Home >Pro budoucí prvňáčky >Přípravka pro budoucí prvňáčky >Ukončení cyklu PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY
Pro budoucí prvňáčky

Ukončení cyklu PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

Ukončení cyklu PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

V druhé polovině května byl ukončen cyklus naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY, který byl zahájen na začátku listopadu. Děti si ve 12 lekcích za přítomnosti rodičů procvičily všechny dílčí funkce včetně základních grafomotorických prvků, rodiče si odnesli nápady, jak s dětmi pracovat doma. 

Program jednotlivých lekcí připravily učitelky 1.stupně, mateřské školy  a vychovatelky školní družiny. Náplň lekcí byl doplněn besedou o školní zralosti vedenou speciálním pedagogem, besedami o programu Začít spolu a průběhu zápisu do první třídy. Vcelku v pohodě jsme zvládli i několik lekcí, které musely proběhnout online. Celkem se do našeho kurzu přihlásilo 36 dětí, byl hrazen z projektu Šablony. Přejeme všem budoucícm prvňáčkům úspěšný vstup do školy a těšíme se na podzim na další předškoláky s novými lekcemi.