Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

S Harry Potterem do Anglie

zahraniční zájezd

více info

Baseball ve škole

Baseball ve škole

V úterý 10. září se na naší škole uskutečnily UKÁZKOVÉ HODINY BASEBALLU vedené sportovním klubem TŘEBÍČ NUCLEARS. Trenéři tohoto klubu představili žákům 1.-4. ročníku svůj sport včetně úspěchů třebíčských baseballistů. Pro děti byl připraven zajímavý program, do kterého se aktivně zapojily a vyzkoušely si základní pohybové prvky potřebné pro hru. Je možné, že někoho z žáků tento sport zaujal natolik, že bude klub kontaktovat a začne aktivně trénovat.

Mgr. Vladimíra Otisková

více info

Letní tábor

Letní tábor

Víte, že naše škola pořádá ve spolupráci s DDM Třebíč letní tábor?

Paní učitelky ani o prázdninách nelenily a vydaly se i letošní léto s žáky naší školy do RS Nesměř. Zde byl pro všechny účastníky připraven tábor s názvem "Pohádková říše divů". Program byl opravdu rozmanitý. Děti vyráběly draky, naučily se šít, soutěžily v týmech a hrály různé hry. Spolupráce byla vidět na každém kroku - malí i velcí.
Každý den byl zaměřen tematicky, například "Popelákov", "U Jedubáby", "Pekelné doupě" a další. Protože nám počasí přálo, mohli jsme se po poledním klidu osvěžit v místní řece. Letošní tábor jsme si opravdu všichni užili a už teď se těšíme na příští ročník!

Pokud se budete chtít dozvědět více, navštivte tento odkaz: https://www.zskopce.cz/letni-tabor/

Příští rok se budeme těšit nejen na naše stálé táborníky, ale i na ty nové!

Denisa Hudková, Šárka Dvořáková, Lucie Nejezchlebová a Věra Čaňková

více info

Adaptační den tříd 6. A a 6. B

Ve středu 4. září žáci 6. ročníku prožili dopoledne plné her a dobré zábavy. Při rozličných aktivitách si nejen vyzkoušeli nutnost komunikace, naslouchání a spolupráce, ale ukázali i svoji schopnost dohodnout se na jednotných pravidlech chování a „soužití“ ve škole.

Cílem tohoto pohodového dopoledne bylo to správné nastartování do nového školního roku a samozřejmě pořádné stmelení kolektivu celé třídy.

 

více info

Adaptační den v 1. A

Ve středu 4. září se naši prvňáčci proměnili na osvoboditele písmen, které zaklel zlý kouzelník Frkobrk. V rámci adaptačního dne na ně čekalo sedm úkolů, ve kterých měli prokázat svoji šikovnost a schopnost vzájemně se domluvit a spolupracovat. Zároveň si vyzkoušeli, jak probíhá tzv. barevné učení. A zvládli žáci písmenka vysvobodit? Ano. A tedy dokázali, že patří mezi prvňáčky. Všechny úkoly splnili skvěle. Jen ať se jim stále daří.

Mgr. Ivana Válalová

 

více info

1. den v ZAČÍT SPOLU

1. den v ZAČÍT SPOLU

V pondělí 2. září se 27 prvňáčků naší školy vypravilo na svou první cestu do 1. A – KVÍTEČKOVA. I pro naši školu byl tento den v něčem výjimečný. Poprvé se bude vyučovat podle vzdělávacího programu Začít spolu. Již v tomto slavnostním dni čekalo žáčky mnoho úkolů: naučit se říkanku, poznat svoje jméno, pracovat ve skupině, přečíst ranní zprávu a odhalit tajemství. Malí školáčci prokázali, že toho hodně znají a proto nic nebránilo KRÁLOVNĚ PASTELCE, aby je pasovala na prvňáčky. První školní den byl ukončen hodnotícím kruhem, kde každý vyjádřil, jak se mu ve škole líbilo. A co myslíte, že byla nejčastější odpověď? Líbilo se mi všechno. Přeje všem žáčkům a jejich rodičům, ať se jim stále daří.

Mgr. Ivana Válalová

více info

Organizace prvního týdne v září

Organizace prvního týdne v září
Všem žákům i zaměstnancům naší školy přejeme pohodový start do nového školního roku.

