Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Slavnostní vyřazení devátých tříd

Školní rok je u konce.

Deváté ročníky dne 27. 6. 2019 čekalo slavnostní rozloučení se školou.

Akce proběhla v Klubu mládeže Hájek.

Všem žákům 9. třídy přejeme štěstí a úspěchy v dalších letech.

více info

Ocenění SCIO

pro naši základní školu

Ocenění SCIO
více info

Konec školního roku třídy 8. A, třídní výlet

V tomto školním roce třída 8. A podnikla na několik akcí rozdělených do více samostatných dnů.

Vše začalo velice povedenou exkurzí na místě světového významu v blízkosti našeho města, na Masarykově okruhu. Nejprve se nás ujal tiskový mluvčí Automotodromu Brno a provedl nás po zázemí, seznámil nás s historií okruhu a zodpověděl mnoho dotazů. Byli jsme v řídící věži, v novinářských sálech, v sále pro tiskové konference, na dispečinku, také na stupních vítězů a dalších místech. Po exkurzi jsme se přesunuli na malou dráhu, na které pro nás byly připraveny motokáry. Každý z nás si tak vyzkoušel, jaký pocit nabízí jízda po závodní dráze.

Další v pořadí byla návštěva Country Golf Clubu ve Stříteži. Místní adventure golf jsme si všichni stihli projít dokonce dvakrát. Nevětší radost při sčítání výsledků bylo, že někteří žáci měli lepší výsledky než pan učitel. Poté jsme se vydali na vycházku kolem města Třebíč.

Poslední z našich akcí pak bylo přespávání ve škole. Nejprve jsme vyběhli ven a proběhla vodní bitva, po společné večeři jsme šli do tělocvičny, kde pro nás holky připravily opičí dráhu. Velký úspěch měla také noční schovka. Ráno jsme celou akci zakončili společnou snídaní a poté již začínal další školní den.

Letošní “výlet” jsme tak rozložili do několika akcí, které jsme si společně užili.

Mgr. Antonín Malach

více info

Branný den na 2. stupni

Letošní „Branný den“ na 2. stupni naší základní školy proběhl v každé třídě v jiném duchu. Některé třídy se vydaly osvěžit zmrzlinou, jiné obejít historické centrum města a další na procházku k blízkému rybníku Lubí. Počasí letos všem třídám přálo, a proto se tento den vydařil. Žáky už teď čeká jen páteční předávání vysvědčení a naše deváťáky čtvrteční loučení se školou.

více info

Sportovní den 1. stupeň

Jen několik dní zbývá, než začnou letní prázdniny, ale žáčci prvního stupně jsou stále plní energie a tak si v úterý 25.6. ještě zasportovali. Soutěžení v různých disciplínách na stanovištích v prostorách školy a školního hřiště absolvovali ve věkově smíšených družstvech, kde se museli s úkolem vypořádat všichni zúčastnění od prvňáčků až po páťáky. Kromě sladké odměny v podobě nanuků si děti odnesly z celého dopoledne také hezký pocit z toho, jak si můžou menší i větší kamarádi navzájem pomáhat při zdolávání různých úkolů.

Mgr. Ivona Špačková

více info

Pasování ve školce

Dne 20. 6. 2019 nastal ten slavnostní okamžik, na který jsme se všichni těšili. Předškoláci se měli rozloučit se školkou a ukázat rodičům, co si pro ně pěkného nachystali. Počasí nám až do poslední minuty dělalo trochu potíže, ale v šest hodin, kdy jsme už měli vše nachystáno, se konečně obloha vyjasnila a mohli jsme začít. Děvčata se převlékla do tanečnic z Havaje a kluci do námořníků a příběh mohl začít. Všichni jsme se zaujetím sledovali děj až do konce. Dětem se vystoupení moc povedlo, rodičům ukápla i slzička a na závěr pan ředitel všechny děti pasoval na školáky. Děti se rozloučily i s rodiči a chystaly se na spaní v mateřské školce. Doufáme, že se dětem podaří úspěšný start do školy a přejeme všem hodně úspěchů.

