Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Není kámen jako kámen

Není kámen jako kámen

Žáci 5. tříd navštívili v třebíčském zámku Svět neživé přírody – expozici minerálů. Zde si mohli některé exponáty prohlédnout, potěžkat i porovnat. Dozvěděli se také spoustu zajímavostí o jejich původu. Formou interaktivního kvízu si procvičili své znalosti o neživé i živé přírodě.

Iveta Petráňková, Václava Nešpůrková

více info

9. ročníky – Návštěva Úřadu práce v Třebíči

9. ročníky – Návštěva Úřadu práce v Třebíči

V průběhu měsíce října navštívili žáci devátých ročníků Úřad práce v Třebíči, kde jim byly představeny možnosti studia v dalších letech a různé profese, které by mohli vykonávat. Na všechny otázky jim odpovídala pracovnice střediska. Žáci si návštěvu moc užili a odešli obohaceni o nové poznatky, které jim pomohou ve volbě svého budoucího povolání a profese.

Mgr. Michaela Komendová, Mgr. Antonín Malach

 

více info

Den zdraví ve 3. B – projektový den

Den zdraví ve 3. B – projektový den

Do projektu Týden zdraví se zapojila také 3. B. Ve středu 9. 10. jsme si nejdříve povídali o našich oblíbených jídlech, o zážitcích spojených s jídlem a vztahu dětí k vaření nebo pečení, nechybělo ani povídání o oblíbených sportech. Poté si děti na několika stanovištích, včetně bonusového úkolu, zkusily vypočítat různé druhy slovních úloh a příkladů, které se vztahovaly k jídlu. Na úkolech mohly pracovat samostatně, nebo ve skupinkách. V další části děti vystřihovaly obrázky se zdravými i méně zdravými potravinami a nápoji a vytvořily si své vlastní obchody. Vybíraly zboží, nakupovaly a platily penězi, které si samy doma vyrobily nebo vytiskly. Hravou formou si tak procvičily sčítání a odčítání (nejen) do 100. Na závěr dne si ve skupinkách vytvořily postavy, jejichž břicha vyplnily zdravými a nezdravými potravinami a nápoji. Mohly si tak uvědomit, že pro každého je „zdravá/nezdravá“ potravina nebo nápoj něco jiného. Děti pracovaly s nadšením, projektový den je moc bavil, největší úspěch zaznamenaly obchůdky.

Mgr. Lenka Červeňová

více info

Výuka metodou CLIL ve 4. A

Výuka metodou CLIL ve 4. A

V pátek 11. 10. 2019 proběhl celodenní projekt vedený v anglickém jazyce. Tato metoda se nazývá CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení). Tato metoda je dětem ze 4. A již známá, protože v minulém školním roce s paní učitelkou podobné projekty absolvovaly.

Tentokrát bylo tématem "The Universe - Solar System". Během projektového vyučování se děti naučily pojmenovávat různá vesmírná tělesa, planety naší Sluneční soustavy, zjistily, kdo jako první přistál na Měsíci, jaké jsou fáze Měsíce a další. Třídou zněla také anglická píseň s názvem "The Solar System Song" a proběhla i četba anglické knížky s porozuměním "How to Catch a Star" (O. Jeffers).

Projekt děti velice bavil a vůbec nikomu nevadilo, že byl vyučovaný v cizím jazyce. Výsledkem byl nádherný lapbook plný interaktivních obrázků a zajímavých informací, ze kterých mohou děti čerpat i do předmětu Přírodověda.

Mgr. Denisa Hudková

více info

Den zdraví v Začít spolu

Den zdraví v Začít spolu

I naši prvňáčci se zapojili do akce města – TÝDEN ZDRAVÍ. Ve čtvrtek 10. října mohli přijít do školy společně s rodiči nebo prarodiči. Po ranním kruhu následovala ochutnávková zdravá svačinka. A věřte, že bylo co ochutnávat: ovesné nebo mrkvové sušenky, pomazánky z červené řepy či mrkve, tvarohu a pažitky, zdravé muffiny. K ochutnání byl i domácí žitný chléb a velké množství ovoce a zeleniny. Po vydatné svačině se všichni vypravili na výšlap třebíčské věže. Prvňáčci statečně zdolali všech 162 schodů nahoru i dolu. Mnozí překonali svůj velký strach. Poděkování patří i rodičům a prarodičům za velkou podporu a pomoc. Druhý den si žáci vyzkoušeli postavit věž z krychliček. Venku provedli měření, jestli by se třebíčská věž vešla na délku do naší školy. Co myslíte? Žáčci z Kvítečkova vám rádi odpoví.

