Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Vánoční besídka v Začít spolu

Vánoční besídka v Začít spolu

Ve středu 11. prosince se do 1. A již snesl vánoční čas. Žáci si pro své rodiče připravili malé vystoupení plné zimních písniček a básniček. A pak se již všichni společně dali do vánočního tvoření, hodování a povídání. Děkujeme maminkám i dětem za napečení vánočního cukroví. Byla to velká dobrota. Žáčci 1. A přejí všem krásné Vánoce.

Mgr. Ivana Válalová

více info

Zkrácení výuky a provozu školy

Ve středu 11. prosince 2019 bude mimořádně z organizačních důvodů zkrácena výuka:

1. - 3. roč. do 11:30 (včetně oběda) – dohled nad žáky do 12h v kmenových třídách

4. - 5. roč. do 11:45 (včetně oběda) – dohled nad žáky do 12h v kmenových třídách

6. roč. do 11:45 (včetně oběda)

7. – 9. roč. do 12:00 (včetně oběda)

Výuka v celé škole končí ve 12:00, prosíme rodiče, aby si do této doby svoje děti vyzvedli.

Provoz školní družiny a školního klubu bude tento den zrušen.

Děkujeme za pochopení.

více info

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Ve středu 11. prosince prožívali naši prvňáčci velmi slavnostní den. Vždyť být pasován na čtenáře je velmi významná událost. Nejprve do naší třídy zavítal královský rytíř a přinesl nám důležitou listinu od pana krále Knihoslava I. Listina obsahovala slavnostní slib čtenáře. Po společném přečtení každý žák slib podepsal a tím se zavázal ke správnému chování ke knížkám a pravidelnému čtení. I další královský úkol nebyl snadný. Budoucí čtenáři museli vynaložit mnoho zručnosti, aby dokreslili druhou část královské koruny. A pak jsme se již vydali do knihovny. Před zraky maminek, tatínků a prarodičů jsme byli panem králem pasováni do stavu čtenářského. Po této slavnosti jsme pokračovali v plnění dalších úkolů z pohádkového světa. Shodli jsme se, že existuje plno krásných knížek, které čekají na nás, až je otevřeme a začteme. Už se na všechny moc těšíme.

Mgr. Ivana Válalová

více info

Vánoce v Německu

Vánoce v Německu

V sobotu 7. prosince v brzkých ranních hodinách nastoupili žáci naší školy s pedagogickým doprovodem do autobusu, který je dovezl až do saské části Německa, konkrétně před pohádkový zámek Moritzburg. Na tomto barokním zámku je přes celou zimu možno zhlédnout výstavu o snad nejznámější pohádce Tři oříšky pro Popelku, protože právě tady se natáčely některé scény. Žáky zaujaly kostýmy, jejichž napodobeniny si mohli vyzkoušet, dozvěděli se mnoho informací o samotném natáčení, viděli figuríny hlavních protagonistů a interiéry zámku. Poté se mohli projít po schodech, na kterých zůstal Popelčin střevíček, a celkově obdivovat okolí zámku. Dále následoval přejezd do Drážďan, kde právě probíhala vyhlášená Štolová slavnost. Paní průvodkyně žákům ukázala nejznámější a nejzajímavější památky tohoto města. Nezapomenutelný zážitek měli všichni žáci z vánočních trhů, vyzdobených a nasvícených stánků a ulic. Nezbytná byla návštěva Primarku.

Mgr. Lenka Zvěřinová

více info

Školou a školkou chodil Mikuláš

Školou a školkou chodil Mikuláš

Ve čtvrtek 5. 12. proběhla na naší škole akce s dlouholetou tradicí - Mikuláš. Tuto akci si i v letošním školním roce odhlasoval Školní parlament složený ze zástupců všech tříd.

První vyučovací hodinu se Mikuláš vydal do 1. A - do Kvítečkova. Mikuláš děti moc pochválil a čertíci zase z knihy hříchů pohrozili zlobivcům. Každý žák slíbil, že se bude nadále pilně učit a poslouchat paní učitelku i rodiče. Za odměnu všichni dostali sladký dáreček. V devět hodin se už celá mikulášská družina vydala do obou tříd v MŠ. Tam na ně čekalo krásné pěvecké číslo od dětí z Hvězdiček i Sluníček. Každý si zasloužil obrovskou sladkou odměnu za statečnost. Následující 3. a 4. vyučovací hodinu Mikuláš s čerty a andílky navštívil všechny zbylé třídy na 1. i 2. stupni. Mikuláš v každé třídě pronesl několik slov k dětem, prolistoval knihou hříchů a andílci s čerty odměnily žáky.

