Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Adventní Bratislava

Letos naše škola poprvé vyrazila 14. 12. 2018 za vánoční atmosférou na adventní trhy do krásného historického centra Bratislavy. Začali jsme na nádvoří bratislavského hradu a pokračovali do centra hlavního města, které je pro předvánoční procházky jako stvořené a je jednou velkou pěší zónou. Křivolaké uličky nás zavedly ke Staré radnici, malebné Michalské bráně i k největší a nejznámější sakrální památce v Bratislavě – dómu sv. Martina.

První zastavení bylo na Hlavním náměstí, kde jsme ochutnali tradiční pokrmy a nakoupili dárky. Pokračovali jsme na Hviezdoslavově náměstí, kde stojí nejvíce stánků. Nasáli jsme atmosféru Vánoc a zahřátí nealkoholickým punčem jsme usedli do autobusu, který nás zodpovědně zavezl domů.

Ing. Lenka Rybníčková

více info

Projekt 5. A a 5. B – Sportujeme rádi

Dne 18. 12. 2018 se žáci 5. tříd zúčastnili projektového vyučování na téma Sportujeme rádi. Při plnění různých netradičních disciplín si užili dopoledne plné sportu i zábavy a zároveň měli možnost ověřit si nejen svoji fyzickou zdatnost, ale i schopnost hrát v týmu ve smyslu fair play. Všichni si za své sportovní výkony odnesli malou odměnu.

Mgr. Dana Konečná a Mgr. Václava Nešpůrková

více info

„Cesta do historie“ s panem Jiřím Vrbou

5. ročníky navštívil v pátek 14. 12. 2018 velký muž s velkými znalostmi. Přivezl s sebou velké vaky naplněné „středověkými poklady.“ Zajímavostí o vzniku a vývoji Třebíče bylo tolik! Naše cesta historií se postupně prodloužila z původních 60 minut na 150! Dobové oblečení jsme si zprvu jen posvátně prohlíželi, potom i oblékali, zbraně jsme potěžkávali a obdivovali zdobné detaily. Repliky, vyrobené tak, jak je dělali naši předkové, voněly dřevem, kůží a přírodním barvivem. Povídání bylo odměněno dlouhým hlasitým potleskem. Panu Vrbovi patří velké poděkování. Děkujeme.

Mgr. Václava Nešpůrková

více info

Exkurze do Terezína

V listopadu se 9. ročníky vydaly poznat historii Terezína. Žáci absolvovali prohlídku města, muzea, věznice, hřbitova i krematoria, zúčastnili se tematického workshopu. Nejvíce je upoutala beseda s pamětnicí, která vyprávěla o jejím životě v Terezíně. Žáci se doptávali na zajímavé otázky, a celá beseda tak byla velmi obohacující. V paměti žáků rozhodně zůstane i noční prohlídka v podzemí, kde si závěrem někteří odvážlivci vyzkoušeli na „vlastní pěst“ záludné uličky podzemí. Celá návštěva Terezínského památníku byla pro žáky přínosem k prohloubení jejich vědomostí o naší historii.

Mgr. Vendula Pavlíková

 

více info

ZŠ a MŠ Na Kopcích pomohla již potřinácté

ZŠ a MŠ Na Kopcích pomohla již potřinácté

Už potřinácté se Základní škola a Mateřská škola Na Kopcích na konci listopadu ponořila do charitativní akce, jejíž výtěžek byl určen Nadačnímu fondu Modrý hroch.

Měsíc jsme sbírali starý papír, na školních jarmarcích ve škole a v pobočce Modřínová Městské knihovny Třebíč jsme prodávali výrobky žáků a zaměstnanců školy, Státní zdravotní ústav v Jihlavě uspořádal pro žáky 8. ročníku interaktivní besedu „Hrou proti AIDS“, žáci 6. – 9. ročníku si popovídali s Pavlem Janegou, který je po vážné nehodě ochrnutý na jednu nohu. V rámci vyučování žáci tvořili zajímavé prezentace, sledovali naučné dokumenty, debatovali na téma zdravý životní styl, nemoci a úrazy, třída 4. A společně s paní učitelkou uspořádala Bazárek pro hrošíka. Nově proběhla také Olympiáda pro radost, které se zúčastnili žáci ohroženi neúspěchem. Ani široká veřejnost však nezůstala bez povšimnutí, zájemci si totiž mohli přijít zacvičit s naší paní učitelkou Mgr. Evou Vomelovou, mohli si také přesvědčit, že ve školní družině vznikají zajímavá a kreativní vystoupení, na kterém zazněl i příběh chlapce, kterému je letošní sbírka věnována. V závěru týdne jsme se setkali i s paní ředitelkou NF Modrý hroch Mgr. Monikou Chasákovou, která přijela společně s hrošíkem ocenit nejlepší tvůrce medailí, které žáci pro nadační fond vytvářeli, aby je následně mohl použít na svých charitativních akcích.

