Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Preventivní program OSPOD - Dětská práva

14.2. se páťáci zúčastnili preventivního programu pořádaného pracovníky OSPOD , ve kterém se měli možnost seznámit s náplní práce sociálních pracovníků a kurátorů z Odboru sociálně právní ochrany dětí v Třebíči.  V první části žáci získali povědomí o základních pojmech z oblasti jejich práce a ve druhé části si pak ve skupinkách vyzkoušeli společně navrhnout řešení fiktivních  krizových situací, ve kterých by se mohli oni sami nebo jejich kamarádi ocitnout.

                                                                                                                         Mgr. Ivona Špačková

více info

Exkurze do planetária

V pondělí 12.2. se žáci 5. ročníku vypravili do planetária v Brně na promítání naučného pořadu Zázračné planety. Během promítání v sále s projekční kupolí se žáci dozvěděli mnoho zajímavostí o zimní noční obloze a souhvězdích, které na ní mohou teď pozorovat, a pak samozřejmě také mnoho informací o všech planetách naší Sluneční soustavy i o samotném Slunci. Po prohlídce interaktivních prvků v parku před planetáriem všichni opět zamířili do Třebíče.

Mgr. Ivona Špačková

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID ZZ00015.0353.

více info

Valentine´s Day

Dne 15. 2. se žáci 6. tříd v rámci výuky anglického jazyka zapojili do projektu Den svatého Valentýna, ve kterém se dozvěděli, kdo je to sv. Valentýn, proč se tento svátek slaví. 

více info

„BRAZÍLIE – vášnivé srdce Jižní Ameriky“

Ve středu 14. února 2018 se žáci 2. stupně zúčastnili populárně vzdělávacího pořadu „Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky“. 

více info

Na pevnosti Boyard

V čtvrtek  15. 2. se žáci 3. A vydali na dobrodružnou soutěž Pevnost Boyard, kterou DDM Třebíč připravil v prostorách bývalé továrny BOPO.

Družstva plnila úkoly zaměřené na logiku a obratnost, za které získávala klíče. Po získání pěti klíčů mohla vstoupit do labyrintu, kde musela najít potřebné indicie k otevření brány s pokladem.  Tento den si žáci náramně užili, prožili mnoho dobrodružství a zase se o kousek lépe poznali.

Mgr. Ivana Válalová

více info

Světový den léčby zvukem

Jak už u druháků bývá zvykem, často oslavují mezinárodní dny.  Zrovna dnes to byl Světový den léčby zvukem. Na úvod si děti vyrobily svůj hudební nástroj – kastaněty. Poté s nimi ve skupinách secvičily hudební vystoupení. Když se všichni hudebníci vystřídali na společném pódiu, přišlo na řadu bubnování. Najednou jsme se ocitli na africké poušti a kolem nás běhala stáda divokých zvířat. Celí vyprahlí jsme se přesunuli do deštného pralesa k jezeru ÁBé DeRa, kde jsme při zvuku přírody nazdobili papírové pergameny. Po zažití rozmanitých přírodních zvuků jsme v tichosti relaxovali při četbě knihy.

Mgr. Radka Václavková a Mgr. Denisa Hudková

 

více info

Anthropos 13. 2. 2018

4. ročníky navštívily brněnský Anthropos.

Exkurze byla vstupem do dějepisné části učiva vlastivědy. Nálezy z dob pravěku a život prvních předchůdců člověka, kostra i model mamuta v životní velikosti žáky zaujaly. Všechny poznatky mohou využít v dalších hodinách. 

Mgr. Václava Nešpůrková a Mgr. Dana Konečná

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID ZZ00015.0353.

 

více info

Preventivní program ve 3. a 4. třídách

„Na zdraví! Děkuji, raději ne...“ V úvodu si žáci řekli, co je to alkohol. Kdo může alkohol a kdo ne. Je to droga, která má protichůdné účinky. Pod vlivem alkoholu někteří lidé konají trestné činy. Mohou si způsobit úraz popř. zapříčinit dopravní nehodu, úraz někomu jinému. Také mohou poškodit cizí majetek. Pod vlivem alkoholu se nesmí řídit auto ani kolo.

Negativní vliv alkoholu na děti. Častá konzumace alkoholu škodí zdraví. Může mít negativní vliv i v dospělosti. Závislost u dětí na alkoholu vzniká rychleji. Často přechází k dalším závislostem. Nakonec dostali žáci prostor k dotazům.

více info

Rekordy a kuriozity

Sněžka je nejvyšší hora u nás. A co nejvyšší hora v Anglii? Znáte ji? A nejdelší české slovo? Jakou cenu má nejdražší klavír? Na tyto otázky a mnohé další hledali žáci odpovědi celý týden v různých předmětech. Zadání mělo jedno společné, a to předponu „nej“. Tématem totiž byly „Rekordy a kuriozity“.

více info

Rekordyáda ve 3.A

Třída 3. A se zapojila do celoškolního projektu Rekordy a kuriozity akcí Každý je v něčem nejlepší (1. 2.). Byla to zábavná rekordyáda, kde se každý snažil překonat sám sebe při tvořivých činnostech a zapojil „nejen tělo, ale i mozek“.

A jaké disciplíny na žáky čekaly?

1.           Hod létajícím talířem na dálku

2.           Skok přes švihadlo – počet přeskoků v časovém limitu 1 min

3.           Vrh papírovou koulí na cíl

4.           Střih – nejdelší spirála vystřižená z donesené PET lahve

5.           Přesnost – nejpřesnější kresba nohou podle předlohy v časovém limitu

6.           Hod kartami na cíl – 10 karet vhazovaných do kbelíku sčítal se počet zásahů

Mgr. Ivana Válalová

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  |  další >>
strana: 42 / 44   celkem: 436 záznamů