Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

ZMĚNA VÝUKY

Vážení rodiče,

vzhledem k nadále trvajícímu uzavření škol, jsme se rozhodli o rozšíření webinářů o další předměty a zvýšení četností webinářů klíčových předmětů. Snažíme se tak zajistit maximální připravenost žáků na znovuotevření škol a jejich co možná nepřirozenější navázání v běžném studiu.

 

Od pondělí 4. 5. budou probíhat následující webináře:

  1. stupeň: 2x týdně webinář s třídní učitelkou +  3., 4., a 5. ročník 1x týdně hodina AJ
  2. stupeň: 2x týdně ČJ, M, AJ + 1x týdně D, Z, P, Ch, F, RJ, NJ

Termíny webinářů naleznete v záložce „webináře“.

 

Rádi bychom našim žákům i rodičům poděkovali za spolupráci a věříme, že společně i nadále zvládneme současnou situaci, která je pro nás všechny velmi nevyzpytatelná. Prozatím školy zůstávají uzavřené a o jakýchkoliv změnách vás budeme zavčas informovat.

více info

Přípravka pro předškoláky online

Přípravka pro předškoláky online

Z důvodu mimořádných opatření vlády ČR byla poslední čtyři setkání PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY v původní podobě zrušena, nahradili jsme je dvěma webináři, kde paní učitelky vysvětlí rodičům práci pro děti v dané oblasti a doplní pracovním listem (níže ke stažení).

- čtvrtek 23. dubna 2020 v 17h (pí.uč. Hudková, program: prostorová orientace, horní a dolní oblouk)

- čtvrtek 14. května 2020 v 17h (pí.uč. Válalová, program: sluchová analýza, syntéza a diferenciace, horní a dolní smyčka)

Pro účast na webináři použijte tento odkaz v daný termín:

https://meetingsemea4.webex.com/meet/otiskova 

Těšíme se na vaši účast!

více info

Budoucí první třída 2020/2021

Budoucí první třída 2020/2021

V příštím školním roce otevíráme jednu první třídu s programem Začít spolu.

Z důvodu mimořádných opatření vlády jsme naplánovali dvě online setkání s rodiči budoucích prvňáčků:

- čtvrtek 28. května 2020 v 17h (setkání rodičů s vedením školy, školní družiny, školní jídelny, informace o budoucí první třídě, třídní učitelce, nabídce školní družiny, jídelny apod.)

- čtvrtek 11. června 2020 v 17 h (setkání rodičů s třídní učitelkou a vychovatelkou školní družiny, konkrétní informace)

Pro účast na online setkání použijte tento odkaz v daný termín:

https://meetingsemea4.webex.com/meet/otiskova 

Těšíme se na setkání s vámi.

více info

Výsledky zápisu do školního roku 2020/2021

Registrační číslo Výsledek zápisu
   
0LDJ5 Zapsán do 1. ročníku
2GTRL Zapsán do 1. ročníku
3WZ12 Zapsán do 1. ročníku
618CF Zapsán do 1. ročníku
6L7B2  
6YTF6 Zapsán do 1. ročníku
730VG Zapsán do 1. ročníku
73XP1 Zapsán do 1. ročníku
7IFCM Zapsán do 1. ročníku
7MYSM Zapsán do 1. ročníku
9TI16 Zapsán do 1. ročníku
E1A30 Zapsán do 1. ročníku
ENW4I Zapsán do 1. ročníku
FC3QA Zapsán do 1. ročníku
FC3QL Zapsán do 1. ročníku
FGSKX  
GU1O6 Zapsán do 1. ročníku
HBPYN Zapsán do 1. ročníku
HGTLJ  
I985G Zapsán do 1. ročníku
I9I4N  
IN08H Zapsán do 1. ročníku
KNLTD Zapsán do 1. ročníku
LFZ9U  
PHHQN Zapsán do 1. ročníku
PQNGJ Zapsán do 1. ročníku
Q1TZR Zapsán do 1. ročníku
VZ3G8  
ZBL28 Zapsán do 1. ročníku
ZNLS4 Zapsán do 1. ročníku
více info

Začínáme s webináři a měníme výuku

Vážení rodiče,

na základě vašich podmětů jsme se rozhodli, že k domácí výuce zařadíme i online webináře. Ty se budou vztahovat především ke klíčovým předmětům M, ČJ, AJ, které jsou pro nás prioritou. Webináře navíc doplní výuku F a CH, které se často bez doplňujícího komentáře neobejdou. Webináře budou probíhat pomocí programu webex, který si žák může pustit na PC, tabletu i mobilním telefonu. Stačí kliknout na webexový odkaz a žák se připojí do vyučovací místnosti. Není potřebná instalace. Seznam webinářů a webexové odkazy na jednotlivé vyučující naleznete na webových stránkách školy v sekci dokumenty. Na 1. stupni budou v každé třídě probíhat webináře 2x týdně.

Zároveň jsme zredukovali domácí výuku tak, aby byla zaměřena především na klíčové předměty. Obsah ostatních předmětů je zredukován na možné minimum tak, aby žáky nepřetěžoval. Nabízíme však i alternativu pro žáky, kteří zvládají větší objem učiva. Materiály na jednotlivé týdny budou nově zveřejňovány vždy v pátek do 10:00.

Online webináře začínají od úterý 31. března. Prosíme o shovívavost se zaváděním webinářů, je možné, že se nám  ze začátku objeví nějaké nesrovnalosti. Budeme se vše snažit zvládnout ke spokojenosti nás všech.

