vklady .Získali nové informace, jak postupovat při zakládání studentských účtů. A hlavně si uvědomili, že musí být obezřetní při uzavírání různých půjček a úvěrů.

 

Ing. Lenka Auerová

 

více info

Anglická olympiáda pro 4. roč.

V pátek 25. 5. se sešlo třináct žáků 4. ročníku, protože měli chuť vyzkoušet si svoji první anglickou olympiádu. A zvládli to na výbornou! Potvrdili, že se orientují v anglicky psaném textu, na základě poslechu vyberou nebo zaznamenají správnou odpověď, dokážou představit sebe, svoji rodinu. Porotu také přesvědčili, že mají dostatečné znalosti na to, aby si popovídali o různých druzích obrázků. Výkony všech soutěžících byly natolik vyrovnané, že bylo velmi těžké rozhodnout o vítězích, ale nejlepší 3 byli nakonec přeci jen vybráni.

Mgr. Kateřina Poulová

více info

Návštěva K – centra Noe Třebíč

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 navštívili žáci 9. ročníku K- centrum Noe, které sídlí v Třebíči na Hybešově ulici. Jedná se o víceúčelové regionální zařízení, s nízkoprahovým přístupem, které je zaměřeno na komplexní potřeby regionu v oblasti problematiky drog. Deváťáci se díky skvělému výkladu sociální pracovnice Bc. M. Svobodové blíže seznámili s činností této organizace, prohlédli si zázemí kontaktního centra, ale zejména zjistili, že posláním K - centra Noe je omezit sociální a zdravotní dopad rizikového užívání drog u osob užívajících drogy, jejich partnerů a rodin i další veřejnosti na okrese Třebíč.

Mgr. Zuzana Dočekalová, Ing. Lenka Auerová

více info

Exkurze do Znojma

V pondělí 21. května se 6. ročníky vydaly prozkoumat krásy královského města Znojma. Exkurzi jsme zahájili okružní jízdou v turistickém vláčku, který nás povozil po celém městě. Celá trasa byla doprovázena výkladem, takže žáci vždy věděli, kam upřít svůj zrak. Uprostřed trasy jsme měli přestávku u Rotundy svaté Kateřiny, kde jsme si řekli více informací ke stavbě rotundy a pokochali se nádherným výhledem na celé Znojmo. Poté naše cesty směrovaly ke znojemskému podzemí. Zde nám ukáplo pár vystrašených slziček, když nám v podzemí pan průvodce zhasnul. Vše jsme ale zvládli na jedničku a bez ztrát na kusech se vrátili zpět do Třebíče. Nesmíme zapomenout ani na žáky tolik oblíbený rozchod na náměstí, kdy si téměř každý poctivě naplnil žaludek něčím dobrým a pokoupil i něco na památku.

Mgr. Vendula Pavlíková

SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZÁSAD MA21 A ZDRAVÍ 2020 ID ZZ00015.0353

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  |  další >>
strana: 38 / 46   celkem: 453 záznamů