Karla Lavická

 

více info

Výuka metodou CLIL ve 3. A

Výuka metodou CLIL ve 3. A

V průběhu školního roku 2018/2019 se ve třetí třídě odehrály celkem tři projektové dny, které byly vyučovány metodou CLIL.  Jedná se výuku nejazykových předmětů (např. PRV, M, VV, PČ, atd.) v anglickém jazyce. Děti si tak osvojují nejen porozumění AJ, ale učí se i novým vědomostem v rámci předmětu jiného. Paní učitelka si pro děti připravila projekt „Book“, ve kterém se děti naučily nejen nová slovíčka z oblasti přírodovědy (vývojový cyklus motýla), ale také zopakovaly anglická slovíčka dnů v týdnu. Celý projektový den byl motivován populární knihou slavného spisovatele Erica Carla „The Very Hungry Caterpillar“).

Dalším projekt s názvem „The Seasons“ proběhl v listopadu. Projekt trval celý den a děti si v něm procvičily roční období a slovíčka s tímto tématem spojené. Celý den provázely hry, anglické soutěže, písničky a tance, výtvarné ztvárnění společného stromu. Výstupem bylo vytvoření tzv. lapbooku, tedy knihy, která obsahuje různé informace, miniknížečky, skládačky a hry, díky kterým děti tuto látku lépe pochopí. Výuka probíhala 4 vyučovací hodiny.

Třetím a posledním projektem v tomto školním roce byl projekt s názvem „Animals“. V prosinci 2018 totiž nadělil Ježíšek dětem anglickou knihu „The Greedy Goat“ od českého autora Petra Horáčka. Děti pracovaly s knihou, vyhledávaly ve slovnících neznámá anglická slovíčka. Díky knížce si zopakovaly dny v týdnu, barvy, ale i členy rodiny a názvy zvířátek. Cílem bylo tzv. „reading“, tedy čtení a odbourání strachu z toho, že děti nezvládnou přečíst knihu v cizím jazyce. Po projektovém vyučování byl každý žák schopen tuto knihu přečíst svým kamarádům bez jediné chybičky.

Všechny projekty vyučované touto metodou sklidily u dětí veliký úspěch a nadšení. V dalším školním roce budeme výukou CLIL určitě pokračovat.

Mgr. Denisa Hudková a žáci 3. A


více info

Korejský dobrovolnický program 2019

Korejský dobrovolnický program 2019

Naše škola se zapojila do Korejského dobrovolnického programu 2019 Hydro & Nuclear Power Corp. (KHNP), který na Třebíčsku zaštiťuje již třetí rok Dobrovolnické centrum STŘED.

Třicet devět korejských dobrovolníků naši školu navštíví ve středu 26. června. Připravili si pro žáky 8. a 9. tříd bohatý program. Seznámí je s vědeckými a inženýrskými principy ekologicky šetrné energetiky a sestaví spolu mini solární auto. Pak si vyrobí tzv. Jegi, což je asijská obdoba hakisaku.

Den vyvrcholí Korejským kulturním představením, kde studenti před celou školou představí korejské tradiční i moderní tance, písně a bojové umění. Program zakončí workshop, který je pro žáky překvapením a budeme Vás o něm informovat v dalším článku.

více info

Školní výlet 1. A a 4. B

Ve čtvrtek 20. 6. se prvňáci se čtvrťáky vydali na výlet do nedalekého zámečku v Budišově. Cesta byla docela dobrodružná, protože se cestovalo autobusem i vlakem. V zámečku si obě třídy se zájmem prohlédly expozici vycpaných zvířat z různých částí světa, z nichž některá patří mezi ohrožené nebo již vyhynulé druhy. Po prohlídce a zakoupení suvenýrů se ještě všichni občerstvili v nedaleké samoobsluze a už jsme vyrazili na cestu domů.

Iveta Petráňková a Ivona Špačková

více info

Rekreační středisko Bransouze - výlet 7. A

Třída 7. A se letos vypravila do rekreačního střediska v Bransouzích, vlak žákům zastavil v Přímělkově, poté dlouhou procházkou přes zříceninu Rokštejn dorazili ke svému ubytování. Děti následně po ubytování na pokojích trávily svůj volný čas v bazénu nebo menších atrakcích vedle něj. Den ukončily chutnou večeří a táborákem. Další den probíhal podobně velkou procházkou na Jalovec, koupáním v bazénu a stezkou odvahy. Poslední středeční den děti zakončily snídaní a cestou na vlak. Všichni včetně učitelů si tento třídenní výlet moc užili.

Všem zúčastněným děkuji za bezproblémový výlet!!!

Mgr. Eva Vomelová

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  |  další >>
strana: 18 / 44   celkem: 436 záznamů