Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Exkurze do Lesonic

Ve středu 25.4.2018 se žáci prvního ročníku vydali spolu s paní učitelkami a paní asistentkou do Obory Lesonice. Zde na ně čekali lesníci, kteří je seznámili s významem a ochranou lesa. Žáci poznávali stromy a lesní zvířata, vyhledávali lesní přírodniny. Vyrobili společně sýkorník, který si odvezli do školy a v zimě ho zavěsí do lesa.

Na závěr setkáni si žáci opekli špekáčky. Akce se vydařila.

Mgr. Božena Moltašová a Mgr. Marcela Velebová

SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZÁSAD MA21 A ZDRAVÍ 2020 ID ZZ00015.0353

více info

Kurz 1. pomoci

Ve dnech 22. a 23. března a 24. dubna absolvovali žáci 8. ročníku 1. část kurzu první pomoci, který v  rámci projektu „První pomoc do škol“ vedl zkušený záchranáři pan Hejátko z třebíčské záchranky. 

více info

Exkurze do Prahy

Dne 23. dubna vyrazily 8. ročníky, doplněné o „mazáky deváťáky“, na exkurzi do stověžaté Prahy. 

SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZÁSAD MA21 A ZDRAVÍ 2020 ID ZZ00015.0353

více info

Návštěva Informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Třebíči

Ve dnech 16. 4. a 20. 4. 2018 navštívily třídy 8. B a 8. A Informační a poradenské středisko (IPS) při Úřadu práce v Třebíči.


více info

Den Země

Již každoročně se ZŠ a MŠ Na Kopcích zúčastnila dne 19. dubna ekologické akce „Den Země“, která se tradičně konala na Karlově náměstí v Třebíči. Naše škola zde reprezentovala činnost a výrobky z oblasti environmentální a ekologické. 

více info

Krajské kolo dětské sólové recitace 2018

V pátek 20. 4. 2018 se v Městské knihovně v Třebíči na Hasskově ulici konalo krajské kolo dětské sólové recitace. Skvěle zde naši školu reprezentovali hned dva úspěšní recitátoři.

více info

Testování SCIO

Testování znalostí, dovedností, klíčových kompetencí a obecných studijních předpokladů umožňuje testování Scio, které naše škola pro vybrané ročníky využívá. Jedná se o dlouhodobé sledování výsledků vzdělávání.

SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZÁSAD MA21 A ZDRAVÍ 2020 ID ZZ00015.0353

více info

Beseda o USA

Dne 9. 4. 2018 se žáci 4. – 9. ročníku měli možnost zúčastnit zajímavé přednášky o USA, zejména o jejich západní části. Přednášející se s žáky podělil o své osobní zkušenosti, fotografie a videa ze „země neomezených možností“. 

SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZÁSAD MA21 A ZDRAVÍ 2020 ID ZZ00015.0353

více info

Nenech se ovládnout

V pátek 13. 4. proběhla druhá část preventivního programu Radoslava „Gipsy“ Bangy s názvem Nenech se ovládnout.

SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZÁSAD MA21 A ZDRAVÍ 2020 ID ZZ00015.0353

více info

Preventivní program "Chovám se správně"

Žáci 3. a 4. tříd se dne 12.4. 2018 zúčastnili preventivního programu „Chovám se správně“ pořádaného Městskou policií v Třebíči. Toto již osmé setkání bylo zaměřené na téma Pyrotechnické výrobky.  Zástupkyně policie děti seznámila s tím, co to pyrotechnika je a jaké druhy pyrotechnických výrobků známe. Dále si povídali o tom, jak zábavnou pyrotechniku bezpečně používat, aby nedošlo ke zranění či úrazu.

Mgr. Dana Konečná

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  |  další >>
strana: 28 / 33   celkem: 326 záznamů