 

Mgr. Ivana Válalová

více info

Den pro zdraví – projektový den v 5.B

Dne 9. října se páťáci seznámili s tím, jak zdravě jíst a žít. Povídali jsme si o zdravých a nezdravých potravinách a správné skladbě jídelníčku. Řešili jsme a navrhovali ideální svačinu pro školáka. Na základě získaných znalostí jsme sestavili potravinovou pyramidu. Také jsme zjišťovali, kolik hodin týdně se hýbeme. Na závěr jsme si vyrobili ve skupinkách čtyři výborné a zdravé pomazánky, mňam.

Petráňková

více info

ESKO – T a skládka TKO PETRŮVKY

ESKO – T a skládka TKO PETRŮVKY

V úterý 8. října se žáci 7. tříd zúčastnili exkurze připravené společností ESKO-T. V informačním centru firmy se během zajímavého výkladu a instruktážního filmu dověděli hodně o třídění, recyklaci i ukládání odpadů v Třebíči. Poté navštívili třídící linku na odpad přímo v areálu firmy. Další cesta, tentokrát autobusem, směřovala na skládku TKO Petrůvky a nově vybudovanou kompostárnu. Ve škole získané informace graficky zpracovali na počítači. Akce se všem líbila.

L. Auerová a Z. Dreslerová

více info

Týden pro zdraví ve 3. A a 4. A

Týden pro zdraví ve 3. A a 4. A

V rámci Týdne pro zdraví žáci každý den cvičí, povídají si o zdravé stravě. Seznámili se s pyramidou výživy, ve skupinách si vyzkoušeli znalost zeleniny a ovoce. Nejvíce ale všechny děti bavila dnešní práce ve cvičné kuchyňce. Každá skupina si vybrala vhodný recept a pak děti připravovaly zeleninové a ovocné špízy, tvarohovou pomazánku s česnekem... Zdravá svačinka se povedla a všem chutnala.

 Mgr. Božena Moltašová

Taktéž projekt proběhl ve třídě 4. A, kdy se děti nejprve seznámily s potravinovou pyramidou a ve školní kuchyňce vytvořili dvě naprosto odlišná jídla – jedno zdravé a jedno nezdravé. Jednalo se o pizzu a o ovocný talíř „mandala“. Během projektového vyučování si žáci zopakovali převody jednotek a vážení na kuchyňské váze. Odměnou byla chutná svačinka pro každého, kdo přiložil ruku k dílu.

Mgr. Denisa Hudková

více info

Putování s Balinkou - 4. A a 4. B

Podzimní pondělí 7. 10. 2019 se krásně vydařilo. Počasí přálo právě čtvrtým třídám, které se vydaly prozkoumávat údolí řeky Balinky k Velkému Meziříčí.

Děti se cestou naučily mnoho informací, které zužitkují i v předmětu Přírodověda. Jednalo se o poznávání listnatých a jehličnatých stromů, orientaci v krajině pomocí kompasu, buzoly a významných bodů v krajině, osvojily si práci s turistickou mapou a dozvěděly se něco o meandrech, které tvoří řeka v tomto údolí.

Cestou jsme prozkoumali i místa, kde se usídlil bobr, což bylo viditelné i na "ohlodaných" stromech. Závěr exkurze proběhl v areálu Balin, kde už na děti čekal táborák a kynuté těsto, ze kterého si každý mohl na rožeň umotat "hada" a připravit si tak chutné občerstvení.

Mgr. Denisa Hudková

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 1. setkání 3. října 2019

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 1. setkání 3. října 2019

Ve čtvrtek 3. října 2019 se uskutečnilo první setkání PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Bylo zahájeno v prostorech ŠKOLNÍHO KLUBU, kde byli rodiče seznámeni se strukturou jednotlivých lekcí. Byl vysvětlen význam grafomotorické části, procvičování dílčích funkcí a dalších činností, které se budou pravidelně opakovat. Děti byly zaujaty programem motivovaným podzimním deštivým počasím, byly provedeny po budově školy, kde si zahrály různé hry. V programu ve třídě si procvičily zrakovou paměť a zkoušely kreslit vodorovné a svislé čáry. Celá lekce probíhala v příjemné a přátelské atmosféře. Příští setkání bude 7.11., obohatí ho beseda o školní zralosti vedená Mgr. Lenkou Bínovou z brněnské PPP.

Mgr. Vladimíra Otisková

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  |  další >>
strana: 17 / 46   celkem: 453 záznamů