Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Okresní kolo vybíjené

Dne 15. 3. 2019 se konalo okresní kolo vybíjené v kategorii dívky ročník 2007, 2008 ZŠ Horka – Domky. Celkem se zúčastnilo 5 družstev ze základních škol ZŠ Vác. náměstí, ZŠ Bartuškova, ZŠ Havlíčkova z Mor. Budějovic, ZŠ Husova z Nám. n. Oslavou a naše škola.

Družstvo dívek se umístilo na krásném 2. místě, které nám nebylo uznáno, z důvodu chyby v propozicích. Dívky měly pěkné dopoledne plné pohybu, které si opravdu užily a získaly další cenné zkušenosti pro život. Děkuji dívkám za jejich bojovnost a vzornou reprezentaci školy.

 

Mgr. Eva Vomelová

více info

PANCAKE DAY v 5. B

V úterý 12. 3. 2019 jsme s 5. B oslavili Pancake day – Palačinkový den. Vysvětlili jsme si, kdy, kde a jak se palačinkový svátek slaví a co je jeho součástí. Palačinkový den totiž předchází postní době před Velikonocemi, je to poslední den, kdy si dopřejeme právě například sladká jídla…

Poté děti pracovaly ve skupinkách, a to na přípravě těsta a smažení palačinek. Další aktivitou byl palačinkový běh, který je pro tuto slavnost typický. Děti běhaly s palačinkou předem určenou trasu a na závěr běhu musely obrátit palačinku ve vzduchu. Vše se měřilo stopkami a vítězové byli odměněni.

Na závěr si děti palačinky nazdobily a snědly, no prostě se měly moc dobře!

Mgr. Dana Konečná

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Ve čtvrtek 28. února 2019 se uskutečnilo sedmé setkání PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Celá lekce byla motivována blížícím se jarem a s tím související zvířecí říší. Procvičovanou dílčí funkcí byla zraková diferenciace. V grafomotorické části se děti věnovaly vlnovkám různé velikosti. Pro rodiče byla připravena beseda se speciálním pedagogem školy – Mgr. Lenkou Hlaváčovou. Byli informováni o školní zralosti v souvislosti s blížícím se zápisem do základních škol. Setkání dětí i rodičů proběhlo v pohodové atmosféře. Další setkání se uskuteční ve čtvrtek 14. března opět v 16 hodin.

více info

Okresní kolo chemické olympiády

V pátek 1. března Lukáš Dokulil z 9. B úspěšně reprezentoval naši školu v okresním kole chemické olympiády, která se konala na gymnáziu v Třebíči. V praktické i teoretické části si vedl velice dobře.

PaedDr. Jana Ženíšková

více info

Projekt 2. A – Lidské tělo

V pátek 1. 3. 2019 si žáci 2.A vyzkoušeli své znalosti o lidském těle. Dozvěděli se i plno nových věcí, vyzkoušeli si práci a komunikaci ve skupině. Společně popisovali části lidského těla, počítali příklady, které se týkaly zdraví a nemocí. Dozvěděli se i informace o zdravém životním stylu, vyzkoušeli si ošetření poranění při úrazu.

Práce děti bavila a uvědomily si, že o své tělo se musí dobře starat.

Mgr. Božena Moltašová

více info

Preventivní program „Dětská práva“

27. 2. 2019 přišli za dětmi z 5. ročníku pracovníci OSPOD v Třebíči. Dvouhodinový program o právech dítěte žáky zaujal. Mnozí ani netušili, co všechno práce sociálního pracovníka zahrnuje. I po skončení programu jsme na dané téma dále diskutovali.

Celou akci pozorně „sledovali“ také černobílí The Beatles. :-)

Za návštěvu i nové informace děkujeme Ivetě, Karolíně, Marii, Tereze a Michalovi.

Mgr. Václava Nešpůrková

více info

Návštěva Anthroposu

Ve čtvrtek 28. 2. se žáci 4.A a 4. B vypravili do dob dávno minulých. Autobus se vydal směrem do Brna, kde se nachází pavilon Anthropos. Zde měli žáci možnost shlédnout řadu rekonstrukcí prostředí i života paleolitických lovců a sběračů. Nejvíce však zaujal vycpaný mamut v životní velikosti, který je obklopen přirozeným přírodním prostředím. Prohlídka byla doplněná o výklad, zaujetí žáků o toto téma pravěku, vedlo i k mnoha dotazům, na které se jim dostalo výstižných odpovědí. Všichni se dozvěděli spoustu informací o naší minulosti a shodli se na tom, že jsou rádi, že mohou žít v dnešní době.

Mgr. Ivana Válalová

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02715.0001

více info

5. ročníky navštívily Planetárium a hvězdárnu Brno

Dne 21. 2. 2019 navštívili žáci 5. ročníků Planetárium a hvězdárnu Brno. Zúčastnili se promítání hvězdné oblohy a při zhlédnutí výukového programu „Země v pohybu“ se dozvěděli, co vše se uvnitř naší planety odehrává a proč je naše Země vhodná pro život.

Mgr. Dana Konečná, Mgr. Václava Nešpůrková

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02715.0001

více info

Lyžařský výcvikový kurz

V týdnu od 17. do 22. února 2019 se zúčastnilo 46 žáků naší školy lyžařského kurzu v Javorníkách ve Ski areálu Kohútka. Celý týden vládly ideální sněhové podmínky, a proto jsme si lyžování opravdu užili.

Žáci byli rozděleni do družstev a každý den probíhal výcvik na lyžích za vzorného dohledu instruktorů a pomoci zdravotníka. Týden výcviku byl završen závody ve slalomu, který všichni účastníci kurzu zvládli na jedničku.

Děkuji všem za bezproblémový a povedený lyžařský kurz!!!

Mgr. Eva Vomelová

 

více info

KARNEVAL

V sobotu 9. února 2019 ožila školní jídelna karnevalovým rejem, který připravily vychovatelky ze školní družiny a školního klubu při naší základní škole. Ve 14.00 hodin proběhlo přivítání a představení masek, první krátký tanec a následovalo kouzelnické vystoupení. Po kouzelném vystoupení následoval tanec a rozmanité soutěže, například koštětová, chytání rybek, slalom s míčkem ,tanec s míčkem a potom se tančilo a tančilo. Sladké odměny i pěkné dárky nikoho neminuly. O výborné občerstvení se opět zasloužily paní kuchařky z naší kuchyně.


více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  |  další >>
strana: 27 / 46   celkem: 453 záznamů