Děkujeme všem rodičům, žákům i učitelům za spolupráci v této těžké době. Pro nikoho z nás to není jednoduché a jsme si toho vědomi. Každý den nám přináší nové překážky, které se snažíme překonávat.

více na našem webu v sekci Dokumenty - webináře

více info

Od 16. března do odvolání bude ZŠ uzavřena

Vážení rodiče,

 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020, kterým se s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních  podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Vám oznamují, že ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ DRUŽINA a ŠKOLNÍ JÍDELNA bude po jarních prázdninách od 16. března do odvolání pro žáky uzavřena.


 

  • Žádost o ošetřovné dítěte do 13 let bude zasílána elektronicky. Zájemce o tento formulář žádáme, aby zaslali e-mail na blahova@zskopce.cz, ve kterém uvedou jméno a rodné číslo dítěte a třídu. Na tento e-mail Vám bude následně odeslán předvyplněný formulář, se kterým se již obrátíte na Vašeho zaměstnavatele.
  • Pokud nemáte možnsot pracovat s žádostí v elektronické tak nás prosím kontaktujte na tel. 604250645. 

 

  • Všichni strávníci jsou od 16. 3. 2020 automaticky odhlášeni ze stravování. Školní jídelna bude mimo provoz.


  •  Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při uzavření školy naleznete v souborech ke stažení.

 

  • Učivo jednotlivých předmětů v období uzavření školy najdete na stránkách školy v sekci Dokumenty. Učivo bude dle potřeby každý týden aktualizováno.

 

  • Ruší se všechny pronájmy tělocvičny po dobu uzavření škol.

 

Na základě rozhodnutí zřizovatele zůstávají všechny MŠ v Třebíči nadále v provozu.

Doporučujeme rodičům dětí zvážit přítomnost dítěte ve škole v případě, že mají možnost ponechat dítě doma (např. z důvodu, že má staršího sourozence v základní škole nebo je rodič na mateřské či rodičovské dovolené).

 

 

Děkujeme za pochopení.

 

Mgr. Vítězslav Bártl

Ředitel školy

více info

Péče o děti rodičů vybraných profesí

Informace k usnesení vlády

o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Vláda nařídila usnesením ze dne 15. 3. 2020 č. 219 v souladu s krizovým zákonem hejtmanům a primátorovi hl. m. Prahy, aby s účinností od 17. března 2020 6:00 hod. v místech potřeby určili školu nebo školské zařízení veřejných zřizovatelů k vykonávání péče o děti ve skupinkách nejvýše 15 dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci

-          bezpečnostních sborů,

-          obecní policie,

-          poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví,

-          příslušníci ozbrojených sil,

-          a dále zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

Mezi zaměstnance, o jejichž děti se mají určená zařízení postarat patří i zaměstnanci lékáren (je poskytovatelem zdravotních služeb) a vězeňské služby (jedná se o bezpečnostní sbor).

Usnesení se naopak nevztahuje na pracovníky zařízení sociálních služeb. Od osmi krajů MŠMT eviduje, že by bylo potřeba rozšířit péči i na tato zařízení (MŠMT bere na vědomí a bude řešit)

Usnesení se dále nevztahuje ani na dobrovolné hasiče, zaměstnance obchodů s potravinami, výrobců a distributorů energií.

Současně zřizovatel rozhodl o tom, že mateřské školy v Třebíči zůstávají i nadále v provozu. Pokud tedy Vaše dítě navštěvuje některou MŠ v Třebíči, není nutné jej přehlašovat na ZŠ a MŠ Na Kopcích a může zůstat ve své MŠ. 

 

 

více info

Přednáška o PRVNÍ POMOCI

pro žáky 4. a 5. třídy

Přednáška o PRVNÍ POMOCI

Poslední den před prázdninami proběhlo ve Studiu Kopce setkání s naší školní zdravotnicí Šárkou Dvořákovou.

Ta měla pro děti ze 4. a 5. třídy připravenou prezentaci plnou nejrůznějších informací o tom, jak poskytnout první pomoc, jak se zachovat při zlomenině či úrazu hlavy, na které informace nezapomenout během volání na číslo 155 a co je to KPR. Přednáška byla doplněna o praktické ukázky a o videa s ukázkami první pomoci. 

Dětem byla také doporučena aplikace "Záchranka", kterou je možné nainstalovat do chytrého telefonu. Díky ní můžeme okamžitě zavolat odbornou lékařskou pomoc.

Tímto paní zdravotnici moc děkujeme za skvělou hodinu a za všechny informace. V rámci akce proběhlo taktéž poučení o bezpečnosti během jarních prázdnin a získané informace žáci otestují v "Dopravní soutěži", která nás po týdenním volnu čeká.

Mgr. Denisa Hudková

 

více info

Čteme dětem v naší MŠ

Čteme dětem v naší MŠ

Celý školní rok probíhá na naší škole projekt, kdy žáci z každého ročníku navštěvují naše děti ze školky a jednou týdně jim předčítají pohádky před usnutím. Od října 2019 jsme tuto akci odstartovali s žáky 9. tříd, listopad patřil 8. třídám a tak dále. Děkujeme všem žákům ZŠ, kteří se do této akce již zapojili. Aktuálně ve školce čtou 4. třídy, děti ve školce se však ještě mohou těšit na návštěvu třeťáků, druháků a v červnu to čeká i naše letošní prvňáčky.

Mgr. Denisa Hudková

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  |  další >>
strana: 4 / 44   celkem: 436 záznamů