Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Branný den na 2. stupni

Letošní „Branný den“ na 2. stupni naší základní školy proběhl v každé třídě v jiném duchu. Některé třídy se vydaly osvěžit zmrzlinou, jiné obejít historické centrum města a další na procházku k blízkému rybníku Lubí. Počasí letos všem třídám přálo, a proto se tento den vydařil. Žáky už teď čeká jen páteční předávání vysvědčení a naše deváťáky čtvrteční loučení se školou.

více info

Sportovní den 1. stupeň

Jen několik dní zbývá, než začnou letní prázdniny, ale žáčci prvního stupně jsou stále plní energie a tak si v úterý 25.6. ještě zasportovali. Soutěžení v různých disciplínách na stanovištích v prostorách školy a školního hřiště absolvovali ve věkově smíšených družstvech, kde se museli s úkolem vypořádat všichni zúčastnění od prvňáčků až po páťáky. Kromě sladké odměny v podobě nanuků si děti odnesly z celého dopoledne také hezký pocit z toho, jak si můžou menší i větší kamarádi navzájem pomáhat při zdolávání různých úkolů.

Mgr. Ivona Špačková

více info

Pasování ve školce

Dne 20. 6. 2019 nastal ten slavnostní okamžik, na který jsme se všichni těšili. Předškoláci se měli rozloučit se školkou a ukázat rodičům, co si pro ně pěkného nachystali. Počasí nám až do poslední minuty dělalo trochu potíže, ale v šest hodin, kdy jsme už měli vše nachystáno, se konečně obloha vyjasnila a mohli jsme začít. Děvčata se převlékla do tanečnic z Havaje a kluci do námořníků a příběh mohl začít. Všichni jsme se zaujetím sledovali děj až do konce. Dětem se vystoupení moc povedlo, rodičům ukápla i slzička a na závěr pan ředitel všechny děti pasoval na školáky. Děti se rozloučily i s rodiči a chystaly se na spaní v mateřské školce. Doufáme, že se dětem podaří úspěšný start do školy a přejeme všem hodně úspěchů.

Karla Lavická

 

více info

Výuka metodou CLIL ve 3. A

Výuka metodou CLIL ve 3. A

V průběhu školního roku 2018/2019 se ve třetí třídě odehrály celkem tři projektové dny, které byly vyučovány metodou CLIL.  Jedná se výuku nejazykových předmětů (např. PRV, M, VV, PČ, atd.) v anglickém jazyce. Děti si tak osvojují nejen porozumění AJ, ale učí se i novým vědomostem v rámci předmětu jiného. Paní učitelka si pro děti připravila projekt „Book“, ve kterém se děti naučily nejen nová slovíčka z oblasti přírodovědy (vývojový cyklus motýla), ale také zopakovaly anglická slovíčka dnů v týdnu. Celý projektový den byl motivován populární knihou slavného spisovatele Erica Carla „The Very Hungry Caterpillar“).

Dalším projekt s názvem „The Seasons“ proběhl v listopadu. Projekt trval celý den a děti si v něm procvičily roční období a slovíčka s tímto tématem spojené. Celý den provázely hry, anglické soutěže, písničky a tance, výtvarné ztvárnění společného stromu. Výstupem bylo vytvoření tzv. lapbooku, tedy knihy, která obsahuje různé informace, miniknížečky, skládačky a hry, díky kterým děti tuto látku lépe pochopí. Výuka probíhala 4 vyučovací hodiny.

Třetím a posledním projektem v tomto školním roce byl projekt s názvem „Animals“. V prosinci 2018 totiž nadělil Ježíšek dětem anglickou knihu „The Greedy Goat“ od českého autora Petra Horáčka. Děti pracovaly s knihou, vyhledávaly ve slovnících neznámá anglická slovíčka. Díky knížce si zopakovaly dny v týdnu, barvy, ale i členy rodiny a názvy zvířátek. Cílem bylo tzv. „reading“, tedy čtení a odbourání strachu z toho, že děti nezvládnou přečíst knihu v cizím jazyce. Po projektovém vyučování byl každý žák schopen tuto knihu přečíst svým kamarádům bez jediné chybičky.

Všechny projekty vyučované touto metodou sklidily u dětí veliký úspěch a nadšení. V dalším školním roce budeme výukou CLIL určitě pokračovat.

