Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Nabídka certifikovaných testů z AJ

Zkoušky Cambrigde English YLE Movers

Nabídka certifikovaných testů z AJ

Žáci ZŠ Na Kopcích v Třebíči měli během tohoto školního roku možnost vyzkoušet si jazykové zkoušky Cambridge YLE Movers a obdržet tak certifikát, který je uznávaný po celém světě. Tato zkouška odpovídá úrovni A1, proto na ni byli vybráni žáci pátého a šestého ročníku. Tato zkouška, kterou žáci absolvovali dne 15. 6. 2019 na ZŠ Benešova, se skládá ze tří okruhů – čtení a psaní, poslech a mluvení. Na zkoušku se žáci připravovali od dubna. Příprava se konala jednou týdně a výuka byla sestavena tak, aby žáky bavila a zároveň se mnohé naučili. Každou lekci si žáci vyzkoušeli různé typy poslechů, rozšířili si slovní zásobu a naučili se, jak v textu vyhledat ty nejdůležitější informace. Celou dobu byli žákům poskytnuty materiály z učebnic Get ready for Movers od nakladatelství Oxford, které na tytu zkoušku výborně připraví a cvičení jsou velmi podobná jako ve finální zkoušce.

Zkoušky se zúčastnilo celkem 13 žáků a certifikáty o jejím zvládnutí děti obdrží na konci srpna.

Po celou dobu škola ZŠ Na Kopcích Třebíč spolupracovala s jazykovou školou P.A.R.K., která tuto zkoušku organizovala a která patří mezi autorizovaná centra pro pořádání zkoušek Cambridge English.

Mgr. Michaela Komendová

více info

Školní výlet 4. A

Ve čtvrtek 20. června se žáci a žákyně 4. A místo do školy vydali na vlakové nádraží v Třebíči. Odtud se vypravili do velikého města Brna. Cesta vlakem příjemně ubíhala a než se žáci nadáli, ocitli se na hlavním nádraží v Brně. Tam byl tedy šrumec. Šalina je pak dovezla do vědecko-zábavného parku VIDA. Zde si při zkoušení různých pokusů každý přišel na své. Cestu zpět si opět žáci užili ve vlaku. Výlet se vydařil a všichni se domů vrátili spokojeni a plni různých vědecko-technických dojmů.

Mgr. Ivana Válalová

více info

T-Mobile Olympijský běh

Ve středu 19. června na naší škole proběhla již tradiční akce T-Mobile Olympijský běh 2019. Tímto jsme se připojili k oslavám Mezinárodního olympijského dne spolu s dalšími asi 300 školami České republiky. V 10h byl odstartován hromadný závod, jehož cílem bylo uběhnout nebo ujít 1000m na našem atletickém oválu. Do pohybu s viditelnou dobrou náladou se dali všichni přítomní žáci školy a připojili se tak k hlavní myšlence celé akce: „Hýbat se pro radost, být férový, kamarádský a snažit se překonávat sám sebe.“

Mgr. Vladimíra Otisková

více info

Školní výlet 9. A

Dne 19 . 6. 2019 se třída 9. A vydala na školní výlet do Brna - Soběšic. Vlakem jsme se z Třebíče přesunuli do Brna, tramvají jsme pokračovali do Brna – Řečkovic. Další cestu jsme absolvovali pěšky. Odreagování, napětí, dobrodružství a vyřádění zažili žáci při tříhodinové hře paintballu. Do Brna jsme se vrátili pěšky a vlakem pak zpět do Třebíče. Prožili jsme společně krásný adrenalinový den a všichni už se těší na letní prázdniny.

Ing. Lenka Rybníčková

více info

Školní výlet 5. ročníků do ZOO Brno

Dne 18. 6. 2019 se žáci 5. ročníků vypravili na školní výlet do Zoologické zahrady v Brně. Pracovníci pro ně měli připravený výukový program „Od rovníku k pólu“ o životě zvířat v různých podnebných pásech. Následovala prohlídka zoo, kde děti měly možnost zhlédnout různé druhy zvířat, např. pandu červenou, klokany, medvěda, žirafy, orla bělohlavého,… Výlet se všem líbil.

Mgr. Dana Konečná, Mgr. Václava Nešpůrková

 

více info

OCENĚNÍ za výborné výsledky v Národním testování

Zpráva ze SCIO

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02715.0001

více info

Čistírna odpadních vod, Heraltice

V pátek 14. června žáci 8. ročníku absolvovali prohlídku Čistírny odpadních vod a Heraltického zdroje pitné vody. V Čistírně odpadních vod shlédli žáci celý postup čištění odpadní vody a využití kalu. Dozvěděli se, že čištění vody probíhá na bázi biologického čištění pomocí bakterií. Celý proces čištění je ukončen výrobou bioplynu, který čistička využívá pro vlastní potřebu a k vytápění. V Heralticích shlédli film o historii Heraltického vodovodu, prohlédli si odkyselovací a filtrační zařízení, sběrnou jímku i centrální šachtu. Zjistili, jak se získává pitná voda, kolik vody spotřebují obyvatelé Třebíče a další zajímavé informace. Exkurze se všem líbila, i počasí bylo ukázkové. Závěrečné opékání vuřtů uzavřelo velmi zdařilou akci.

PaedDr. Jana Ženíšková

více info

Průkaz cyklisty

Ve čtvrtek 13. června skládali žáci a žákyně svoji první velkou zkoušku z dopravní výchovy. Vydali se na dopravní hřiště do Boroviny. Nejprve si všechno pěkně zopakovali a pak již začala písemná zkouška – test z pravidel silničního provozu. Poté následovala praktická část – jízda na kole. Kdo absolvoval obě části bez většího zaváhání, byl mu předán zástupcem městské policie řidičský průkaz. Všem, kteří se poctivě připravovali, patří velká gratulace.

Mgr. Ivana Válalová

více info

Včely a ti druzí

V pátek 7. června se žáci 6. ročníku vypravili do Velkého Meziříčí, aby se v SEV Ostrůvek zúčastnili výukového programu „Včely a ti druzí“. Formou jednoduchých soutěží a her si zopakovali základní znaky hmyzu, seznámili se s životem, způsobem dorozumívání a vývinem včel i dalších druhů blanokřídlého hmyzu. Získali nové informace o včelích produktech a jejich využití, ochutnali různé druhy medu. Pomocí speciálních brýlí si prohlédli svět očima včely. Z včelího vosku vyrobili svíčku. Všem se akce velmi líbila.

PaedDr. Jana Ženíšková

 

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02715.0001

více info

Den dětí pro děti z MŠ

V pátek 7. 6. 2019 proběhla akce Den dětí pro děti z MŠ. Akci pořádal Školní parlament ve spolupráci s třídou 3. A. Pro naše školkáčky bylo nachystáno mnoho stanovišť, kde si mohli procvičit dovednosti, jako hod na cíl, rovnováhu, základy fotbalu a florbalu, discgolf a další. Ovšem nejhezčí na akci byla spolupráce. Spolupráce velkých školáků z prvního a druhého stupně a malých školáčků a budoucích školáků.

Tímto bych chtěla moc poděkovat paní učitelce Evě Vomelové za skvělé nápady a za to, že nám pomohla vymyslet a nachystat stanoviště. Dále všem školákům za úžasný přátelský přístup a v neposlední řadě velké díky celé školce, protože bez vás by tato akce neproběhla. Doufáme, že jste si to s námi užili.

Mgr. Denisa Hudková

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  |  další >>
strana: 18 / 43   celkem: 421 záznamů