Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Rozdávání vysvědčení 26.6. 2020

Dne 26.6. bude vydáváno vysvědčení od 8:00 do 8:45. Škola bude pro žáky otevřena od 7:40. Po vstupu do školy se každý žák samostatně odebere do třídy, kde na něj bude čekat třídní učitelka. Žáci, kteří nenavštěvovali dobrovolné konzultace nebo školní skupiny, musí předat třídní učitelce Čestné prohlášení o bezinfekčnosti. V 8:45 žáci odchází domů a již se nekonají žádné školní aktivity. 

Tento den nebude vydáván oběd.

Vysvědčení pro 9. ročníky bude probíhat ve Studiu Kopce a to tak, že 9.A bude mít předávání v 8:00 a 9.B v 9:00. U 9. ročníků bude přítomen třídní učitel, ředitel a zástupce.

více info

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků ve škole

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků ve škole

Ve čtvrtek 11. 6. 2020 proběhla schůzka rodičů budoucích prvňáčků s paní učitelkou Denisou Hudkovou. Paní učitelka rodičům nastínila program Začít spolu a informovala je o tom, co všechno pro jejich děti připravuje. Rodiče i děti se tak mohou těšit na projektové vyučování, exkurze, výlety, spaní ve škole, výuku metodou CLIL apod. Všem rodičům již byly informace také zaslány na jejich mailové adresy.

Setkání se účastnil i pan ředitel, paní zástupkyně a nechyběla ani paní vychovatelka budoucích prvňáčků a vedoucí školní jídelny. 

Veškeré informace budou ještě jednou a podrobněji rodičům i dětem předány v září první školní den a na společné třídní schůzce.

Užitečné odkazy:

https://www.zskopce.cz/budouci-prvni-trida-2020-2021/

https://www.zskopce.cz/budouci-prvni-trida-2020-2021/on-line-setkani-s-rodici-budoucich-prvnacku/

 

více info

Setkání rodičů budoucích prvňáčků ve škole

Ve čtvrtek 11. června 2020 v 17h se uskuteční schůzka rodičů budoucích prvňáčků přímo ve škole. Rodiče se dozví podrobné informace ohledně nástupu jejich dětí do první třídy od:

 • třídní učitelky
 • vychovatelky školní družiny
 • vedoucí vychovatelky školní družiny
 • vedoucí školní jídelny
 • vedení školy

 Z důvodu stále platných hygienických opatření ve školách bude schůzka v jídelně školy, do které lze vejít přímo zvenku.

Použijte tedy, prosím, zadní vchod od silnice a hřiště, cesta bude označena. (Pokud stojíte čelem k hlavnímu vchodu školy, je třeba ji zleva obejít.)

V případě, že se nebudete moci setkání zúčastnit, napište na email otiskova@zskopce.cz. Důležité informace vám budou poté zaslány na vámi uvedený email, najdete je také na našem webu                                

 

Mgr. Vladimíra Otisková

 

 

více info

Prázdninový provoz MŠ 2020

Vážení rodiče, kapacita naší MŠ na období letních prázdnin je již vyčerpána a další děti není možné přijímat.

 

 

Děkujeme za pochopení.více info

Přítomnost žáků 2. stupně ve škole

Vážení rodiče a žáci,

od 15. června je možná přítomnost žáků 2. stupně v naší škole. Účast žáků ve škole je zcela dobrovolná. Distanční výuka bude probíhat do konce školního roku. Od 15. června však nebudou probíhat online webináře.

Z organizačních a hygienických důvodů bude přítomnost žáků organizována v období od 15. do 26. června následovně:

Po 15. a 22. června – 6. ročníky

Út 16. a 23. června – 7. ročníky

St 17. a 24. června  – 8. ročníky

Čt 18. a 25. června  – 9. ročníky

Pá 26. června vysvědčení

Začátek bude vždy 8:30, konec 10:15.

Žák bude do školy vpuštěn pouze na základě vyplněné a podepsané přihlášky s čestným prohlášením o bezinfekčnosti, na které musí být datum vstupu žáka do školy.