Mgr. Denisa Hudková a žáci 3. A


více info

Korejský dobrovolnický program 2019

Korejský dobrovolnický program 2019

Naše škola se zapojila do Korejského dobrovolnického programu 2019 Hydro & Nuclear Power Corp. (KHNP), který na Třebíčsku zaštiťuje již třetí rok Dobrovolnické centrum STŘED.

Třicet devět korejských dobrovolníků naši školu navštíví ve středu 26. června. Připravili si pro žáky 8. a 9. tříd bohatý program. Seznámí je s vědeckými a inženýrskými principy ekologicky šetrné energetiky a sestaví spolu mini solární auto. Pak si vyrobí tzv. Jegi, což je asijská obdoba hakisaku.

Den vyvrcholí Korejským kulturním představením, kde studenti před celou školou představí korejské tradiční i moderní tance, písně a bojové umění. Program zakončí workshop, který je pro žáky překvapením a budeme Vás o něm informovat v dalším článku.

více info

Školní výlet 1. A a 4. B

Ve čtvrtek 20. 6. se prvňáci se čtvrťáky vydali na výlet do nedalekého zámečku v Budišově. Cesta byla docela dobrodružná, protože se cestovalo autobusem i vlakem. V zámečku si obě třídy se zájmem prohlédly expozici vycpaných zvířat z různých částí světa, z nichž některá patří mezi ohrožené nebo již vyhynulé druhy. Po prohlídce a zakoupení suvenýrů se ještě všichni občerstvili v nedaleké samoobsluze a už jsme vyrazili na cestu domů.

Iveta Petráňková a Ivona Špačková

více info

Rekreační středisko Bransouze - výlet 7. A

Třída 7. A se letos vypravila do rekreačního střediska v Bransouzích, vlak žákům zastavil v Přímělkově, poté dlouhou procházkou přes zříceninu Rokštejn dorazili ke svému ubytování. Děti následně po ubytování na pokojích trávily svůj volný čas v bazénu nebo menších atrakcích vedle něj. Den ukončily chutnou večeří a táborákem. Další den probíhal podobně velkou procházkou na Jalovec, koupáním v bazénu a stezkou odvahy. Poslední středeční den děti zakončily snídaní a cestou na vlak. Všichni včetně učitelů si tento třídenní výlet moc užili.

Všem zúčastněným děkuji za bezproblémový výlet!!!

Mgr. Eva Vomelová

více info

A Day in the City 21.6.2019

Jen několik dní před koncem školního roku měla skupina dvanácti žáků osmého ročníku naší školy příležitost prožít celé dopoledne v „anglickém městě“. V rámci projektu, který připravili studenti 3. ročníku Katolického gymnázia Třebíč, si osmáci vyzkoušeli konverzaci v angličtině na téma cestování, návštěva kina, lékaře a restaurace nebo nakupování. Projekt byl velmi přínosný nejen pro naše žáky, ale jistě i pro budoucí maturanty, kteří si vyzkoušeli profesi svých vyučujících a prakticky si ověřili své dovednosti v anglickém jazyce. Velmi děkujeme panu řediteli Katolického gymnázia Třebíč i vyučujícím za skvěle připravený projekt a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Ivona Špačková

více info

Školní výlet 6. A, 8. B, 9. B

Ve středu 19.6 se žáci a žákyně 6. A, 8. B a 9. B zúčastnili dvoudenního výletu v Dětském táboře v Biskupicích, který láká k využití mnoha sportovních atrakcí. Počasí nám i přes noční bouřku po celou dobu přálo, takže děti využily nejen sportovní hřiště na tenis, nohejbal či fotbal, ale zahrály si i turnaj v plážovém volejbale. Nicméně díky téměř tropickému počasí, trávily děti většinu času v místním bazénu, který si žáci moc užili. Všichni se vrátili spokojeni a unaveni domů a těší se na další podobný výlet v dalším školním roce.

Mgr. Michaela Komendová

 Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02715.0001

více info

Školní výlet 2. tříd

Ve čtvrtek 20. 6. 2019 se žáci 2. tříd vypravili autobusem na výlet do jihlavské zoo. Po prohlídce zvířat čekal na děti výukový program Zoo v krabici II. Děti se při něm dozvěděly zajímavé informace o medvědech, drápkatých opicích, papoušcích, tygrech nebo hadech. Také měly možnost prohlédnout si pírka papoušků, tygří a medvědí kůži nebo svléknutou hadí kůži. Výlet se vydařil a děti se domů vrátily spokojené.

Mgr. Lenka Červeňová

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02715.0001

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  |  další >>
strana: 20 / 46   celkem: 453 záznamů