Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Konverzační soutěž AJ

Konverzační soutěž AJ

Dne 20. 11. na naší škole opět proběhla konverzační soutěž v anglickém jazyce, které se nyní zúčastnili žáci osmých a devátých ročníků. Soutěž se skládala z písemné poslechové části a ústní části, kde se žáci představili, popisovali obrázek a konverzovali na vylosované téma. Porota hodnotila výslovnost, slovní zásobu, gramatickou správnost, ale i schopnost pohotové reakce, kterou soutěžící předvedli při řešení problémového úkolu. Během celé soutěže panovala velmi přátelská atmosféra a sebevědomí účastníci soutěže se nebáli vtipkovat a rozesmát porotu. Na 3. místě se umístil Miloš Svoboda (8. B) a do okresního kola soutěže postupuje Jindřich Zedníček (8. B), který se umístil na 2. místě, a Meggi Jablonci (9. B), která školní kolo této soutěže vyhrála. Všem studentům děkujeme za předvedené výkony a přejeme mnoho dalších úspěchů ve studiu anglického jazyka.

Mgr. Vladimíra Otisková, Mgr. Michaela Komendová

více info

Kyberprostor

Kyberprostor

Jelikož žijeme v moderní době, kdy je neodmyslitelnou součástí našich životů i kyberprostor, pozvali jsme do školy Městskou policii, aby žákům toto prostředí více přiblížila a především poukázala na možná úskalí a nástrahy. Žáci šestých ročníků se seznámili s pojmem kyberšikana a dozvěděli se, jaké jsou její projevy a typy. Důležitou součástí besedy bylo obeznámit žáky s tím, jak takové kyberšikaně předcházet a nebát se o tom popřípadě mluvit. Prosíme, aby touto besedou diskuse o kyberprostoru neskočila, budeme rádi, když o této problematice budete se svými dětmi i nadále hovořit.

 

více info

Kolumbie – ráj slasti a neřesti

V úterý 19. 11. 2019 se žáci 2. stupně zúčastnili vzdělávacího pořadu „ KOLUMBIE – RÁJ SLASTI A NEŘESTI ˮ. Členové agentury Planeta Země 3000 připravili unikátní podívanou plnou fotografií, názorných animací a didaktických nákresů z dobrodružné cesty po Kolumbii. Dobrodružství a dechberoucí příroda se tu na každém kroku snoubí s neočekávanými zážitky. V současné době je Kolumbie místem poznamenaným bouřlivou historií, i místem rozkvětu.

L. Rybníčková

více info

SAMETOVÝ DEN Na Kopcích

SAMETOVÝ DEN Na Kopcích

V pátek 15. 11. jsme se připojili k oslavám 30. výročí Sametové revoluce.

Naši žáci byli již při vstupu do školy v 7.40 uvítáni členy Školního parlamentu, uslyšeli od nich reprodukovanou hudbu vztahující se k listopadovým událostem (Modlitba pro Martu, Náměšť apod.) Zde také měli připraveno několik stanovišť, kde si mohli hravým způsobem ověřit nebo nabýt nové informace týkající se tohoto výročí (česko-slovenský slovník, video o Sametové revoluci, fotokoutek, porovnávání současnost x minulost atd.). Žáci i učitelé mohli tento den přijít do školy v barvě trikolory, čímž dotvořili sváteční atmosféru.

Atmosféru doplnila také tematický výzdoba – plakáty, transparenty, hesla a nástěnky, které žáci společně s učiteli vyráběli.

Druhou vyučovací hodinu zpestřili žákům prvního a druhého stupně deváťáci a předvedli demonstraci z listopadu 1989, pronesli hesla, dokonce byl mezi nimi V. Havel. Akce byla zakončena tematicky zaměřenými písničkami a žáci si zkusili zazvonit klíči a zvednut ruku s "Havlovým" véčkem.

Celý den se mohou žáci celé školy bavit hrou "Hledání klíčů", kdy po celém objektu budovy hledají symbolický obrázek doplněný zajímavou informací - perličkou z období před 30 lety. Tuto hru pro oba stupně připravila třída 4. A.