Prosíme, aby žáci donesli veškeré učebnice, které budou v rámci třídnických hodin vybrány. Nabízíme žákům i možnost konzultací z jakéhokoliv předmětu. Pokud některý z žáků bude vyžadovat konzultaci, emailem kontaktuje učitele, který bude v den pro vybraný ročník přítomen ve škole.

více info

Závěrečné hodnocení školního roku 2019/2020

Závěrečné hodnocení vyplývá z vyhlášky 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku zohlední:

 • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
 • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
více info

Výuka na 1.stupni od 25. května 2020

Výuka na 1.stupni od 25. května 2020

V pondělí 25. května se rozběhla výuka ve všech třídách 1. stupně vedená třídními učitelkami, žáci tak mohou být opět v kontaktu se svými spolužáky. Celkem se přihlásilo 100 žáků, kteří plní úkoly z matematiky, češtiny, angličtiny a dalších předmětů dle uvážení třídní učitelky. Po výuce přebírají žáky paní vychovatelky a asistentky, které zajišťují zájmovou činnost a relaxaci žáků. Třídní učitelky se poté mohou věnovat přípravě distanční výuky pro žáky, kteří zůstali doma. Žáci v hojné míře využívají nabídku teplého oběda ve školní jídelně. Provoz všech školních skupin je zajištěn do 15h.

Mgr. Vladimíra Otisková

více info

Principy výuky na 1.st. od 25. května 2020

Milí rodiče,

konkrétní podoba a náplň výuky pro žáky 1. – 5. ročníku bude upřesněna po 18. květnu, kdy budeme znát počet přihlášených dětí do školních skupin a celkovou personální situaci ve škole.

Budeme se snažit v co největší míře uplatnit tyto principy:

 • děti by měly zůstat ve svých kolektivech (třídách) se svou třídní učitelkou
 • dopoledne by měla probíhat výuka hlavně ČJ a M v kombinaci s ostatními předměty dle uvážení třídní učitelky
 • péči o děti během oběda a odpoledne by měly převzít vychovatelky školní družiny a asistentky pedagoga, půjde o zájmovou činnost
 • děti by měly dostávat teplá jídla včetně polévek v naší školní jídelně
 • děti, které nebudou chodit do školy, budou i nadále dostávat materiály v rámci distanční výuky
 • děti přihlášené do školních skupin si tyto úkoly splní během dopoledne ve škole pod vedením své třídní učitelky

 Těšíme se na setkání s vašimi dětmi!

více info

PRIMÁRKA ONLINE

Programy primární prevence fungují i v době karantény

PRIMÁRKA ONLINE

Organizace STŘED z.ú. Třebíč, se kterou naše ZŠ spolupracuje při organizaci programu primární prevence patologických jevů mezi dětmi, nezahálí ani v současných dnech, kdy její pracovníci nemohou realizovat svá setkání s dětmi přímo na školách. Přemýšlet o správném a špatném chování mohou děti i doma s pomocí naučných videí, která pracovnice oddělení primární prevence STŘED z.ú. pro děti připravují.

Odkazy na videa a další informace najdete zde: https://stred.info/cs/?category=deti-a-mladez&page=programy-primarni-prevence2

https://www.youtube.com/channel/UCvCnefKGz_QnRYYL5xRQV9g/videos

Mgr. Ivona Špačková

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY online - 10. setkání 14. května 2020

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY online - 10. setkání 14. května 2020

Ve čtvrtek 14. května odpoledne se konalo desáté setkání naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Proběhlo již podruhé netradičně  online. Po kliknutí na odkaz https://meetingsemea4.webex.com/meet/otiskova se mohli přihlášení rodiče s dětmi nejen vzájemně vidět, ale také se dozvědět jak konkrétně procvičovat sluchovou anylýzu, syntézu a paměť a jak docvičit horní a dolní kličku jako důležité grafomotorické prvky. Paní učitelka Válalová podrobně vysvětlila práci s pracovním listem, který si pro děti připravila. Netradiční setkání mělo i přes ztížené podmínky velmi pozitivní atmosféru.

Byli jsme velmi potěšeni hojnou účastí dětí a rodičů.

Mgr. Vladimíra Otisková

 

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  |  další >>
strana: 4 / 45   celkem: 450 záznamů