Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Dne 24.1. se pět  žáků pátého ročníku vydalo na okresní kolo olympiády v matematice, které pořádá Dům dětí a mládeže v Třebíči, aby se pokusili pokořit náročné úkoly z oblasti aritmetiky a geometrie. V celkovém počtu třiceti dvou úspěšných řešitelů základního kola, kteří se sjeli z devíti základních škol našeho okresu, se naši fandové matematiky neztratili. Mezi osmnácti úspěšnými řešiteli úkolů okresního kola se umístili hned tři naši žáci a to na 8. místě, na 7. místě a na 2. místě.

Gratulujeme.

Mgr. Ivona Špačková

více info

Preventivní program v 7. třídách

V pondělí 29. 1. 2018 proběhl v 7. Ročníku preventivní program od Oblastní charity Třebíč zaměřený na téma Šikana. Žáci se v úvodu zamýšleli nad tím, co si pod tímto pojmem představují a uváděli různé situace, které považují za šikanu.

více info

Okresní kolo konverzační soutěže v AJ

25. a 26. ledna se konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Jazykově nadaní žáci z celého třebíčského okresu se utkali v poslechovém testu z angličtiny, dále při popisování obrázku a improvizované reakci na problémovou situaci.

více info

Ve středu proběhlo na prvním stupni školní kolo recitační soutěže. Nejprve se ve Studiu Kopce sešli žáci 1. – 3. ročníků. Poté je vystřídali starší spolužáci ze 4. a 5. ročníků. Dnešnímu školnímu kolu předcházela kola třídní, z nichž ti nejúspěšnější dnes recitovali. Všem patří velká pochvala za odvahu a vítězům velká gratulace.  

 

Mgr. Radka Václavková

více info

Recitační soutěž na 2. stupni

V úterý 23. ledna se v odpoledních hodinách uskutečnilo školní kolo recitační soutěže žáků 2. stupně. V učebně hudební výchovy se sešlo 25 soutěžících z 6. – 8. ročníku. 

více info

Projekt - Martin Luther King

Dne 15. 1 se žáci osmého ročníku v rámci výuky anglického jazyka zúčastnili projektu Den Martina Luthera Kinga

více info

Bílá zima

O bílé zimě, na kterou stále letos čekají, si povídali  žáci 1.A v pátek 12.1.2018.  Vytvářeli myšlenkovou mapu na téma zima, četli článek o zimě, počítali příklady se zimní tematikou. Pracovali ve skupinách při přiřazování stop ve sněhu k zvířatům, spojovačkou odhalili brloh medvěda. Při práci prvňáčci využili znalosti probraných písmen a četbou se dozvěděli nové informace. Každý žák namaloval pěkný zimní obrázek.

Mgr. Božena Moltašová

více info

Projekt 4.A a 4.B - Sportujeme rádi

Dne 12.1.2018 se žáci  4. tříd zúčastnili projektového vyučování na téma Sportujeme rádi.  Dopoledne plné sportu a zábavy si užili při různých soutěžích s netradičními pomůckami. Při plnění úkolů měly děti možnost ověřit si svoji fyzickou zdatnost a schopnost hrát v týmu ve smyslu fair – play. Všechny děti si za své sportovní výkony odnesly malou odměnu. 

Mgr. Dana Konečná a Mgr. Václava Nešpůrková                                 

více info

Projekt v německém jazyce - ICH

V pondělí 8. 1. žáci 7. ročníku sestavovali projekt, který se týká vlastní osoby.  

více info

Chovám se bezpečně

Společný projekt městské police a žáků 3. a 4. tříd pokračuje i v roce 2018. Na lednovém setkání (8. 1.) se žáci dověděli mnoho důležitých informací o tom, jak se bezpečně chovat ve virtuálním světě. Připomněli si, co je to kyberšikana, jak se jí bránit a pravidla bezpečného chování ve virtuálním světě. 

Mgr. Ivana Válalová

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  |  další >>
strana: 43 / 44   celkem: 436 záznamů