Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Čistírna odpadních vod, Heraltice

V pátek 14. června žáci 8. ročníku absolvovali prohlídku Čistírny odpadních vod a Heraltického zdroje pitné vody. V Čistírně odpadních vod shlédli žáci celý postup čištění odpadní vody a využití kalu. Dozvěděli se, že čištění vody probíhá na bázi biologického čištění pomocí bakterií. Celý proces čištění je ukončen výrobou bioplynu, který čistička využívá pro vlastní potřebu a k vytápění. V Heralticích shlédli film o historii Heraltického vodovodu, prohlédli si odkyselovací a filtrační zařízení, sběrnou jímku i centrální šachtu. Zjistili, jak se získává pitná voda, kolik vody spotřebují obyvatelé Třebíče a další zajímavé informace. Exkurze se všem líbila, i počasí bylo ukázkové. Závěrečné opékání vuřtů uzavřelo velmi zdařilou akci.

PaedDr. Jana Ženíšková

více info

Průkaz cyklisty

Ve čtvrtek 13. června skládali žáci a žákyně svoji první velkou zkoušku z dopravní výchovy. Vydali se na dopravní hřiště do Boroviny. Nejprve si všechno pěkně zopakovali a pak již začala písemná zkouška – test z pravidel silničního provozu. Poté následovala praktická část – jízda na kole. Kdo absolvoval obě části bez většího zaváhání, byl mu předán zástupcem městské policie řidičský průkaz. Všem, kteří se poctivě připravovali, patří velká gratulace.

Mgr. Ivana Válalová

více info

Včely a ti druzí

V pátek 7. června se žáci 6. ročníku vypravili do Velkého Meziříčí, aby se v SEV Ostrůvek zúčastnili výukového programu „Včely a ti druzí“. Formou jednoduchých soutěží a her si zopakovali základní znaky hmyzu, seznámili se s životem, způsobem dorozumívání a vývinem včel i dalších druhů blanokřídlého hmyzu. Získali nové informace o včelích produktech a jejich využití, ochutnali různé druhy medu. Pomocí speciálních brýlí si prohlédli svět očima včely. Z včelího vosku vyrobili svíčku. Všem se akce velmi líbila.

PaedDr. Jana Ženíšková

 

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02715.0001

více info

Den dětí pro děti z MŠ

V pátek 7. 6. 2019 proběhla akce Den dětí pro děti z MŠ. Akci pořádal Školní parlament ve spolupráci s třídou 3. A. Pro naše školkáčky bylo nachystáno mnoho stanovišť, kde si mohli procvičit dovednosti, jako hod na cíl, rovnováhu, základy fotbalu a florbalu, discgolf a další. Ovšem nejhezčí na akci byla spolupráce. Spolupráce velkých školáků z prvního a druhého stupně a malých školáčků a budoucích školáků.

Tímto bych chtěla moc poděkovat paní učitelce Evě Vomelové za skvělé nápady a za to, že nám pomohla vymyslet a nachystat stanoviště. Dále všem školákům za úžasný přátelský přístup a v neposlední řadě velké díky celé školce, protože bez vás by tato akce neproběhla. Doufáme, že jste si to s námi užili.

Mgr. Denisa Hudková

více info

Hodnota sexuality

Ve středu a čtvrtek - 5. a 6. června - se v sedmých třídách opět objevily lektorky z Oblastní charity Třebíč. Proběhl tak druhý blok preventivního programu Hodnota sexuality. Tentokrát se lektorky více zaměřily na otázky sexu a vše, co s ním souvisí. Nejdříve si všichni zahráli hru a poté již diskutovali o tématu, či pracovali ve skupinkách. Zabývali se konkrétními situacemi, které by je mohly potkat. Žáci dostali opět možnost se anonymně zeptat na jakékoliv věci týkající se této problematiky. Vyzkoušeli si i „seznamku“, kde si své partnery vybírali nejdříve podle vzhledu a teprve poté se dozvěděli něco o jejich vlastnostech a zájmech. Cílem bylo nejen seznámení se s problematikou, ale aby si všichni uvědomili, že by si měli sami sebe (a svého těla) vážit.

Eva Vomelová a Lenka Zvěřinová

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02715.0001

více info

Spaní ve škole

Na čtvrtek 30. května se žáci 4. A těšili již několik dnů. Konala se totiž jejich již tradiční akce SPANÍ VE ŠKOLE. Tentokrát se vše neslo v duchu rytířů. Na žáky čekaly rytířské hry: Závod kurýrů, hod oštěpem, dobytí tvrze a ztracená truhla. Tradičním vyvrcholením byla noční procházka školou. Všechny disciplíny rytíři a rytířky zvládli na výbornou.

Mgr. Ivana Válalová

více info

Návštěva úřadu práce 8. B

Dne 3. 6. navštívili žáci 8. B Úřad práce v Třebíči, kde je pracovnice poutavou formou seznámila s problematikou budoucího povolání. Nabídla žákům různé studijní a učební obory, typy škol a učiliště. Také je upozornila na nároky kladené během studia v daných oborech. Získané informace žákům poslouží při dalším rozhodování a správném výběru školy a povolání.

Mgr. Michaela Komendová

více info

Konverzační soutěž AJ

Dne 22. 5. se žáci čtvrtých tříd zúčastnili konverzační soutěže v anglickém jazyce, která se skládala z poslechové části, porozumění textu, představení se a popisu obrázku. Účast byla hojná a studenti letos předvedli opravdu skvělé výkony. Na 1. místě se umístil Jiří Špaček ze 4. B, na 2. místě Viktorie Chloupková ze 4. B a na 3. místě Denisa Čermáková ze 4. B. Všem soutěžícím moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů při studiu angličtiny.

Mgr. Vladimíra Otisková, Mgr. Michaela Komendová

více info

Sportujeme rádi

Ve čtvrtek 23. 5. 2019 se žáci 2. A a 2. B sešli při společném projektu Sportujeme rádi. Cílem akce bylo vyzkoušet si pohybové dovednosti a spolupráci v ročníku. V první části se hrály pohybové hry, v druhé části soutěžila družstva. Běžel se slalom, předával se štafetový kolík…

Akce se vydařila a splnila svůj cíl.

Mgr. Božena Moltašová, Mgr. Lenka Červeňová

více info

1. světová válka

K tématu 1. světové války v dějepisu nám žáci donesli i názorné ukázky plynových masek 1. a 2. světové války. Žáci si tak vyzkoušeli, jaké to bylo, když se vojáci museli bránit před smrtelným plynem Yperitem.

Mgr. Vendula Pavlíková

 

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  |  další >>
strana: 20 / 44   celkem: 435 záznamů