Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Doporučené postupy pro školy a praktického lékaře pro děti a dorost - COVID-19

 

Pro dětský věk je charakteristický zvýšený výskyt respiračních (případně střevních) onemocnění
s teplotami, zejména na podzim, během mírných zim a na jaře. Jde o tak významnou epidemiologickou odlišnost, že pro děti (do cca 15 let) nelze používat doporučené postupy během pandemie onemocnění COVID-19 určené pro dospělé pacienty.

 

Vstupní filtr ve škole a školském zařízení

  1. Rodiče jsou povinni denně před odchodem dítěte do školy ověřit, zda dítě nemá známky akutního onemocnění.
  2. Při vstupu do školy, ev. před začátkem vyučování pedagogický pracovník (či jiná pověřená osoba) může namátkově ověřit, zda dítě nemá projevy onemocnění (např. měření teploty bezkontaktním teploměrem na čele či tváři).
  3. Dítě s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nemá 
    být zařazeno do kolektivu a nesmí se účastnit prezenční výuky – zodpovídají rodiče.
  4. Pokud jsou při vstupním filtru u dítěte zjištěny projevy akutního infekčního onemocnění, 
    pak dítě nevstupuje do budovy školy nebo je zajištěna jeho izolace od ostatních dětí 
    a zaměstnanců školy v samostatné místnosti nebo prostoru k tomu vyhrazeném. Dítě je bezodkladně předáno zákonným zástupcům (pokud zákonný zástupce dítě do školy doprovází, provede se předání ihned).
více info

Koronavirové konzultace - rozpis 14. - 18.9. 2020

Od minulého naše škola nabízí tzv. koronakonzultace, jejichž cílem je zopakování učiva z distanční výuky z M, ČJ a AJ. Pedagogové plánují schůzky s ohledem na časové možnosti a potřeby žáků vždy týden dopředu tak, aby efektivně pomohli žákům v úspěšném startu nového školního roku. Každá konzultace bude trvat 45min, je nepovinná.

Vyučující Třída čas předmět
Komendová 6. roč ČT 13:50 AJ
Komendová 7. roč ST 13:50 AJ
Nešpůrková 5.A ČT 13:00 ČJ + M
Jandová 5.B ČT 13:00 ČJ 
L.Auerová 8.B Čt 7:00 h M
Jakubcová 6.B PO 7:10 ČJ
Jakubcová 8.A UT 7:10 ČJ
Zvěřinová 8.B ČT 7:10 Čj
Zvěřinová 9.B ČT 14:00  Čj 
Vomelová 9. roč PA 13 :50 AJ
Špačková  3.A PÁ 7,10
Moltašová 4.A PÁ 7,10 ČJ + M
Dočekalová 6.A PO 7:10 ČJ
Dočekalová 7.A ST 7:10 ČJ
Dočekalová 7.B ÚT 7:10 ČJ 
Dočekalová 9.A PÁ 7:00 ČJ 
Rybníčková 7. A  ÚT 7:10
Rybníčková 7.B ČT 14:00 
Rybníčková 9.B ÚT 14:00
Válalová 2. A ÚT 12:40 ČJ
Červeňová 4.B ÚT 13:15 ČJ + M
Malach 6.A ÚT 7.00 M
Malach  6.B ČT 7.00 M
Malach 8.B PÁ 7.00 M
Malach 9.A ST 7.00 M
více info

Roušky ve škole

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem ke zhoršující se situaci s COVID-19 a opatření Ministerstva zdravotnictví musí mít žáci od 10. 9. 2020 ve společných prostorách školy (chodby, jídelna, toalety) roušky. 

