Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Projekt 5. A a 5. B – „100 let naší republiky“

Dne 26. 10. 2018 proběhlo v 5. ročnících projektové vyučování na téma „100 let naší republiky“. Děti si v jednotlivých třídách připravily a výtvarně zpracovaly informace o naší republice a lidech, kteří měli vliv na utváření našeho státu či naši republiku proslavili ve světe. Následně si svoje práce vzájemně odprezentovaly. Dozvěděli jsme se nové informace o historii a významných osobnostech našeho státu.

Mgr. Dana Konečná, Mgr. Václava Nešpůrková

více info

Prevence Bezpečně doma i venku

Ve středu 24.10.2018 se žáci 2. A a 2. B setkali v prostorách školy s městskou policií. Dozvěděli se, jaké nebezpečí na ně může číhat doma i venku. Vyzkoušeli si, jak reagovat v nebezpečných situacích, např. při setkání se psem, při nálezu injekční stříkačky… Připomněli si i důležitá telefonní čísla, která nám mohou v krizových situacích pomoci. Akce děti zaujala, dozvěděli se mnoho informací.

Mgr. Božena Moltašová, Mgr. Marcela Velebová Smetanová

více info

Zayferus – krása orlů

V letošním školním roce k nám opět zavítala společnost Zayferus, která chrání dravé ptáky. Tým lidí, kteří jsou ochotni ve dne v noci udělat maximum pro ochranu dravých ptáků, nám předvedli svoji činnost dne 22. 10. Představili nám nejen samotné dravce, ale také ukázali, jak tito dravci loví, jak se krmí, jak s nimi zacházet a mnoho dalšího.

Mgr. Kateřina Poulová

více info

Exkurze do Telče

V pátek 19. října vyrazily 7. ročníky prozkoumávat krásy renesančního města Telč. Prohlídku jsme zahájili na náměstí, kde jsme si ukázali typické renesanční prvky. Dále naše kroky vedly do komnat telčského zámku a jeho zahrad. Na závěr jsme se prošli okolo malebných rybníků a prohlédli si i okolí zdejšího náměstí. I přes velmi chladné počasí nikomu z žáků nezamrzl úsměv na tváři!

 

Mgr. Vendula Pavlíková

více info

Didacta 2018

Dne 18. 10. 2018 žáci devátého ročníku navštívili 23. veletrh vzdělávání – DIDACTU na SPŠT Třebíč. Zjistili, jaká škola nebo profese by jim mohla vyhovovat a mohli si ujasnit, čemu by se chtěli v příštích letech věnovat. ŠTASTNOU VOLBU!

Mgr. Zuzana Dočekalová a Ing. Lenka Rybníčková

více info

Baseball ve škole

Ve čtvrtek 18.října se na naší škole uskutečnila prezentace  baseballu zorganizovaná  SPORTOVNÍM KLUBEM TŘEBÍČ NUCLEARS. Zástupci tohoto klubu představili žákům 1.-4. ročníku svůj sport včetně úspěchů třebíčských baseballistů. Pro děti byl připraven zajímavý program, kterého se mohly aktivně zúčastnit a vyzkoušet si základní pohybové prvky potřebné pro hru. Věříme, že některé děti hra natolik zaujala, že budou chtít tento klub kontaktovat a začít aktivně trénovat.                                                                                                                         

Mgr. Vladimíra Otisková

více info

Preventivní program 1.A - „Bezpečně do školy“

Dne 17.10. se za prvňáčky přišla podívat pracovnice oddělení Městské policie Třebíč, aby s nimi probrala možná rizika při jejich cestě do školy a ze školy domů a nebo při hrách venku. Děti si připomněly základní pravidla pro přecházení silnice vybavené světelnou signalizací, jak se mají zachovat, kdyby potkaly problémového psa nebo člověka. Zkouška uniforem a vybavení strážníků byla zábavným zpestřením přednášky.

Mgr. Ivona Špačková

více info

Tradiční podzimní Drakiáda

V sobotu 13. října 2018 pořádala Školní družina při ZŠ Na Kopcích ve spolupráci s DDM Třebíč DRAKIÁDU. Letošní počasí nám opravdu přálo. Bylo slunečno, foukal vítr, přímo ideální počasí. Nebe bylo plné nádherných draků (jeden drak se dokonce vznášel ve výšce 160 metrů)! I ve škole bylo rušno, probíhaly zde další doprovodné akce - v atriu ohnivá show, malování na obličej, výroba draků a děti se mohly vyřádit na skákacím hradu. Během celého odpoledne si všichni zúčastnění mohli zakoupit občerstvení v naší školní jídelně. Dračí odpoledne se vydařilo. Velký dík patří všem, kteří tuto akci připravili.

Z. Zimolová

více info

Návštěva Informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Třebíči

Dne 12. 10. 2018 navštívili žáci 9. B Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) při Úřadu práce v Třebíči. Pracovnice IPS Ing. Ilona Vybíralová se ve svém programu zaměřila zejména na profesní orientaci a volbu povolání, seznámila deváťáky s potřebnými informacemi o možnostech a podmínkách studia v regionu i s podrobnými popisy jednotlivých profesí. V neposlední řadě seznámila deváťáky s termíny jednotné přijímací zkoušky (písemného testu ze vzdělávacích oborů Český jazyk a Matematika).

Mgr. Zuzana Dočekalová

více info

Testování Scio – 6. ročníky

Testování znalostí, dovedností, klíčových kompetencí a obecných studijních předpokladů umožňuje testování Scio, které naše škola pro vybrané ročníky využívá. Jedná se o dlouhodobé sledování výsledků vzdělávání.

Prostřednictvím tohoto testování je možné porovnávat výsledky žáků naší školy i s ostatními školami v republice.

Testování probíhá on-line. Předběžné výsledky jsou umístěny v aplikaci ScioDatu. Výstupem je Závěrečná zpráva pro každého žáka /součástí zprávy jsou kompletní výsledky s grafy a tabulkami/.

Testování 6. ročníků probíhalo 2. a 8. října 2018. Jednalo se o testy z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. Každý test trval 45 min.

 Mgr. Zuzana Dreslerová

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02715.0001

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  |  další >>
strana: 32 / 44   celkem: 436 záznamů