Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Okrskové kolo ve vybíjené

Dne 13. 2. 2019 se konalo Okrskové kolo ve vybíjené na ZŠ Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou. Žákyně z naší školy se umístily na krásném 2. místě. Bojovaly ze všech sil, ale chybělo jim trochu štěstí k celkové výhře. Měly úžasné zákroky a soupeřům nedaly výhru zadarmo. Z turnaje odcházela děvčata spokojená a už teď se těší na další vybíjenou.

Libuše Voznicová

 

více info

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

11. a 12. února se žáci 7. ročníku Miloš Svoboda, Jindřich Zedníček a žáci 9. ročníku Eliška Veškrnová a Lukáš Dokulil zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, které pořádal Dům dětí a mládeže v Třebíči. V soutěži prokázali své znalosti a dovednosti v poslechu, popisování obrázku a také v řešení situace v anglickém jazyce. Naši žáci se v náročném klání žáků základních škol z celého okresu neztratili, proto jim děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme mnoho nadšení při dalším studiu angličtiny.

Mgr. Ivona Špačková

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Ve čtvrtek 7.2. 2019 se uskutečnilo šesté setkání PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Tentokrát se děti společně s učitelkami naší mateřské školy věnovaly orientaci v čase. Plnily úkoly týkající se ročních období, měsíců a dnů v týdnu. Rodičům, kteří byli lekci přítomni,  byla vysvětlena důležitost chápání časových vztahů, mohli také vidět, jak s touto oblastí dále pracovat. V závěru si děti procvičily spirálu jako další grafomotorický prvek. Celé setkání proběhlo v přátelské a hravé atmosféře.

více info

Biologická olympiáda

Ve čtvrtek 7. února proběhlo v učebně přírodopisu školní kolo biologické olympiády. Téma letošního ročníku byl příjem a výdej látek v organismech. Zabývali jsme se transportem látek na úrovni buňky i v tělech rostlin a živočichů, dýcháním, trávením a vylučováním živočichů.

Školního kola se v kategorii C zúčastnilo 10 žáků. První místo získala Veronika Brátková z 9.A, 2. místo obsadil Matěj Fiala z 8.A a 3. místo Meggi Jablonci z 8.B. Kategorii D zastupovala Tereza Stehlíková ze 7. A, která se tedy umístila na 1. místě.

Všem se zajímavá práce líbila.

PaedDr. Jana Ženíšková

více info

Chemická olympiáda

V úterý 5. února proběhlo v chemické laboratoři školní kolo chemické olympiády. Zúčastnil se pouze Lukáš Dokulil z 9. B. V tomto ročníku ChO jsme se seznámili s různými plyny a jejich vlastnostmi. Protože chemických látek, které jsou při normálních podmínek plynné, je příliš mnoho, zabývali jsme se pouze těmi plyny, které se vyskytují v atmosférách planet Sluneční soustavy. Zaměřili jsme se na jejich fyzikální a chemické vlastnosti, způsoby jejich přípravy a jejich reakce. Práce byla velmi různorodá a zajímavá.

 PaedDr. Jana Ženíšková

více info

Ocenění SCIO

Národní testování

Naše škola dostala Ocenění SCIO

Celý pedagogický sbor je hrdý na to, že máme ve škole tak šikovné žáky, díky nimž škola získala toto ocenění.
Jedná se o celorepublikové srovnávací testování v českém a anglickém jazyce, matematice a obecných studijních předpokladů (OSP). Na naší škole realizujeme toto testování v 5., 6., 7. a 9. ročníku. Výsledky slouží škole pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby.

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02715.0001

více info

Školní kolo recitační soutěže pro 1. stupeň ZŠ

Školní kolo recitační soutěže pro 1. stupeň ZŠ

Než se žáci 1. až 5. ročníku dočkali ve čtvrtek 31. 1. svého zaslouženého pololetního vysvědčeni, zúčastnili se také každoroční recitační soutěže. Mladí recitátoři, kteří již uspěli v soutěžním klání ve své třídě, soupeřili mezi sebou ve třech kategoriích. Poprvé soutěžili letošní prvňáčci, dále pak druháci společně se třeťáky a také žáci čtvrtého a pátého ročníku. Přednesené texty byly plné poezie i humoru. Mezi prvňáčky byla nejúspěšnější báseň Bílá paní od Miloše Kratochvíla, v kategorii 2. a 3. ročníku zvítězila báseň Jiřího Žáčka Malá zmoklá slepice a mezi soutěžícími 4. a 5. ročníku se nejlépe umístil žák 4. ročníku s úryvkem z populární knihy Jeffa Kinneyho.

Mgr. Ivona Špačková

více info

Projekt „Ich“

Ich heiβe Jana und ich wohne in Třebíč. Nejen tyto fráze si němčináři sedmého ročníku procvičili v projektu „Ich“. Žáci si zábavnou formou zopakovali, co již v němčině dokáží říci o své osobě. Umí se představit, sdělit, kde bydlí, odkud pochází nebo jaké jsou jejich kontaktní údaje či oblíbená barva a den. Žáci se tímto projektem zároveň přichystali k dalšímu tématu, který je čeká – rodina. Naším cílem je nyní dokázat představit sebe i členy své rodiny. Krůček po krůčku se ze žáků stávají zdatní němčináři.

 

Mgr. Vendula Pavlíková

více info

Divadelní představení v anglickém jazyce

28. 1. nás navštívili herci z The Bear Educational Theatre. Žáci prvního stupně zhlédli v jejich podání pohádkové představení Jackie and the Giant, ve kterém si i někteří zahráli a všichni zazpívali. Starší žáci zhlédli představení The Alien Grammar Show, ve kterém si měli možnost upevnit své základní poznatky z anglické gramatiky.

Mgr. Ivona Špačková

více info

Recitační soutěž na 2. stupni

Recitační soutěž na 2. stupni

V úterý 22. ledna se v odpoledních hodinách konalo školní kolo recitační soutěže žáků 2. stupně. Třináct žáků z 6. – 8. třídy se snažilo svým sólovým projevem zaujmout porotu. Výběr básní byl velmi pestrý, střídali se autoři čeští i světoví. Nejlépe byly zarecitovány verše J. Préverta žákyní sedmého ročníku. Porota udělila ještě dvě 2. místa a také tři 3. místa. Všem děkujeme za účast.

Mgr. Lenka Zvěřinová

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  |  další >>
strana: 28 / 45   celkem: 450 záznamů