Naše oslavy jsme dnes završili společnou fotografií v atriu školy, kde jsme se připojili k celostátní akci "Nejvíc véček" a symbolicky zacinkali klíči.

více info

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 14. 11. se na naší škole opět konala konverzační soutěž v anglickém jazyce. Soutěž měla dvě části, poslechovou a konverzační (představení se, popis obrázku a konverzace na vylosované téma). Žáci předvedli skvělé výkony a výsledek byl opravdu těsný. Na 3. místě se umístil Daniel Vaněk (6. A), druhé místo obsadil Metoděj Hrůzek (6. B) a první místo obsadila Tereza Slatinská (6. B). Všem studentům gratulujeme k předvedeným výkonům a přejeme mnoho dalších úspěchů ve studiu anglického jazyka.

 

Mgr. Michaela Komendová, Mgr. Eva Vomelová

více info

Halloween v angličtině ve třídě Začít spolu

Poslední tři týdny se děti ze třídy 1.A v hodinách angličtiny věnovaly kromě učiva z učebnice i Halloweenskému říkadlu, snažily se ho doprovodit pohybem a mít na čelence nebo špejli danou postavu nebo věc.  Dětem se tato činnost velmi líbila, všem se povedlo svou postavu výstižně napodobit a užít si tak svátek anglicky mluvících zemí.

Mgr. Vladimíra Otisková

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 2. setkání 7. 11. 2019

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 2. setkání 7. 11. 2019

Ve čtvrtek 7. listopadu se uskutečnilo druhé setkání naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Tentokrát se rodiče a děti rozdělili, rodiče se zúčastnili besedy se speciálním pedagogem Mgr. Lenkou Bínovou, děti měly program ve třídě s paní učitelkou B. Moltašovou. Nejdříve se v kruhu na koberci pozdravili a poté procvičovali sluchovou analýzu a syntézu vytleskáváním slabik dle obrázků zvířat. Grafomotorická část měla za úkol upevnit horní a dolní oblouk, což bylo také motivováno zvířecí říší. Na konci setkání odcházeli se spokojeným výrazem nejen žáci, ale i rodiče, kteří načerpali užitečné informace ohledně školní zralosti.

 Mgr. Vladimíra Otisková

více info

Anglický projekt „I CAN…“

Anglický projekt „I CAN…“

Ve třídě 4.B proběhl minulý a tento týden anglický projekt, který měl procvičit učivo druhé lekce. Žáci měli zvládnout říct co umí a neumí. Nejdříve si donesli potřebné doplňky k focení, aby bylo možno fotografií ilustrovat dovednost, kterou mají zvládnutou. V následující hodině pracovali se svými fotografiemi, které různě upravovali a dokreslovali. Nakonec nalepili ke svým ústům „bubliny“ jako v komiksu, kde byly věty oznamující co kdo umí.

Mgr. Vladimíra Otisková

více info

Florbal - report

Florbal - report
Ve čtvrtek 14.11.2019 proběhlo na ZŠ Horka Domky okrskové kolo ve florbalu mladších žáků. V konkurenci 5 základních škol jsme obsadili krásné 2. místo. Od počátku turnaje šla naše hra postupně nahoru a s každou další výhrou jsme působili jistějším a sebevědomějším dojmem. Turnaj gradoval posledním zápasem neporažených týmů ZŠ Benešova a nás. Tento zápas skončil nerozhodně, a tak o postupu soupeře rozhodlo pouze lepší celkové skóre. I přesto bych chtěl kluky pochválit za příkladnou reprezentaci školy, jak po sportovní tak i lidské stránce.
 
Naší školu reprezentovali tito žáci: Bednář, Nestrojil, Pánek (všichni 7.A), Fiala, Krys, Kšír, Matějka (všichni 7.B), Lisý, Urbánek (oba 6.A)

Mgr. Vojtěch Dvořák
více info

Hurá na brambory!

Ve středu 13. listopadu se páťáci vydali do Balin u Velkého Meziříčí. Tam pro ně byl připravený program o bramborách. Nejprve se rozdělili do tří skupin. Každá skupina si vyzkoušela všechny aktivity např. hmatové sáčky, soutěže s bramborami, pokusy s mikroskopem, výroba bramborového těsta a pečení bramborových placek. Program se nám moc líbil.

Václava Nešpůrková, Iveta Petráňková, Libuše Voznicová

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  |  další >>
strana: 12 / 44   celkem: 435 záznamů