Pondělí 2. 9. 2019

8.00 – 8.30 třídní učitelé se třídou, slavnostní zahájení školního roku ve třídách 

8.30 – 10.00 oběd ve školní jídelně (1. - 4. ročník 8.30; 5. - 7. ročník 8.45; 8. - 9. ročník 9.00)

Školní družina: 8.00 – 12.00; výdej ostatních obědů: 11.00 – 12.30


Úterý 3. 9. 2019

8.00 – 12.30 Den třídního učitele

10.00 konec vyučování 1. ročníku, oběd

Konec vyučování a odchody na oběd: 2. – 4. ročník 11.30; 5. - 7. ročník 12.00; 8. - 9. ročník 12.30

Školní družina: 6.00 - 7.45; 10.00 – 16.00 

 

Od St 4. 9. 2019 - výuka dle rozvrhu

Adaptační den pro třídy 1. A, 6. A a 6. B

Školní družina: 6.00 -7.45, 11.40 – 17.00

více info

Erasmus+ - konec projektu

Erasmus+ - konec projektu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu nejen ve všech sférách vzdělávání. Naše škola prošla výběrovým řízením a do takového programu se zapojila ve školním roce 2017/18. Cíli našeho dvouletého projektu bylo zejména jazykově-metodologické rozšíření obzorů pedagogů v anglickém jazyce, získání informací o metodě CLIL, jazykových zkouškách pro děti a v neposlední řadě také zjištění fungování anglických škol a navázání kontaktů pro budoucí zahraniční spolupráci.

První výjezd do zahraničí se uskutečnil na přelomu února a března 2018. Jednalo se o čtrnáctidenní stínování v londýnské škole, konkrétně šlo tedy o sledování metod a postupů zavedených v zahraniční organizaci, pozorování jejího celkového chodu. I když se mnohdy jednalo o zajímavá zjištění a poznatky, aplikovat je v našem školním prostředí není vždy jednoduché, ať už z hlediska legislativy, kulturní odlišnosti nebo zavedených zvyklostí a postupů. Jednalo se tedy zejména o drobné změny, které se do chodu naší organizace zavedly na bázi dobrovolnosti, případně na zkoušku.

Zbývajících pět mobilit proběhlo o letních prázdninách roku 2018 ve Velké Británii, tentokrát to byly jazykově-metodologické kurzy v délce dvou týdnů. Získané informace se v následujícím školním roce postupně zaváděly do výuky. Ve 3. ročníku se odehrály celkem tři projektové dny, které byly vyučovány metodou CLIL. Děti si tak osvojovaly nejen porozumění angličtiny, ale učily se i novým vědomostem v rámci předmětu jiného. Projekty s názvy „Book“, „The Seasons“ a „Animals“ sklidily u dětí veliký úspěch a nadšení. V 5. ročníku pak byly během celého školního roku zařazovány pokyny v angličtině a tematická slovní zásoba v některých oblastech matematiky, vlastivědy a přírodovědy. S výukou CLIL se v příštím školním roce naváže ve 4. ročníku.

Dalším benefitem projektu byla možnost pro třináct žáků 5. a 6. ročníku vyzkoušet si jazykové zkoušky Cambridge YLE Movers a obdržet tak certifikát, který je uznávaný po celém světě. Zkoušku, na kterou se od dubna připravovali, žáci absolvovali dne 15. 6. 2019 na ZŠ Benešova. Po celou dobu naše škola spolupracovala s jazykovou školou P.A.R.K., která patří mezi autorizovaná centra pro pořádání zkoušek Cambridge English.

Projekt s názvem „Lepší budoucnost Na Kopcích“ letos končí, věříme však, že získané materiály, vědomosti, dovednosti a znalosti budou dále pedagogy rozvíjeny tak, aby z nich do budoucna mohli profitovat i naši žáci.

více info

Slavnostní vyřazení devátých tříd

Školní rok je u konce.

Deváté ročníky dne 27. 6. 2019 čekalo slavnostní rozloučení se školou.

Akce proběhla v Klubu mládeže Hájek.

Všem žákům 9. třídy přejeme štěstí a úspěchy v dalších letech.

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  |  další >>
strana: 17 / 44   celkem: 435 záznamů