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci roušku nosit. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.Děkujeme za pochopení.Mgr. Vítězslav Bártl

 

více info

Koronavirové konzultace - rozpis

Od příštího týdne, tj 7. – 11. září, naše škola nabízí tzv. koronakonzultace, jejichž cílem je zopakování učiva z distanční výuky z M, ČJ a AJ. Pedagogové budou plánovat schůzky s ohledem na časové možnosti a potřeby žáků vždy týden dopředu tak, abychom efektivně pomohli žákům v úspěšném startu nového školního roku. Každá konzultace bude trvat 45min, je nepovinná.

třída

Předmět

vyučující

místnost

Den

čas

3.A

M

Špačková

3.A

7:10

4.A

ČJ, M

Moltašová

4.A

čt

12:45

4.B

ČJ

Červeňová

4.B

út

13:10

4.B

M

Červeňová

4.B

st

13:10

5.A

ČJ, M

Nešpůrková

5.A

čt

13:00

6.A

ČJ

Dočekalová

6.A

po

12:45

6.A

M

Malach

6.A

út

7:00

6.B

M

Malach

6.B

čt

7:00

7.A

ČJ

Dočekalová

7.A

st

7:00

7.A

M

Rybníčková

7.A

út

7:10.

7.B

M

Rybníčková

7.B

čt

14:00

7.B

ČJ

Dočekalová

7.B

út

7:00

8.A

M

Auerová

8.A

čt

7:00

8.B

ČJ

Zvěřinová

8.B

čt

7:15

8.B

M

Malach

8.B

7:00

9.A

M

Malach

9.A

st

7:00

9.A

ČJ

Dočekalová

9.A

7:00

9.B

ČJ

Zvěřinová

9.B

čt

14:00

9.B

M

Rybníčková

9.B

út

14:00

9.A/B

AJ

Vomelová

141

13:50

více info

Třídní schůzky SRPŠ 8. září 2020

Třídní schůzky pro třídy 1.A a 6.B proběhnou v kmenových třídách v prostorách školy od 17 hodin, v 5.A a 6.A od 18 hodin.

V ostaních třídách bude třídní schůzka formou webinářů od 16:00 do 19:00.

Odkazy na konzultace formou webinářů: (časový rozpis bude zaslán rodičům emailem).

Ing. Lenka Auerová       https://meetingsemea6.webex.com/meet/auerova                     

Mgr. Vítězslav Bártl    https://meetingsemea2.webex.com/meet/bartl

Mgr. Zuzana Dočekalová     https://meetingsemea6.webex.com/meet/zuzana.d

Mgr. Zuzana Dreslerová     https://meetingsemea6.webex.com/meet/dreslerovazuzana

Mgr. Vojtěch Dvořák     https://meetingsemea6.webex.com/meet/dvorak

Mgr. Denisa Hudková   https://meetingsemea6.webex.com/meet/hudkova

Mgr. Veronika Jakubcová     https://meetingsemea6.webex.com/meet/jakubcova 

Mgr. Olga Jandová     https://meetingsemea6.webex.com/meet/jandova

Mgr. Michaela Komendová     https://meetingsemea4.webex.com/meet/komendova.m

Mgr. Antonín Malach     https://meetingsemea6.webex.com/meet/malach

Mgr. Božena Moltašová     https://meetingsemea6.webex.com/meet/moltasova 

Mgr. Václava Nešpůrková     https://meetingsemea6.webex.com/meet/nespurkova

Mgr. Vladimíra Otisková     https://meetingsemea4.webex.com/meet/otiskova 

Mgr. Vendula Pavlíková     https://meetingsemea4.webex.com/meet/pavlikova

Mgr. Iveta Petráňková     https://meetingsemea4.webex.com/meet/petrankova

Ing. Lenka Rybníčková     https://meetingsemea6.webex.com/meet/rybnickova

Mgr. Ivona Špačková     https://meetingsemea6.webex.com/meet/spackova 

Mgr. Ivana Válalová     https://meetingsemea6.webex.com/meet/valalova

Mgr. Lenka Červeňová     https://meetingsemea6.webex.com/meet/lenka.cervenova

Mgr. Eva Vomelová     https://meetingsemea6.webex.com/meet/vomelova

Mgr. Lenka Zvěřinová     https://meetingsemea6.webex.com/meet/zverinova

PaedDr. Jana Ženíšková     https://meetingsemea6.webex.com/meet/zeniskova


více info

První školní den v 1. A

Začít spolu

První školní den v 1. A

Dnešek byl velkým dnem zejména pro naše nové prvňáčky. Na děti čekala vyzdobená třída - ŘÍŠE LVÍČAT.

