Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Vánoce v 7. B

Poslední den ve škole před Vánocemi si žáci 7. B zpříjemnili povídáním o Vánocích při čaji a cukroví. Potom si mohli vybrat, zda se podívají na filmovou komedii, či se budou bát u hororu. Nejvíce se ale všichni těšili na rozdávání dárků. Někteří si šli potom zahrát vybíjenou, jiní trávili čas nahráváním videoklipů. Zbývající žáci si užívali předvánočního klidu. Poslední den se vydařil a všichni se těší na blížící se Štědrý den a hlavně vánoční prázdniny.

Mgr. Lenka Zvěřinová

více info

Vánoční tvoření 1. A a 5. B

V pátek 21. 12. 2018 se sešli žáci z 5. B a jejich mladší spolužáci z 1. A ke společnému vánočnímu tvoření. V přátelské atmosféře si vyrobili vánoční ozdobu z přírodnin a přáníčko pro své nejbližší. Dopoledne se vydařilo.

Mgr. Dana Konečná a Mgr. Ivona Špačková

více info

Besídka pro rodiče z 3. A

Ve čtvrtek 20. 12. se sešli všichni rodiče, prarodiče, sourozenci, tetičky i strýčkové, aby se podívali na vystoupení dětí z 3. A. Celým programem je provázela známá a vyhlášená moderátorka Terezka Dusilová. Děti si připravily nejen zpívání moderních vánočních písniček, ale i recitaci, písničku v angličtině a v závěru tanec na písničku Jingle Bells Rock. Během vystoupení nejedna maminka uronila slzu (dojatá byla i paní učitelka, která byla na své žáčky moc pyšná). Po představení bylo ve třídě připravené vyrábění voňavých pomerančů a vánočních svícnů. Následující den čekala žáky tradiční procházka k Lubí, zdobení stromečků pro lesní zvířátka a v neposlední řadě naši třídu navštívil Ježíšek.

Celá 3. A všem přeje krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a splněných přání do nového roku 2019.

Mgr. Denisa Hudková

více info

Vánoční zpívání s ŽIVÝM BETLÉMEM

Vánoční zpívání s ŽIVÝM BETLÉMEM

Ve čtvrtek 20. prosince se sešly všechny třídy prvního stupně, aby zhlédly vystoupení třídy 5. B. Ta ve svých hodinách hudební výchovy nacvičila krátké vystoupení, jehož náplní byl vánoční příběh. Jednotlivé scény byly doplněny vhodnými vánočními koledami, k jejichž zpěvu se přidali všichni žáci i učitelé. Celé vystoupení doprovázeli na hudební nástroje pedagogové školy společně s našimi žáky. Akce přispěla k umocnění vánoční atmosféry a připomenutí vánočního příběhu.

Mgr. Vladimíra Otisková

více info

Máme rádi pohádky II.

Ve středu 19. prosince 2018 se druháci sešli ve Studiu Kopce při projektovém vyučování „Máme rádi pohádky 2“ a navázali na setkání s pohádkami v první třídě. Žáci pracovali s texty a obrázky známých pohádek, představili si své oblíbené knihy. Akce byla příjemným zpestřením adventu. A nyní se těšíme na pohádkové Vánoce.

Moltašová, Smetanová Velebová

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Ve čtvrtek 13. prosince se uskutečnilo čtvrté setkání cyklu PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Program byl motivován předvánočním a vánočním obdobím. Děti si procvičily řeč z hlediska výslovnosti i slovní zásoby, recitovaly básničku a zpívaly písničku, které doprovodily jednoduchým pohybem. V závěru se naučily další grafomotorický prvek – tzv. „houpačkau“, která se hodila při kreslení vánočního stromečku. Další setkání proběhne 10. ledna. Těšíme se na budoucí školáky. Je možné se ještě přihlásit a připojit k naší skupince.

Mgr. Vladimíra Otisková

více info

Adventní Bratislava

Letos naše škola poprvé vyrazila 14. 12. 2018 za vánoční atmosférou na adventní trhy do krásného historického centra Bratislavy. Začali jsme na nádvoří bratislavského hradu a pokračovali do centra hlavního města, které je pro předvánoční procházky jako stvořené a je jednou velkou pěší zónou. Křivolaké uličky nás zavedly ke Staré radnici, malebné Michalské bráně i k největší a nejznámější sakrální památce v Bratislavě – dómu sv. Martina.

První zastavení bylo na Hlavním náměstí, kde jsme ochutnali tradiční pokrmy a nakoupili dárky. Pokračovali jsme na Hviezdoslavově náměstí, kde stojí nejvíce stánků. Nasáli jsme atmosféru Vánoc a zahřátí nealkoholickým punčem jsme usedli do autobusu, který nás zodpovědně zavezl domů.

Ing. Lenka Rybníčková

více info

Projekt 5. A a 5. B – Sportujeme rádi

Dne 18. 12. 2018 se žáci 5. tříd zúčastnili projektového vyučování na téma Sportujeme rádi. Při plnění různých netradičních disciplín si užili dopoledne plné sportu i zábavy a zároveň měli možnost ověřit si nejen svoji fyzickou zdatnost, ale i schopnost hrát v týmu ve smyslu fair play. Všichni si za své sportovní výkony odnesli malou odměnu.

Mgr. Dana Konečná a Mgr. Václava Nešpůrková

více info

„Cesta do historie“ s panem Jiřím Vrbou

5. ročníky navštívil v pátek 14. 12. 2018 velký muž s velkými znalostmi. Přivezl s sebou velké vaky naplněné „středověkými poklady.“ Zajímavostí o vzniku a vývoji Třebíče bylo tolik! Naše cesta historií se postupně prodloužila z původních 60 minut na 150! Dobové oblečení jsme si zprvu jen posvátně prohlíželi, potom i oblékali, zbraně jsme potěžkávali a obdivovali zdobné detaily. Repliky, vyrobené tak, jak je dělali naši předkové, voněly dřevem, kůží a přírodním barvivem. Povídání bylo odměněno dlouhým hlasitým potleskem. Panu Vrbovi patří velké poděkování. Děkujeme.

Mgr. Václava Nešpůrková

více info

Exkurze do Terezína

V listopadu se 9. ročníky vydaly poznat historii Terezína. Žáci absolvovali prohlídku města, muzea, věznice, hřbitova i krematoria, zúčastnili se tematického workshopu. Nejvíce je upoutala beseda s pamětnicí, která vyprávěla o jejím životě v Terezíně. Žáci se doptávali na zajímavé otázky, a celá beseda tak byla velmi obohacující. V paměti žáků rozhodně zůstane i noční prohlídka v podzemí, kde si závěrem někteří odvážlivci vyzkoušeli na „vlastní pěst“ záludné uličky podzemí. Celá návštěva Terezínského památníku byla pro žáky přínosem k prohloubení jejich vědomostí o naší historii.

Mgr. Vendula Pavlíková

 

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  |  další >>
strana: 28 / 44   celkem: 436 záznamů