Akce se vydařila. Za sebe bych ráda poděkovala všem členům parlamentu a týmu učitelek a asistentek za pomoc při organizaci této předvánoční tradice.

Mgr. Denisa Hudková

více info

Týden boje proti zákeřným chorobám a úrazům

Týden boje proti zákeřným chorobám a úrazům

Poslední listopadový týden se u nás uskutečnil již tradiční charitativní Týden boje proti zákeřným chorobám a úrazům. V rámci tohoto týdne u nás proběhly besedy na téma AIDS a poruchy příjmu potravy. V pondělí jsme posilovali a protáhli si celé tělo na večerním cvičení pro ženy, kde jste přispívali jakoukoliv částkou. Uskutečnil se charitativní bazárek, kde si žáci mohli pořídit nejrůznější dárečky za 10 Kč. Nejvíce šly „na dračku“ tento rok sluneční brýle. Nejeden žák si je pořídil. Nechyběl ani kouzelný vánoční jarmark, který se uskutečnil ve škole u příležitosti rodičovských konzultací. Následně jsme jeho prodej přesunuli do městských knihoven. Čtvrteční odpoledne patřilo našim menším žákům a žákyním, které si pro rodiče připravili taneční, hudební a divadelní vystoupení. V pátek za námi přijel sám Modrý hroch a všem dětem a zaměstnancům za jejich spolupráci poděkoval. Z celého týdne se nám podařilo získat 32 112 Kč, které jsme letos vybírali za účelem podpory našeho žáka Aleše Dennera, který trpí svalovou dystrofií. Spolu s nadací Modrý hroch tak napomůžeme ke koupi rehabilitačního zařízení.

Dovolte nám, abychom všem, kteří se na tomto týdnu podíleli, srdečně poděkovali! Vážíme si toho!

Mgr. Vendula Pavlíková

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 3. setkání 28. listopadu 2019

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 3. setkání 28. listopadu 2019

Ve čtvrtek 28. listopadu se uskutečnilo třetí setkání naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Program ve třídě vedly paní učitelky 1.stupně - Jandová a Nešpůrková. Nejdříve se děti jako obvykle sešly na koberci ke vzájemnému seznámení a poté si povídaly o zvířátkách, což mělo motivovat k dalším činnostem. Další aktivity probíhaly na koberci, v prostoru třídy, u tabule a na pracovních listech v lavici. Cílem lekce bylo procvičit prostorovou orientaci, kterou doplnila plyšová zvířátka. Z grafomotoriky si budoucí prvňáčci zkusili šikmé čáry a spojování bodů, opět za pomoci zvířecí říše. Po zadání domácího úkolu odcházeli děti i rodiče s dobrou náladou.

Další setkání proběhne ve čtvrtek 12. prosince 2019

Mgr. Vladimíra Otisková

více info

ČERTÍ ŠKOLA v Začít spolu

ČERTÍ ŠKOLA v Začít spolu

Ve čtvrtek 5. prosince se v 1. A sešli čerti, čertice a sem tam se objevil i andílek. Probíhala tu totiž ČERTÍ ŠKOLA. A co mají takoví čertí žáčci ve škole na práci? Představte si, že i čerti se učí číst, psát a počítat. A když to dokážou čerti, zvládli to i žáci 1. A. Do třídy dorazila i vzácná návštěva: Mikuláš, anděl a čert a přinesla žákům nějakou dobrotu za celodenní píli v trošku jiné škole. Nakonec žáci zjistili, že čertí škola se od té lidské zase moc neliší a všichni se musí snažit, aby se jim práce dařila.

Mgr. Ivana Válalová

více info

Mikulášský turnaj v baseballu

Mikulášský turnaj v baseballu

Dne 29. 11. 2019 se konal Mikulášský turnaj v baseballu na ZŠ Horka-Domky, pořádaný sportovním klubem Nuclears Třebíč.

Naši školu reprezentovaly dva týmy dětí. Mladší děti 1. - 2. třída a starší děti 3. - 4. třída.

Oba týmy byly šikovné, sehrané a bojovaly o každý míček, nic nedaly soupeřům zadarmo. Vybojovaly si krásná 2. místa.

Děti si z turnaje odnášely nejen skvělé zkušenosti a dobrou náladu, ale i nové baseballové vybavení – pálku, míček a odpalovací stojan, které využijí při tréninku na další turnaje.

Voznicová L.

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  |  další >>
strana: 12 / 46   celkem: 453 záznamů