Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Štafetový pohár

Dne 3. 5. se uskutečnilo okresní kolo Štafetového poháru v Třebíči. Žáci si vyzkoušeli štafety na 100 a 200 m. 

 

více info

Exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice

Dne 7. 5. žáci devátého ročníku odjeli na exkurzi do vodní elektrárny Dalešice. Žáci se museli zamyslet nad problematikou přeměn energie, nad nutností hledat neustále nové zdroje energie a jak je důležité s energií zbytečně neplýtvat. Žáci byli na elektrárně proškolenými pracovnicemi seznámeni s provozem elektrárny.

SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZÁSAD MA21 A ZDRAVÍ 2020 ID ZZ00015.0353

více info

McDonald´s Cup 1. – 3. roč. a 4. - 5. roč.

Dne 2. 5. 2018 se konalo Okrskové kolo McDonald´s Cupu na ZŠ Horka-Domky. Toho turnaje se zúčastnily čtyři týmy základních škol.

více info

Poznávání památek Třebíče

Po probrání dějepisného tématu „Středověká města“ a „Vznik Třebíče“ jsme se dne 27. 4. a 3. 5. se žáky sedmých ročníků vydali poznávat památky Třebíče. 

více info

Dopravní soutěž mladých cyklistů 2018

Dne 26. 4. 2018 na dopravním hřišti Základní školy Bartuškova proběhlo oblastní kolo 41. ročníku Dopravní soutěže mladých cyklistů.

více info

Atletický trojboj - 2. místo v okresním kole

Ve čtvrtek 3. 5. 2018 se konalo okresní kolo Atletického trojboje, kde startovalo 12 škol z okresu Třebíč. Jedná se o soutěž družstev v atletických disciplínách ( 50m běh, hod a skok do dálky).  

více info

Preventivní program

Žáci 4. ročníku se ve středu 25. 4. zúčastnili první části preventivního programu „Bezpečně on- line“, který pro ně připravily pracovnice Oblastní charity Třebíč. Během programu se žáci seznámili s nebezpečím, které na nás může číhat na internetu – zejména na sociálních sítích, pokud se zde chováme neopatrně.  Dále také jak může někdo zneužít naše neuváženě uveřejněná osobní data. Všichni už se těšíme na druhou část programu.                             

Mgr. Ivona Špačková

SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZÁSAD MA21 A ZDRAVÍ 2020 ID ZZ00015.0353

více info

Do lesa s lesníkem

Žáci 4. a 5. ročníku se v úterý 24. 4. vydali na naučnou stezku Bažantnice v rámci akce „Do lesa s lesníkem“, kterou pro ně uspořádala nadace Dřevo pro život. Během celého dopoledne se žáci seznámili s „příběhem dřeva“ od semínka až po hotový dřevěný výrobek a také s celkovým významem ekosystému lesa pro člověka. Třídy se vystřídaly na šesti stanovištích, kde zjistily například, jak se získávají semínka a sazeničky stromů, vyzkoušely si nějaké stromky i zasázet, seznámily se s významem vody v lese, s prací dřevařů a lesníků. Na stanovištích pracovaly pod vedením lesních pedagogů. Každý si mohl také vyrobit dřevěné ptačí krmítko a všichni tak odcházeli z lesa nejen s pěknými zážitky ale i s pěkným a praktickým suvenýrem.

Mgr. Ivona Špačková

více info

Exkurze v České spořitelně

V rámci hodin matematiky se žáci 3. A od února 2018 věnovali finanční gramotnosti. V jednotlivých tématech se dozvěděli, jak se dříve obchodovalo, počítali příjmy a výdaje domácnosti, co je to hotovostní a bezhotovostní platební styk, jaká je dnešní podoba mincí a bankovek a jejich ochranné prvky. A samozřejmě probírali i svoje kapesné a jeho příjmy, výdaje a spoření. Na závěr se žáci vypravili na návštěvu České spořitelny. Zde se seznámili s tím, jak to v bance vypadá a chodí. Dozvěděli se mnoho zajímavostí, které jistě uplatní ve svém dalším životě. Naše velké poděkování patří paní Simoně Štelcové za možnost se jít do České spořitelny podívat.

Mgr. Ivana Válalová

více info

Exkurze do Lesonic

Ve středu 25.4.2018 se žáci prvního ročníku vydali spolu s paní učitelkami a paní asistentkou do Obory Lesonice. Zde na ně čekali lesníci, kteří je seznámili s významem a ochranou lesa. Žáci poznávali stromy a lesní zvířata, vyhledávali lesní přírodniny. Vyrobili společně sýkorník, který si odvezli do školy a v zimě ho zavěsí do lesa.

Na závěr setkáni si žáci opekli špekáčky. Akce se vydařila.

Mgr. Božena Moltašová a Mgr. Marcela Velebová

SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZÁSAD MA21 A ZDRAVÍ 2020 ID ZZ00015.0353

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  |  další >>
strana: 38 / 44   celkem: 435 záznamů