Děti měly hned první školní den od paní učitelky připravené úkoly. Společně jsme se seznámili, třídu navštívil i pan ředitel a popřál dětem hodně štěstí a úspěchů ve školním roce. Na otázku, zda některé děti umí číst/psát/počítat/kreslit/zpívat/dělat kotrmelce mnoho dětí odpovědělo kladně, proto se paní učitelka obávala, aby se z prvňáčků hned první školní den nestali druháci. Takové jsou ve třídě šikovné děti.

Mezi úkoly paní učitelka zařadila práci s písmenky, kdy měly děti za úkol sestavit jméno třídního maskota. Tím je velký lev BERTÍK a už se těší, až bude děti při jejich práci ve škole pozorovat. Následovala ranní zpráva, na které si děti vyzkoušely čtení a přiřazovaly jméno paní učitelce, paní asistentce a paní vychovatelce. Dále si děti našly svoji jmenovku a paní učitelka je pasovala na prvňáčky předáním žákovské knížky a diplomu. Ani rodiče jsme nevynechali a i pro ně byl ve třídě připravený úkol - přečíst dětem třídní báseň, kterou se budeme celé září učit.

První školní den jsme si v 1. A moc užili a už se těšíme na další dny strávené v naší Lví říši.

Denisa Hudková a Markéta Maulová

více info

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN SE BLÍŽÍ

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN SE BLÍŽÍ

Milí žáci, moc se na Vás 1. září těšíme!

více info

1. A - třída s programem Začít spolu

1. A - třída s programem Začít spolu

V letošním školním roce 2020/21 otevíráme jednu první třídu, která bude pokračovat v programu Začít spolu. Třídní učitelkou je Mgr. Denisa Hudková, asistent pedagoga Markéta Maulová.

Na budoucí prvňáčky už čeká připravená třída, kde jsou označená centra aktivit a nejen to. Děti bude celý školní rok motivovat hlavní téma třídy s maskotem. Co to bude a kdo bude maskot? To se dozvíme 1. 9. 2020. Maskot také bude po seznámení s dětmi putovat na víkend ke každému žákovi a celá třída se tak v pondělním ranním kruhu dozví, co všechno maskot zažil.

Tak hurá a s úsměvem v úterý 1. 9. poprvé do školy.

více info

Koronavirové konzultace

Během měsíce září a října jsme připravili pro žáky „koronavirové konzultace“ z předmětů M, Čj a AJ. Dané konzultace se zaměří na zopakování látky z distanční výuky. Rádi bychom tak pomohli žákům v hladkém startu školního roku a navázání na nově probíranou látku. Konzultace jsou nepovinné a bezplatné. Aktuální termíny konzultací budou vypsány v aktualitách na webu školy vždy předem.

 

 

více info

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V PRVNÍ TŘÍDĚ

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V PRVNÍ TŘÍDĚ

Rodiče, kteří 1. září doprovázejí  svoje děti k slavnostnímu zahájení školní docházky, mohou společně se žáky do třídy.

Vzhledem k současné situaci a prostorovým možnostem tříd zvažte, prosím,  počet doprovázejících členů rodiny a použití roušky.

Po dobu měsíce září je možné prvňáčky přicházející do školy doprovodit do šaten, kde bude děti čekat paní učitelka nebo paní asistentka. Od 2. září budou žáci i rodiče 1. tříd pro ranní vstup do výuky (7.40 - 8.00) využívat levý vchod do školy, který bude složit jen jim. Při odchodu půjdou již společným hlavním vchodem.

Po dobu měsíce září je možné, aby rodiče doprovázeli svoje děti do ranní družiny a odpoledne si je tam osobně vyzvedávali.

Přejeme příjemný start prvního školního roku!

Více informací zde.

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  |  další >>
strana: 3 / 46   celkem: 453 záznamů