Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Závěrečné hodnocení školního roku 2019/2020

Závěrečné hodnocení vyplývá z vyhlášky 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku zohlední:

 • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
 • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
více info

Výuka na 1.stupni od 25. května 2020

Výuka na 1.stupni od 25. května 2020

V pondělí 25. května se rozběhla výuka ve všech třídách 1. stupně vedená třídními učitelkami, žáci tak mohou být opět v kontaktu se svými spolužáky. Celkem se přihlásilo 100 žáků, kteří plní úkoly z matematiky, češtiny, angličtiny a dalších předmětů dle uvážení třídní učitelky. Po výuce přebírají žáky paní vychovatelky a asistentky, které zajišťují zájmovou činnost a relaxaci žáků. Třídní učitelky se poté mohou věnovat přípravě distanční výuky pro žáky, kteří zůstali doma. Žáci v hojné míře využívají nabídku teplého oběda ve školní jídelně. Provoz všech školních skupin je zajištěn do 15h.

Mgr. Vladimíra Otisková

více info

Principy výuky na 1.st. od 25. května 2020

Milí rodiče,

konkrétní podoba a náplň výuky pro žáky 1. – 5. ročníku bude upřesněna po 18. květnu, kdy budeme znát počet přihlášených dětí do školních skupin a celkovou personální situaci ve škole.

Budeme se snažit v co největší míře uplatnit tyto principy:

 • děti by měly zůstat ve svých kolektivech (třídách) se svou třídní učitelkou
 • dopoledne by měla probíhat výuka hlavně ČJ a M v kombinaci s ostatními předměty dle uvážení třídní učitelky
 • péči o děti během oběda a odpoledne by měly převzít vychovatelky školní družiny a asistentky pedagoga, půjde o zájmovou činnost
 • děti by měly dostávat teplá jídla včetně polévek v naší školní jídelně
 • děti, které nebudou chodit do školy, budou i nadále dostávat materiály v rámci distanční výuky
 • děti přihlášené do školních skupin si tyto úkoly splní během dopoledne ve škole pod vedením své třídní učitelky

 Těšíme se na setkání s vašimi dětmi!

více info

PRIMÁRKA ONLINE

Programy primární prevence fungují i v době karantény

PRIMÁRKA ONLINE

Organizace STŘED z.ú. Třebíč, se kterou naše ZŠ spolupracuje při organizaci programu primární prevence patologických jevů mezi dětmi, nezahálí ani v současných dnech, kdy její pracovníci nemohou realizovat svá setkání s dětmi přímo na školách. Přemýšlet o správném a špatném chování mohou děti i doma s pomocí naučných videí, která pracovnice oddělení primární prevence STŘED z.ú. pro děti připravují.

Odkazy na videa a další informace najdete zde: https://stred.info/cs/?category=deti-a-mladez&page=programy-primarni-prevence2

https://www.youtube.com/channel/UCvCnefKGz_QnRYYL5xRQV9g/videos

Mgr. Ivona Špačková

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY online - 10. setkání 14. května 2020

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY online - 10. setkání 14. května 2020

Ve čtvrtek 14. května odpoledne se konalo desáté setkání naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Proběhlo již podruhé netradičně  online. Po kliknutí na odkaz https://meetingsemea4.webex.com/meet/otiskova se mohli přihlášení rodiče s dětmi nejen vzájemně vidět, ale také se dozvědět jak konkrétně procvičovat sluchovou anylýzu, syntézu a paměť a jak docvičit horní a dolní kličku jako důležité grafomotorické prvky. Paní učitelka Válalová podrobně vysvětlila práci s pracovním listem, který si pro děti připravila. Netradiční setkání mělo i přes ztížené podmínky velmi pozitivní atmosféru.

Byli jsme velmi potěšeni hojnou účastí dětí a rodičů.

Mgr. Vladimíra Otisková

 

více info

Další online PŘÍPRAVKA ve čtvrtek 14. května od 17h

Další online PŘÍPRAVKA ve čtvrtek 14. května od 17h

Ve čtvrtek 14. května od 17 hodin proběhne druhé online setkání naší  PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Zvolili jsme tuto netradiční formu již podruhé z důvodu mimořádných opatření vlády. Po kliknutí na odkaz v danou dobu  https://meetingsemea4.webex.com/meet/otiskova se rodiče od paní učitelky dozví, jakým způsobem mohou procvičovat s dětmi sluchové vnímání a z grafomotorické oblasti horní a dolní kličku, obdrží také pracovní list. Těšíme se na vás.

více info

Online PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY - 9. setkání 23. dubna 2020

Online PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY - 9. setkání 23. dubna 2020

Ve čtvrtek 23. dubna se konalo deváté setkání naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Proběhlo netradičně z důvodu mimořádných opatření vlády, a to online. Po kliknutí na odkaz https://meetingsemea4.webex.com/meet/otiskova se mohli přihlášení rodiče s dětmi nejen vzájemně vidět, ale také se dozvědět jak konkrétně procvičovat prostorovou orientaci a horní a dolní oblouk coby základní grafomotorické prvky. Paní učitelka Hudková podrobně vysvětlila práci s pracovním listem, který si pro děti připravila. Netradiční setkání mělo velmi pozitivní atmosféru.

Už se pomalu těšíme na další webinář, který proběhne ve čtvrtek 14.května v 17 hodin. Rodiče s dětmi se ho mohou zúčastnit po kliknutí na výše uvedený odkaz. Těšíme se na vás.

Mgr. Vladimíra Otisková

více info

Ochranné štíty od našeho žáka Aleše Urbánka

Ochranné štíty od našeho žáka Aleše Urbánka

Bývalý žák Aleš Urbánek daroval naší škole ochranné štíty proti COVID 19, které sám vyrobil  za podpory firmy Geo-stav Valeč s.r.o. Budou k dispozici všem zaměstnancům, kteří je budou chtít využít. Moc děkujeme a přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Vladimíra Otisková

více info

ZMĚNA VÝUKY

Vážení rodiče,

vzhledem k nadále trvajícímu uzavření škol, jsme se rozhodli o rozšíření webinářů o další předměty a zvýšení četností webinářů klíčových předmětů. Snažíme se tak zajistit maximální připravenost žáků na znovuotevření škol a jejich co možná nepřirozenější navázání v běžném studiu.

 

Od pondělí 4. 5. budou probíhat následující webináře:

 1. stupeň: 2x týdně webinář s třídní učitelkou +  3., 4., a 5. ročník 1x týdně hodina AJ
 2. stupeň: 2x týdně ČJ, M, AJ + 1x týdně D, Z, P, Ch, F, RJ, NJ

Termíny webinářů naleznete v záložce „webináře“.

 

Rádi bychom našim žákům i rodičům poděkovali za spolupráci a věříme, že společně i nadále zvládneme současnou situaci, která je pro nás všechny velmi nevyzpytatelná. Prozatím školy zůstávají uzavřené a o jakýchkoliv změnách vás budeme zavčas informovat.

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  |  další >>
strana: 3 / 44   celkem: 435 záznamů