Částka 33197,- Kč, kterou se v průběhu týdne podařilo vybrat, bude věnována sedmnáctiměsíčnímu chlapci, který utrpěl krvácení do mozku na podkladě vrozené cévní vady a nyní prodělává intenzivní rehabilitaci, která vede k významnému zlepšování stavu. Část rehabilitace včetně hippotherapie si rodiče platí. Po vyčíslení výdajů na rehabilitaci bude další část peněz, pokud zbydou, věnována dalším potřebným, které NF Modrý hroch zvolí.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat Městské knihovně Třebíč za zapůjčení prostor pro náš jarmark, Pavlu Janegovi za poutavou besedu, všem zaměstnancům a žákům školy, kteří se podíleli na organizaci týdne, stejně jako těm, kteří finančně přispěli.

Tento projekt byl spolufinancován grantovým systémem Zdravého města Třebíče.

více info

Mikuláš ve škole

Mikuláš ve škole

Ve středu 5. 12. naši školu navštívil Mikuláš a jeho pomocníci z pekla i z nebe. Nejprve se tato skupinka složená z žáků Školního parlamentu vydala do 1. třídy, kde pro prvňáčky připravila zapeklité úkoly, a poté jejich cesta směřovala do školky. Děti dostaly sladkou odměnu, ale vyslechly si i záznamy z Knihy hříchů. Ostatní třídy navštívili "praví" čerti a andělé s Mikulášem. V některých třídách jim uhlí nestačilo, ale naštěstí byly všechny hříchy příslibem dobrého chování vymazány a nikdo tak nebyl odnesen do pekla.

 Mgr. Denisa Hudková

více info

Turnaj v baseballu

Dne 30. 11. 2018 se konal tradiční Mikulášský turnaj v baseballu, který pořádal klub Nuclears Třebíč.

Naši chlapci se umístili na krásném 1. místě, bojovali o každý míček a nedali soupeřům žádnou šanci.

Z turnaje odcházeli se skvělou náladou a už teď se těší na další turnaj.

Libuše Voznicová

 

více info

Finálový turnaj v kuželkách

Ve čtvrtek 6. prosince proběhl finálový turnaj v kuželkách žáků čtvrtých tříd třebíčských základních škol. Do tohoto finále se probojovalo 6 žáků ze 4. A a 6 žáků ze 4. B. Každý finalista měl k dispozici 30 hodů. Nejvíce z naší školy naházel Matyáš Tomek (117 bodů), který postoupil i do superfinále, kde obsadil krásné 2. místo. Poděkování patří všem organizátorům, finalistům i žákům 4. A, kteří přišli povzbuzovat.

Mgr. Ivana Válalová

více info

Mikulášský turnaj ve stolním tenise

Odpoledne před svátkem svatého Mikuláše se sešli příznivci (žáci, rodiče a sourozenci) stolního tenisu ze 4. A k „MIKULÁŠSKÉMU TURNAJI“. Po úvodní rozehrávce se organizace chopil velmi dobrý a zkušený hráč pan Vomela. Připomenul žákům základní pravidla a pak předvedl a učil žáky, jak zacházet s pálkou. Toto setkání se již neslo v předvánoční atmosféře. Na závěr všem hráčům donesl Mikuláš sladkou odměnu za účast.

Mgr. Ivana Válalová

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Ve čtvrtek 29.listopadu se uskutečnilo třetí setkání cyklu PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY.Celý program pro děti byl motivován adventním obdobím, děti si zazpívaly a zarecitovaly písničky a básničky s vánoční a milulášskou tematikou. Procvičily prostorovou orinetaci (nahoře, dole, vpravo, vlevo, vpravo dole, vlevo nahoře) a naučily se další grafomotorický prvek - šikmé čáry. Rodičům byla tentorkát nabídnut workshop se speciálním pedagogem Mgr. Hanou Otevřelovou. Ta si připravila prakticky zaměřený program týkající se školní zralosti.

Mgr. Vladimíra Otisková

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  |  další >>
strana: 30 / 45   celkem: 450 záznamů